måndag 13 maj 2024

PIXEL med räknesättens ordningsföljd


 "Kan vi Nina få färgläggningsuppgifter?", var det en elev som frågade för några veckor sedan. Den frågan resulterade i det här materialet. 

Övningen går ut på att eleverna beräknar uppgifterna och färglägger sedan rätt ruta (där svaret står) i den stora rutan till höger. Vad som ska färgläggas anges enligt 4*4-rutfältet som finns bredvid uppgiften. Stora bilden kommer sedan att föreställa någonting. På detta sätt är det ganska självrättande, om slutgiltiga bilden blir något eller inte. Eleverna tyckte det var en bra uppgift. De jobbade koncentrerat och räknade flitigt!

Material: Övningspapper
Tidsåtgång: 30 min

torsdag 2 maj 2024

Ekvationer med kuber


I många år har jag introducerat ekvationer genom att använda tändsticksaskar och tändstickor. (Se tidigare inlägg Tändsticksproblem.) I år testade jag på att använda kuber istället för tändstickor.
 

Kuberna är mångsidigare eftersom de även kan representera negativa tal (en röd kub = + 1, en blå kub = - 1 och en röd och en blå kub tillsammans är = 0). Eleverna övade först parvis i några lektioner med att lösa kubuppgifter. Först löste de några som jag gav åt dem, sedan skapade de sina egna uppgifter och till sist fanns det även uppgiftskort att välja bland. (Uppgiftskorten: gul = basnivå, grön = mellannivå, blå = fördjupad nivå.) Sedan då eleverna började förstå grundprinciperna hur de ska komma på hur många kuber som fanns i en ask övergick vi till symbolspråk och eleverna blev introducerade till tankeväggen. Jag upplever att kuberna fungerade bättre som introduktion är stickorna, så detta kommer jag att göra även i fortsättningen. 

Tidsåtgång: ca 3 lektioner
Material: Kuber, tändsticksaskar, instruktioner, lösningspapper, uppgiftskort

torsdag 25 april 2024

Pyramidpatiens med decimaltal


Detta är ett spel som min kollega Sonja har gjort med sina 4or. Spelet tränar grundläggande addition av decimaltal och att t.ex. 0,3 = 0,30. Spelets idé baserar sig på patiensen Pyramiden (spelregler hittas här). Spelet går ut på att få summan 1 där man får addera två kort. De kort som bildar summan 1 tas bort och nya kort kan vändas fram. Patiensen går ut om alla kort kan plockas bort. Spelet spelas ensam (eftersom det är en patiens), men kan även spelas i par. Då turvisas eleverna att addera eller vända kort. 

Spelkorten är samma mått som vanliga spelkort. Kopiera dubbelsidigt, så att "bilden" blir på baksidan av korten så att det inte går att se igenom. Kopiera dubbelsats, så att det är totalt 44 kort. Eleverna kan själva bestämma hur svår de vill göra patiensen genom att bestämma hur många rader de har i pyramiden - fyra rader (lätt), fem rader (mellan) eller sex rader (svår)Sonjas elever älskade övningen!

Material: laminerade spelkort 


onsdag 17 april 2024

Area och volym

Konkretisering av volymer

Eleverna i årskurs 9 har i nästan fem veckor jobbat med rymdgeometri och igår var det dags för prov. Efter att jag sett resultatet känner jag mig väldigt ... ja matt. I tre års tid har vi vid olika tillfällen jobbat med begreppen sträcka, area och volym. Vi har gjort flera olika konkreta övningar och ändå! Att veta skillnaden mellan area och volym. Att klara av att beräkna arean på en triangel. Hur kan det fortfarande vara så svårt?! Jag har i fem veckor konstant haft material i min hand på lektionerna för att visa olika kroppar, visa begränsningsareor och ändå så "ser" inte eleverna vad olika kroppar består av. Hur ska vi råda bot på detta? Var går det fel?! 

Måste ändå tillägga att flera elever har visat riktigt goda kunskaper i rymdgeometri och ytterst glädjande var att många elever kunde avgöra om svaren var rimliga. Enhetsomvandlingarna gick också otroligt bra. Det tror jag att är tack vare modellerna på olika areor och volymer som jag har haft i klassrummet de senaste fem veckorna. Då har eleverna kunnat se en kvadratmeter, en kvadratdecimeter, en kvadratcentimeter och en kubikmeter, en kubikdecimeter (=en liter), en kubikcentimeter och en milliliter. Det var trångt i klassrummet dessa veckor, men det var det värt!! 

Några olika övningar vi har gjort för att träna på längd, area och volym:

Enhetliga enheter (längd, area)

Färglägga areor 

Problematisk papptallrik (area)

Cillas rastgård (omkrets, area, kvadratrot)

12 kvadrater (omkrets, area)

Geobräde 1 (omkrets, area)

Geobräde 2 (triangelns area)

Spontan rätblocksuppgift (omkrets, area)

Produktivt papper (omkrets, area)

Rätblock med centikuber (volym)

Modellera volymer (volym)

... med mera.


Har du bra tips vad jag ytterligare kunde göra, tar jag gärna emot!!


tisdag 2 april 2024

Lika tar lika


Eftersom eleverna har väldigt svårt för att förstå vad likformiga termer innebär har jag försökt skapa olika övningar där de får övning i detta. Egentligen kan de göra samma övning flera gånger, men det är både roligare och bättre för inlärningen att variera övningarna. 

Dela in eleverna i grupper på 3-4 elever. Varje grupp skall ha en uppsättning monomkort och anteckningsmaterial. Den elev som har flest pennor med till skolan får börja. 

Den som börjar lyfter översta kortet från spelhögen och lägger kortet med bildsidan (monomet synligt) på bordet. Nästa elev svänger nästa kort. Är kortet likformigt med föregående, tar eleven båda korten och adderar dem med varandra och skriver koefficienten på summan i sitt häfte/anteckningsmaterialet. Om kortet inte är likformigt med något kort på bordet lägger eleven det ner på bordet. Sedan är det nästa elevs tur. Då packen är slut beräknar eleverna summan av sina koefficienter. Den högsta summan vinner. Det finns 9 olika sorters kort, så om de spelar rätt borde det aldrig finnas fler kort än 9 på bordet. Dessutom finns det jämnt antal av varje variabeldel, så korten går jämnt ut, dvs inga kort kvar då packen är slut. (Jokerkorten har fyra olika variabeldelar, så de kan paras ihop med fyra olika "vanliga kort". Koefficienten är 1.)

Material: Monomkort, anteckningsmaterial
Tidsåtgång: 20 min

torsdag 28 mars 2024

EscapeJar


Ett enkelt sätt att skapa Escape-uppgifter är att använda sig av "syltburkar".  

Idag, på skärtorsdagen, passade det bra med en liten escape-uppgift med ett påskägg som belöning. Detta gjorde jag med åk 7 efter att ha gått igenom vad potenser är och kort repetera räknesättens ordningsföljd. Elevkommentar efteråt: "Du borde ha svårare uppgifter och bättre priser!" 😀

Material: syltburkar, lås, pris, uppgifter
Tidsåtgång: 2-15 min

                                        GLAD PÅSK!!

onsdag 27 mars 2024

Rationellt RatMazeRace

Ett spel som tränar talförståelse då man utför olika räkneoperationer med decimaltal.

Förra veckan var det äntligen dags för mig att delta i Matematikbiennalen igen. Denna gång i vackra Örebro. Jag fick än en gång uppleva otroligt många bra föreläsningar och workshops (hann även hålla en egen workshop om olika spel i åk 7-9). Mellan varven blev det många givande och bra diskussioner med de övriga deltagarna. Nu är huvudet fullt av nya idéer och inspiration. Och här kommer första övningen som biennalen resulterade i:

Dela in eleverna i par. Varje elev ska ha en räknare, sedan ska paret ha en spelplan och en råtta. Båda i paret börjar med att slå in 100 på räknaren. Den elev som har det längsta mellannamnet (eller något dylikt) får börja. Första spelaren har alltså fyra olika vägar i labyrinten att välja mellan. Hen väljer en väg och utför räkneoperationen som står på vägen. Räknarna ska hela tiden ligga på bordet, synligt för båda två, så att ingen fuskar. Då spelare 1 har utfört räkningen är det spelare 2´s tur att flytta råttan. Råttan får inte flyttas tillbaka till samma ruta/ost som den kom ifrån, utan den går bara framåt. Då spelare 2 valt sin väg flyttar hen råttan och utför räkneoperationen som står på vägen. Sedan är det spelare 1´s tur och så vidare. Egentligen kan råttan snurra i all oändlighet i labyrinten, huvudsaken att den aldrig går tillbaka exakt varifrån den kom. Spelet tar slut då någondera spelare väljer att gå så att råttan kommer till "mål". Då råttan kommer dit, så jämför spelarna vem har större tal på sin räknare. 

Innan vi spelade spelet passade jag på att tala om olika talmängder och vi funderade på definitionen av rationella tal (sedan kom vi in på irrationella och reella tal också). Då alla spelat klart diskuterade vi vilken väg man helst ville att råttan skulle gå och varför. Vissa fick nog aha-upplevelser. 

Material: Labyrintbanan, spelpjäs (mina råttor är stenar med målade ögon och svansar), räknaren
Tidsåtgång: 10-20min 

Idén till spelet kommer från workshop med Camilla och Jonas Appelgren. Tack!