onsdag 28 februari 2018

Skalalådan


Detta är en laborativ övning med skalor. Uppgifterna jag har är bundna till just dessa föremål, så du bör anpassa dina uppgifter till de föremål du använder. Tips: LOPPIS! Eleverna gör uppgifterna parvis. De gör antingen så många de hinner eller de uppgifter på den nivå som lämpar dem (tre olika nivåers uppgifter).

Material: Uppgifter, olika prylar (bild på mitt material)
Tidsåtgång: 45min

fredag 16 februari 2018

Fortbildning i Geogebra

Torsdagen den 8.3 håller jag en fortbildning i grunderna i Geogebra i Åbo - CLL. Ännu ryms du med!

Anmäl dig här. Fortbildningen är avgiftsfri.

torsdag 15 februari 2018

Tiokompisen vid trädet

Fjärde och sista inlägget om tiokompisar.

Klass 1B, Malms skola. TACK!!
Detta är en övning som skall göras utomhus. Jag beskriver övningen här som om klassen bestod av 22 elever, men om elevantalet är något annat bör läraren anpassa innehållet (lämna bort något kompispar,  och om udda antal elever kan antingen läraren delta eller två elever göra detta i par).
Bind fast lapparna i trädet ...
... eller så här. 


Förbered genom att binda fast plastfickor med talen 0-10 på elva olika träd. Dela in klassen så att det står en elev vid varje träd. (Om du inte hinner förbereda genom att binda fast lapparna, kan förslagsvis den elev som står vid trädet hålla i lappen.) Lägg sedan de 11 burkarna med talen 0-10 upp och ner på ett passligt avstånd från träden. Kring burkarna står de övriga eleverna. Då övningen börjar skall eleverna vid burkarna svänga på en burk, titta på talet i bottnen på burken (t.ex 3), lägga tillbaka burken upp och ner (så att talet inte syns) och springa till trädet med den rätta tiokompisen (i detta fall 7). Där skall eleven säga typ: "Hej, jag är 3. Jag är kompis med dig 7!" Sedan byter eleverna plats och den som nyss stod vid trädet springer och kikar i bottnen på en burk och letar reda på rätt kompisträd.

Alla burkar upp och ner på passligt avstånd från träden. 
Tiokompis i burken. 
Om du är osäker på att de vet vad tiokompisen är kan det löna sig att kontrollera att de som startar vid trädet vet vilket tal som skall komma framspringande till dem. Då de sedan bytt plats och den nya eleven står vid trädet torde den ju veta att nästa som kommer springande skall säga samma siffra som hen själv just sa.

Material: Lappar för träden, burkar med siffror i

Ps. Nästa vecka blir det inget inlägg. Ha ett skönt sportlov!!

onsdag 14 februari 2018

Pausa med tiokompisen

GLAD VÄNDAG!!

Idag är det dags för den tredje övningen med tiokompisar. (Tack för idéen Susse!!!)


Skuffa undan pulpeterna eller gå någonstans där ni har lite svängrum. Placera papperstallrikarna upp och ner på golvet och lägg på någon svängig musik. Eleverna dansar omkring och så fort musiken pausas (dansa-pausa!) skall de nappa åt sig en papptallrik från golvet. Sedan tittar de på talet på sin tallrik och skall hitta sin tiokompis bland klasskamraterna. Då tiokompisen är hittad ställer de sig i armkrok och håller upp sina tallrikar så att talen syns. Då alla hittat sitt par läggs tallrikarna felsvängda tillbaks på golvet och övningen görs på nytt.

Material: Papperstallrikar med siffror 0-10 (om eleverna är udda antal kan även läraren delta!), musik

tisdag 13 februari 2018

Gömd tiokompis


Även den här övningen skall göras parvis. Varje par behöver en ask och tio centikuber. (Du kan använda annat material än kuberna, men det är viktigt att alla är identiska så att eleverna verkligen övar på tiokompisar.) Ena eleven håller händerna för ögonen medan den andra eleven lägger kuberna i asken. Den elev som gömmer kuberna lägger valfritt antal i den halva som paret får titta och resten av de tio kuberna i den "dolda" halvan. När det är klart tar eleven bort händerna från ögonen, öppnar den sida av asken som får tittas i och funderar sedan ut hur många kuber som är gömda på andra sidan. Då svaret är givet, kontrollerar de om det är rätt och sedan byter de vem som gömmer. Åter igen är det bra om eleverna säger högt åt varandra vilka tiokompisarna är!

Material: Tändsticksaskar (gärna större än standard) med skiljevägg, kuber (eller annat som ryms i asken)

måndag 12 februari 2018

Tiokompisknappar

Lördagen 3.2 fick jag äran att delta som workshopdragare för Framtidsdax i Pedersöre. Det var ytterst givande att dra workshoparna och väldigt trevligt att höra att den här bloggen används. Underbart att höra att bloggen inspirerar och underlättar matematiklärarens arbete. Dessutom är det härligt att träffa läsare IRL för då fick jag höra lite önskemål och tankar om vad jag skulle kunna blogga om. Flera önskade material för lågstadiet och passligt nog frågade en av mina medresenärer, i bilen på hemvägen, om jag har idéer för tiokompisar. Så nu har jag funderat och kommit på fyra olika övningar för tiokompisar. Så denna vecka, vändagsveckan till ära, kommer jag att publicera fyra olika inlägg med tiokompisar.

Version 1 (lättast): Tiokompisknappar görs parvis. Ge tio knappar (eller annat passligt material) åt vardera eleven. För att kompisarna skall bli tydliga är det bra att ha samma material för båda eleverna, men olika färger. Den ena eleven placerar ut valfritt antal knappar på remsan. Sedan lägger den andra ut rätt antal knappar av sin färg så att det totalt blir 10.


Version 2 (medel): Lika som version 1, men bottenplattan är 2*5 istället. Förutom att göra det muntligt kan man även här be eleverna att skriva ner hur många knappar de båda har lagt ner.

Se till att eleverna talar med varandra och säger högt åt varandra hur många knappar de placerat ut. (Gäller alla tre versioner.)
Version 3 (svårast): Lika som version 1, men bottenplattan är nu en cirkel. Även i denna övning kan man gärna låta eleverna skriva ner hur många knappar de lägger fram. På det sättet övar eleverna både att se med material sambandet mellan tiokompisarna men även numeriskt. 
Material: Bottenplattor och tabell för numeriskt ifyllande, knappar, knappbo av t.ex. avklippta yoghurtburkar

torsdag 8 februari 2018

Lägg linjen


Detta är en övning i att kombinera grafen med rätt ekvation för linjen. 

Övningen består av 16 olika grafer, som fungerar som en läggplatta (sid 1 i dokumentet). Läggplattan skall eleven ha inne i en plastficka. Uppgiften går ut på att placera de 16 korten (sid 2) med ekvation för linjen på rätt graf. Då eleven hittat rätta paret tar hen en liten bit häftmassa och placerar kortet på rätt ställe utanpå plastfickan så att kortet täcker den rätta grafen. Då alla 16 kort är utplacerade kan eleven kontrollera om den är korrekt gjord genom att ta bort läggplattan och se på baksidan av korten - blir det en sammanhängande bild (du kan använda det som jag lagt med i dokumentet på sid 3 eller en egen bild). Jag brukar föredra att låta eleverna göra läggspel enskilt.

Jag har även skrivit om ett annat läggspel här: potentiella potenser.

Material: Läggplatta och kort, plastfickor, häftmassa
Tidsåtgång: 20min (men varierar väldigt mycket!)

torsdag 1 februari 2018

Rymdgeometri


För tillfället håller vi på med rymdgeometri med niorna. Jag anser att det är väldigt viktigt att varje elev håller i åtminstone en kropp och vänder och vrider på den och gör olika mätningar, som krävs för volym- och areaberäkningar. Därför är jag väldigt glad över mitt härliga loppisfynd med mängder av olika kroppar!

Då eleverna har övat att räkna volymen på olika cylindrar kommer de till mig och ber om en träkloss. De får en kloss, som motsvarar svårighetsgraden på de uppgifter hen har övat på. Därefter gör eleven en skiss av kroppen, skriver in måtten och beräknar volymen. Detta lämnas sedan in för bedömning. Några lektioner senare får de en annan kropp som de skall göra lika med, men istället för att beräkna volymen beräknar de den totala begränsningsarean.