fredag 27 maj 2022

Färglägga areor

Huvudsyftet med denna övning är att öka förståelsen för vad area är. Många har svårt att greppa skillnaden mellan längd, area och volym. För att belysa dessa skillnader tycker jag att det är väldigt viktigt att man jobbar med olika laborativa material för att få fram de olika dimensionerna i just längd, area och volym. Se även dessa inlägg om volym: kub , modellera

Enklaste varianten av övningen är att låta formen på det eleverna färglägger vara fri, men vill man ge utmaning låter man eleverna endast färglägga fyrhörningar. 

Tidsåtgång: 20min
Material: cm - och mm-papper, färgpennor (dessa använde jag cm, mm)

tisdag 10 maj 2022

Bordspolynomtwister

x³-2x²+2x²+2-1=x³+1

Vissa grupper är mer lämpade än andra för att göra de övningar jag har under temat "skola i rörelse" än vad andra är. I år har jag just en sådan grupp som jag har insett att vissa övningar behöver jag tänka om pga gruppdynamiken. Just Polynomtwister-övningen är en sådan. Jag gjorde istället så här:

Varje elev fick en spelplan framför sig samt några knappar. Sedan skrev jag upp polynomet de skulle skapa samt hur många knappar de fick använda. (Innan de satt igång förklarade jag att t.ex. två knappar i rutan -x innebär -x+(-x)=-2x.) I den takt de blev klara visade jag olika lösningar (tog ungefär de tre första unika lösningarna till varje uppgift) och sedan fick de följande uppgift att lösa. Som avslutning fick de själva skriva ett polynom samt hur många knappar de skulle använda. Uppgiften lämnades på elevens pulpet och sedan gick de alla runt i klassen och löste varandras polynomproblem. Detta blev ett riktigt bra alternativ till ursprungliga twister-övningen. 

torsdag 21 april 2022

Talföljdsutmaning av elever

Vilken är regeln? (Vad är det n:te elementet?)

Några sjundeklassister i Iniö ville i samband med att de gjorde övningar om talföljder ge en utmaning till mig. Och vilken superbra utmaning de gjorde!! Den är så klurig, så jag tror att man till och med kunde låta gymnasieelever fundera på den! Att ge utmaningar åt varandra borde vi göra oftare! Ger ett mervärde både åt skaparen och mottagaren!

(Ursäkta bloggpausen. Har varit sjukskriven en längre tid pga knäoperation)

fredag 11 februari 2022

12 kvadrater

 

Denna övning går egentligen att göra när som helst då det finns 15min tid. Enkel och bra! 

Ge 12 post-it lappar åt varje elev. Be dem placera dem som en månghörning på valfritt sätt. Vad har deras månghörning för area och vad har den för omkrets. Längden på en sida är 1. Fundera och undersök sedan:

- hur skall lapparna placeras så att omkretsen blir så liten som möjligt? Vad är arean?
- hur skall lapparna placeras så att omkretsen blir så stor som möjligt? Vad är arean?
- hur skall lapparna placeras så att omkretsen blir 20? Finns det fler än en lösning? Vad är arean?

torsdag 3 februari 2022

KlossBlitz

Detta spel tränar gestaltningsförmågan. Tyvärr är spelet bundet till vilka klossar just du har, så det kan vara att det inte går att använda detta material utan att modifiera det. Spelet är inspirerat av Blitz

Spelet kan spelas med 2-4 elever i årskurs 1 uppåt. Sätt klossarna på bordet och korten med bildsidan neråt. Den som är i tur vänder kortet. Nu gäller det att så snabbt som möjligt hitta rätt kloss. Den rätta klossen är den som inte alls finns representerad på kortet (varken med färg eller form) ELLER den som är representerad rätt med både rätt färg och form. Den som snabbast tar rätt kloss får kortet. Den som i slutet har flest kort vinner. Vi brukar spela med tilläggsregeln - om man har tagit fel kloss en gång så får man inte försöka mer under det varvet. 

Material: fem klossar (tips: loppis!!), uppgiftskort
Tidsåtgång: 10min (men det beror på hur många uppgiftskorten är)

Ps. I bilden ovan är den orangea kvadraten rätt kloss att ta! 😃

torsdag 27 januari 2022

FormFormula

Detta är ett spel som tränar definitioner på främst fyrhörningar (parallelltrapets, parallellogram, rektangel, romb och kvadrat). Innan vi satte igång med spelet gick jag igenom definitionerna med eleverna och de som ville hade dem bredvid sig under spelets gång. 

Dela in klassen i grupper på tre elever (hellre kanske grupper på två än fyra, så blir det inte så lång väntan mellan turerna). Den som fyller år till näst börjar genom att ta ett kort från högen. Om kortet passar in på en angränsande bild får man gå framåt och sedan är det nästa spelares tur. Däcken är till som farthindersrutor och dem kan man inte köra igenom. De gröna rutorna är "nitrorutor". Om man står på en sådan får man när det är ens tur ta två kort (samtidigt) och gå båda dessa framåt i valfri ordning. Om möjligt förstås. T.ex. kan en kvadrat i en ruta klassas som rektangel, parallellogram, parallelltrapets, fyrhörning, månghörning, polygon och har vinkelsumman 360 grader. Den som kommer först i mål vinner. 

Material: spelplan, uppgiftskort, bilar eller andra spelpjäser
Tidsåtgång: 25min

Idén till spelet kommer från Monza
I dokumentet finns 20 kort. Jag kopierade upp dubbel uppsättning och eleverna spelade ungefär en och en halv omgång innan första kom i mål. 

onsdag 19 januari 2022

Omkringspridda omkretsar


Med sjuorna har vi bytt till bokserien Kubik och jag upplever att där inte finns tillräckligt med övning för att beräkna omkrets. Därför gjorde jag 15 olika uppgifter, som eleverna fick räkna som utfyllnad till bokens uppgifter. 

Uppgiftskorten hade jag framme vid tavlan. De gula är basuppgifter, de gröna mellan och de blåa har jag kategoriserat som fördjupade uppgifter. Eleverna kom fram och valde uppgift (den svårighetsgrad de själva ville ha) tog med kortet till sin plats, räknade i häftet med korrekt uppställning. När uppgiften var löst fick eleven söka facit som fanns utplacerat någonstans i klassrummet på en post-it lapp. För att underlätta att hitta hade lappen samma färg som uppgiften. En enkel uppgift som variation till att räkna från boken och som samtidigt får eleverna att stiga upp och röra på sig emellan varven. 

Material: Uppgifterna
Tidsåtgång: 20min