torsdag 27 september 2018

Absoluta motsatserFör att träna innehållet i kap 1.5 i Pi7, absolutbelopp och motsatt tal, skapade jag en övning som jag kallar "Absoluta motsatser". Man kan göra övningen på många olika sätt. Den enklaste varianten är att dela ut alla uppgifter till gruppen (fyra per grupp är lämpligt) och sedan skall de placera rätt lapp på rätt ställe på tallinjen. (Finns högst ett svar för varje tal.) En annan variant, som gärna kan göras ute, är att placera korten i en burk i mitten på skolgården. Sedan står grupperna i fyra klungor på lika långt avstånd från mitten. (Påminner om ekvationsstafett.) Den första eleven springer till mitten och tar en lapp ur gruppens burk, springer tillbaka och sedan kommer gruppen tillsammans överens om var på tallinjen lappen skall placeras. Sedan springer följande elev, som är i tur, efter nästa uppgift och gruppen placerar den på rätt ställe tillsammans. Och så håller man på tills alla uppgifter är lösta.

Förberedelser: jag skapade tallinjer genom att ta en kartongbit och gradera den med 2cm avstånd. Därefter plastade jag den med bokplast och satt kardborreband med tejp på baksidan där lapparna sedan appliceras. Bakpå de laminerade uppgiftslapparna satt jag små kardborrebandsbitar. (Finns bland annat i Biltema.)

Material: tallinjer, uppgifter
Tidsåtgång: 20min


torsdag 20 september 2018

Negativ loop - light

På en fortbildning i våras fick jag önskemål om en lättare version av övningen "Negativ loop". Så nu har jag gjort tre nivåer till som är lättare än den lättaste i ursprungliga versionen. De tre nivåerna som finns i detta delade dokument upplever jag att lämpar sig bättre för årskurserna 5 och 6, alternativt för den anpassade undervisningen i högre årskurser. Instruktionerna är de samma som i förra inlägget:


Material: Negativa looper 5-6

torsdag 13 september 2018

Talangfull tallinje


Detta är ett spel som baserar sig på uppgifterna till kap 1.4 Heltal i bokserien Pi7. Spelet är konstruerat så att alla elever skall räkna så mycket som möjligt och det är slumpen som avgör vem som vinner (inte den som räknar bäst eller mest).

Dela in klassen i grupper på tre elever. Dela ut en spelplan, uppgifter och spelpjäser för varje grupp. Alla skall börja på 0. Därefter tar den som är i tur ett kort enligt den färg var man står, utför uppgiften och flyttar sin spelpjäs enligt det. Därefter är det nästas tur. Om man kommer till smileyn vid +20  vinner man (ger +1 poäng) och kommer man till -20 förlorar man (ger -1 poäng). Om någon vinner eller förlorar flyttar alla till "0" och man påbörjar en ny runda. Eftersom uppgifterna på korten motsvarar de som finns i boken (gröna lättast, gula medel och röda svårast) så har vi inte alls räknat från boken i detta kapitel, all träning fås via detta spel. 

Material: Spelplan, Uppgifter, spelpjäser
Tidsåtgång: ca 10min/varv

torsdag 6 september 2018

Detektivbyrån - del 1
Jag har vid olika tillfällen blivit tillfrågad hur man skall introducera begreppet obekanta för eleverna. Även föräldrar har undrat hur de kan stöda sina barn med uppgifter som den på bilden. Uppgifterna i läromedlen tenderar att vara ganska svåra. Så här kommer ett material i tre olika delar, som man kan ta istället för eller introducera med före läromedlets uppgifter. Materialet kan även användas av föräldrar som vill stöda sina barn hemma. Jag valde att kalla dessa uppgifter till "detektivbyrån" eftersom barnen skall lösa ett mysterium och komma på vad som döljer sig bakom föremålet/bilden.

Alla tre delar i serien har två steg. I det första steget gör hela klassen uppgifterna tillsammans med ledning av läraren som hjälper eleverna att komma på hur man skall resonera. I det andra steget utför eleverna uppgifterna i par eller enskilt.

Detektivbyrån - del 1.
1. Läraren visar i tur och ordning 5 olika uppgifter för klassen (t.ex. med hjälp av dokumentkameran) där en del av uträkningen är gömd för varje uppgift ("Detektivbyrån 1a"). Använd gärna fem olika, roliga föremål. Vid panik - använd handen. I kommentarerna i dokumentet finns förslag på vad man skall täcka in när.
2. Låt eleverna parvis konstruera egna uppgifter ("Detektivbyrån 1b"). Uppgifterna placeras sedan runt omkring i klassen med ett föremål, en bild på en del av räkningen. Sedan går eleverna parvis runt i klassen och löser varandras uppgifter. De kontrollerar svaret genom att lyfta på föremålet/bilden.

Material: Detektivbyrån 1a, Detektivbyrån 1b
Tidsåtgång: 45min