torsdag 17 januari 2019

Spagettiomkrets


Många elever tycker att uppgifter av typen ovan är knepiga att förstå. För att visualisera det hela så gjorde jag följande med spagetti:

1. Dela ut ett spagettistrå åt varje elev.
2. Be eleverna bryta spagettistrået i två 7cm och två 5cm delar.
3. Därefter skall de placera delarna som en rektangel (repetera kraven för att en månghörning skall räknas som rektangel.)


4. Vad är rektangelns omkrets?
5. Bryt sönder (på valfri plats) den ena korta och den ena långa spagettin och placera dem så här:


 6. Vad är omkretsen nu? Varför?

Material: Spagetti, linjal
Tidsåtgång: 10 min

torsdag 10 januari 2019

Modellera volymer

God fortsättning på 2019!!


Vi tog en lugn start med niorna på måndagen genom att uppskatta volymen på modellera. Eleverna fick till uppgift att ha en klimp som var 1ml och en klimp som var 1cl. Detta var resultatet i den ena klassen:

Eleverna har väldigt varierande uppfattning om ml och cl!

Sedan kontrollerade vi hur nära de var med hjälp av måttsatsen (kryddmått och teskedsmått). Det blev mycket diskussion kring måtten vid bakning. Därefter tog vi centikuberna för att få förhållandet mellan milliliter och kubikcentimeter. Det blev en bra start på matteåret 2019!

1ml = kryddmått, 0,5cl = tesked.
Översta raden med 10 klossar motsvarar 1cl. 

Material: Modellera, måttsats
Tidsåtgång: 15min