tisdag 2 maj 2017

Ekvationsstafett

Ett tydligt vårtecken är att träningarna inför stafettkarnevalen har påbörjats - växlingar finslipas, löpteknik tränas och hejarramsor komponeras. Därmed tycker jag att det passar bra att vi har lite stafett-träning även under en matematiklektion.

Dela in eleverna i fyra grupper. Det behöver inte vara lika många i varje grupp, så denna övning är inte bunden till klass-storlek. Placera alla svarsalternativ på en duk/ruta i mitten. Av varje svarsalternativ finns det fyra lappar (dvs en för varje grupp) och av de felaktiga alternativen har jag gjort två lappar. Eleverna ställer sig lagvis på ett rejält avstånd ifrån mitten, se bild ovan. Den första i tur springer till högen med frågor (t.ex. i kuvert), drar en lapp och kan sedan välja att lösa den själv eller springa tillbaka till gruppen för att lösa den tillsammans. Då man vet svaret springer man efter rätt svarslapp från mitten, springer tillbaka till sin grupp och  kniper fast uppgift och svar på lagets egna spelplan (16 tomma rutor) med hjälp av klädknipan. Spelplanen är till för att du lätt skall kunna rätta det snabbaste lagets svar, samt att eleverna skall ha koll på hur många uppgifter de har gjort och hur många de har kvar. När första uppgiften är löst springer nästa i gruppen till frågehögen och drar en uppgift. Igen väljer hen att lösa den själv eller springa till gruppen för att få hjälp. Laget som är först klar sätter sig ner, läraren kollar deras svar medan man inväntar att alla lag blir klara.Detta är en övning i att resonera sig fram till lösningarna i ekvationer. Detta tränar även samarbetsförmåga samtidigt som eleverna rör på sig och får frisk luft.

Material: Uppgifter, svar, spelplan finns här
Tidsåtgång: 40 min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar