fredag 28 februari 2020

TelefonförvaringFixade en förvaringsplats för elevernas telefoner. Efter sportlovet är mitt klassrum en telefonfri zon!

torsdag 27 februari 2020

Ärtlösningar
Eftersom det stora koordinatsystemet i skolans aula fortfarande är intakt bestämde jag mig för att testa en ny övning som krävde stort område.

Tanken var att eleverna, efter att vi jobbat med ekvationslösningar, skulle fundera ut hur många lösningar en ekvation kan ha om det finns två obekanta. Eleverna funderade på olika lösningar och skrev in dem i tabellen.


Vi såg speciellt på de lösningar där båda talparen fanns i intervallet -5< ...<5 (enligt koordinatsystemet i aulan). Eleverna tog ärtpåsar i samma färg som uppgiften hade och placerade ut ärtpåsen i det stora koordinatsystemet i aulan. (Ett litet förbättringsförslag till vad jag gjorde, ta en ekvation i gången och låt en grupp i taget lägga ut sina påsar. Blev lite råddigt med alla påsar på samma gång. Att påsarna lades i linje skulle säkert ha framkommit bättre om man gjort en ekvation i taget.)


Därefter fick eleverna använda Geogebra för att se hur alla lösningar till ekvationerna ser ut grafiskt.

Material: Övningspapper, stort koordinatsystem, ärtpåsar
Tidsåtgång: 45min (med Geogebra genomgången)

tisdag 11 februari 2020

Tioparsmemory


Detta bidrag är av Jimmy Svartström, Sirkkala skola, från fortbildningen Laborativ matte åk 1-6.

Eleverna arbetar i grupper på 2-4 och har spelkorten 1-9  i två valörer (dvs 2 av varje tal och ess representerar 1). Korten blandas och placeras med bildsidan neråt. Turvis tar eleverna och svänger på två kort. Hittar man ett tiopar så får man ta paret och sedan fortsätta tills man tar fel. Dvs memory!

Material: Spelkort
Tidsåtgång: 20min

torsdag 6 februari 2020

20 slantar


Detta är en övning i att lösa textuppgifter med hjälp av ekvationer. Egentligen behövs inget material för att lösa uppgiften, men det är så mycket roligare att ha något konkret att hålla i och se på då uppgiften skall lösas. Då eleverna har kommit på lösningen får de öppna plånboken för att ta reda på om de har kommit fram till rätt lösning.

Uppgiften lyder så här:

Ta en plånbok, men du får inte öppna den förrän uppgiften är löst.

Det finns 0,50€, 1€ och 2€ slantar i plånboken. Det finns 20 slantar totalt. 50c är lika många som 1€. Totala summan är 20€. Hur många finns det av de olika slantarna?

Här kollar en grupp om de räknat rätt. 
Material: Plånböcker, slantar (jag använde knappar av trä - loppisfynd)
Tidsåtgång: 10min

tisdag 4 februari 2020

Areaklippet


Jag försöker bli bättre på att få in sådant eleverna har lärt sig tidigare även i "senare" uppgifter. Främst de områden, som jag anser att de "glömmer bort" efter att man har avslutat det kapitlet, som bråk, procent och area. Så i samband med att jag skapade laborativa uppgifter, som kan lösas med ekvationer ville jag ha med en som berörde area. Och vilken uppgift det blev sedan! Den kändes liten och försynt när jag skapade den, men då jag börja fundera på lösningar (och senast då eleverna började fundera på lösningarna) insåg jag vilken extremt bra uppgift det blev. Ibland blir det bra, ibland inte.

Uppgiften lyder så här:

Du har två olika rektanglar (ta en av vardera färg). Du får klippa en gång bort en bit och klippet skall vara rakt. Hur skall du klippa så att båda pappren har samma area? Hur många olika lösningar kommer du på?"

Jag kopierade upp centimetersrutor på två olika färgers papper och klippte till en rektangel som var 3*6 och en annan som var 4*4, olika färger på rektanglarna. Eleverna ställde många frågor:
- får man klippa båda samtidigt (nej, bara ena)
- får man svänga på saxen (nej, bara ett rakt klipp, skall egentligen kunna klippas längs med linjal)
- får man lägga till en bortklippt bit till den andra (nej, det man klipper faller liksom bort)


Några elever kom ganska snabbt på en lösning och efter lite funderande på två till. Men många elever tyckte att det var omöjligt och blev ganska frustrerade. Om man skulle göra detta på ett papper utan rutor kanske dessa elever skulle ha vågat tänka "utanför boxen" och klara av att klippa del av ruta, men jag vet inte. I slutet av lektionen visade jag även med hjälp av geogebra hur många lösningar det på riktigt finns (kanske detta även skulle kunna vara en uppgift för gymnasielever med tanke på ekvationen y=4/x då 6<y<0 och 3<x<0?)

Material: Uppklippta rektanglar
Tidsåtgång: 20min