fredag 28 oktober 2016

36:a med potenser


 

På vår senaste fortbildning fick vi tips om utomhuspedagogik och denna vecka har jag testat två av tipsen. En 36:a med potenser är en av dem. De har haft potenser på sjuan, så innan vi började tog jag först en snabbkoll att de minns vad potens, bas och exponent är.
Instruktioner till 36:a med potenser:

1. Eleverna ställer sig i ring på "tumavstånd". (Det vill säga med raka armar så att tummarna rör grannens tummar. Passligt avstånd och man behöver inte hålla hand för det kan ju vara ack så jobbigt.)

2. Jag delar ut kort med olika potenser med textsidan neråt. När alla har fått ett kort skall de hitta alla andra som har samma kort utan att visa korten. Därmed kan de välja att säga potensen eller säga potensens värde.

3. Då de slumpmässiga grupperna är gjorda (3-4 per grupp) blir gruppens första uppgift att komma på ett lockläte som alla kan säga och som hörs bra. Ta sedan en runda där alla grupper får demonstrera sitt lockläte för att kontrollera att inte två grupper råkat välja samma.

4. Därefter delar du ut alla 36 lappar åt eleverna, några lappar per elev, så att de får hänga upp dem på ett passligt område (skolgården, område med mycket träd etc). Poängtera att lapparna skall gå att läsa då man står, de skall vara synliga och varje elev ansvarar för de lappar de har hängt upp.

5. Sedan kan 36:an börja. Varje grupp behöver en tärning (roligt med extra stora tärningar om du har). Gruppen kastar tärningen. Alla i gruppen springer sedan och söker lappen, som har samma nummer som ögontalet de kastade. Då någon i gruppen har hittat uppgiften gör hen sitt lockläte för att locka till sig hela sin grupp. Då hela gruppen är på plats löser de uppgiften. Då de har lösningen kommer de till dig, läraren, för att kontrollera om svaret är rätt.

6. Då gruppen kontrollerat att svaret är korrekt kastar de tärningen på nytt. Numret på den lapp de nyss sökte adderar de med det ögontal de nu kastar för att få vilken nummer det skall vara på följande lapp de söker.

7. På detta sätt håller eleverna på tills någon kommit till 36. Blir summan över 36 är det lapp 36 som skall sökas.  

8. Till sist plockar eleverna ner de lappar de ansvarade för och hämtar dem till läraren.

Tidsåtgång: 30min

Gruppindelning
Uppgiftslappar
Facit till uppgifterna

torsdag 27 oktober 2016

Negativa labyrintenI samband med addition och subtraktion av negativa tal spelade vi spelet "Negativa labyrinten". Till spelet behöver du en spelplan (märk tunneln i mitten), spelpjäser för eleverna (tips: småfigurer från påskägg eller fynda smått på loppis!), två röda och två blåa tärningar per grupp samt en hög frågekort per grupp. Dessa frågekort gäller endast addition och subtraktion, men för att utveckla spelet kan man bygga på med multiplikation, division och räknesättens ordningsföljd.

Spelets gång:

1. Låt den spelare som har den längsta skolvägen börja genom att kasta alla fyra tärningar.

2. Eleven räknar sedan summan av tärningarna. De röda tärningarna är positiva tal och de blåa negativa tal. (T.ex. om man kastar 1, 3, 2, 5 måste spelaren gå tre steg bakåt. Om man får positiv summa går man givetvis framåt.)

3. Om eleven hamnar på en ruta med en stege (uppe eller nere) ställer spelaren till vänster en fråga från uppgiftskortet. Man kastar tärning om vilken fråga som läses upp. Svarar man rätt får man själv bestämma om man använder stegen och svarar man fel får de övriga bestämma om stegen skall användas.

4. Den elev som först kommer till rutan "mål" har vunnit.

Tidsåtgång: ca 25min

tisdag 25 oktober 2016

Procentloop
Idag har åttorna fått visa skriftligt vad de kan om procent. (Skall bli spännande att korrigera deras beräkningar!) Inför testet idag gjorde vi en procentloop. Jag delade in eleverna i grupper på 3-4 och varje grupp fick en hög med kort. Därefter delade de ut korten jämt bland alla i gruppen och kom överens om vilket kort som skulle läggas i mitten först. Sedan räknade alla uppgiften som fanns på kortet och kollade om de råkade ha kortet med svaret på. Svarskortet lades ner på bordet och placeras mot uppgiften. Till näst var det att lösa uppgiften på det nya kortet. Till sist kommer uppgiften som har svaret på det första kortet. Lite som domino med andra ord.

Denna övning var ypperlig inför provet. De pratade mycket med varandra, argumenterade om lösningssätt, krävde ordentliga förklaringar av varandra etc. Jag bad dem att inte gå vidare till nästa uppgift förrän alla i gruppen var klara. Materialet till loopen hittar du här. Halvera varje sida samt dela in den i fyra på höjden så att varje kort har ett svar till vänster och en uppgift till höger.

fredag 21 oktober 2016

Stå på radDenna övning kan varieras på många olika sätt.  Den kan likväl göras ute som inne. Övningen går till såhär:
- dela in klassen i två jämna lag
- en från klassen kommer och tar uppgiftshögen och delar korten till de övriga i gruppen
- i varje "spel" finns 8 kort, så detta är gjort för en klass på högst 16 elever, färre går bra. Har du fler än 16 kan du t.ex. göra fler kort
- därefter löser eleverna i gruppen uppgifterna som finns på korten
- sedan skall de ställa sig på rad enligt storleksordning på svaret, när de är säkra på att alla står på rätt ställe och har rätt svar skall hela gruppen sätta sig ner (lättare för läraren att se vilket lag som först var klart)
- därefter går läraren till det lag som först var klart och kollar med facitlappen om de står rätt och om svaret är korrekt
- man kan t.ex. ge poäng enligt: om båda lagen har lika många rätt får det snabbare laget ett poäng

Totalt finns det 9 olika "spel" bakom denna länk. (Filen innehåller 9 sidor. Varje sida är indelad i tre kolumner, första kolumnen lärarens facitlapp de två övriga elevernas uppgifter. Tyvärr ser det olika ut beroende på datorns egna inställningar...) Men det kan bra delas på två, eftersom de fyra första är endast på addition och subtraktion av negativa tal och de följande fem även på räknesättens ordningsföljd.

Speltid: 40min (om man tar alla 9 på en lektion)

torsdag 20 oktober 2016

Dagens post

Härlig post som väntade på mig på jobbet idag morse! Nu skall här inspireras och fås nya idéer!!


Har du tips om inspirerande böcker så dela gärna med dig!

tisdag 18 oktober 2016

100% procent

Idag har jag gett den sista flippade procentfilmen som läxa åt eleverna. Att se på filmerna är ett bra sätt att repetera inför provet, förutom att räkna igenom olika typexempel förstås. Här kommer hela långa längan av filmer som eleverna har haft som läxa då vi har hållit på med procent. (Förutom de två jag publicerat tidigare.)

tisdag 11 oktober 2016

Turf Hunt

Ivriga elever på väg på Turf Hunt.


Pargas stad har detta läsår fyra tyngdpunktsområden. Med spelet Turf Hunt får man in två av områdena - Skola i rörelse och Utomhuspedagogik. Jag fick tips om spelet i våras av Mia Skog - TACK!!

Turf Hunt är en sorts orientering, skattjakt som görs med smarttelefoner eller surfplatta. Appen är gratis och lätt att använda. Bäst är den kompatibel med androidtelefoner (Nokia och iphone har varit lite knepiga...) men jag har låtit eleverna jobba i grupp så att det finns åtminstone en fungerande apparat per grupp.

Samtidigt som eleverna springer runt och söker skatterna som jag placerat ut räknar de. Vid varje skatt har jag lagt in en fråga, som har svarsalternativ. De flesta elever gillar tävlingar så de gillar verkligen detta spel och jag gillar att de får motion, är ute och räknar samtidigt. Dessutom kan jag följa med var de befinner sig under spelets gång (eller, nja, var telefonen befinner sig...).

Här är länk till programmet.

Jag har försökt göra en enkel instruktionsvideo hur programmet fungerar. Är det oklart är det bara att fråga.


torsdag 6 oktober 2016

Fortbildning i Flipped Classroom

Min filmställning och jag väntar
på tåget.

Nu sitter min ställning och jag på tåget på väg hem från den första fortbildningen, som jag själv har hållit. Fortbildningen handlade om undervisningsmetoden flipped classroom, det omvända klassrummet. Jag berättade om vad det hela går ut på, mina egna erfarenheter från det senaste året, tips vad man skall tänka på då man börjar och lite andra praktiska tips. Jag hoppas att jag inspirerade någon av lärarna från Borgå och Lovisa, som deltog, att testa att flippa. Att flippa är en undervisningsmetod som jag starkt tror på och som jag gärna berättar om åt andra.

tisdag 4 oktober 2016

Fruktsallad 2Idag har eleverna jobbat med Fruktsallad 2, som handlar om procentuell ökning och minskning. Härligt att höra då de pratar procent och övertalar varandra om att de har resonerat rätt!

Här är materialet.