torsdag 25 januari 2018

alfa-spel

Korten är gjorda med senteacher.org.


För att ge eleverna en sammanfattande övning, efter att vi gått igenom vertikalvinklar, sidovinklar, likbelägna vinklar samt vinkelsumman i triangeln, har vi spelat alfa-spelet. Börja med att dela in eleverna i fyra elever per grupp. Gruppen kommer överens vilken spelvariant de vill ha. (Eller så parar läraren ihop grupperna så att speltypen passar alla i gruppen.) Övningen går ut på att para ihop rätt uppgift med kortet med rätt storlek på vinkeln.

Man kan spela det på många olika sätt:

1. Placera ut alla korten på bordet med bildsidan uppåt. Låt eleverna i tur och ordning välja ett par från bordet. Eleven förklarar för de andra i gruppen hur hen löst uppgiften. (Lättaste versionen)

2. Lägg alla korten med vinkelstorleken med bildsidan uppåt och uppgiftskorten i en hög med bildsidan neråt. Låt eleverna i tur och ordning ta ett kort ur uppgiftshögen, lösa uppgiften och hitta korrekta svaret. Eleven ber om hjälp av de övriga i gruppen om hen inte kan lösa. (Mellan version)

3. Lika som vid tvåan, men det är den som löser uppgiften snabbast som tar rätta kortet bland vinklarna. Detta är enda versionen som blir som en tävling. (Svåraste versionen)

Material: Uppgiftskort
Tidsåtgång: 20 min

torsdag 18 januari 2018

Bot-idéer

Här är några förslag på vad man kan göra med BeeBot eller BlueBot.

1. Kombinera programmering med fysik: Beräkna botens medelhastighet.

2. Kombinera programmering med språk: Arbeta i större grupper och skriv ord med botarna. (Hur länge tar det att skriva en bokstav? Hur många pauser skall det därmed planeras in innan nästa bokstav startas?)

3. Kombinera programmering med musik: Arbeta i större grupper och gör en bot-koreografi till en sång. (I mitt exempel har jag inte tagit i beaktande låten då jag gjort koreografin, men det kan man ju ge som utmaning åt eleverna). 

tisdag 16 januari 2018

Fönsterformler

Ett litet tips:

Utnyttja fönstren i klassrummet för att skriva ner viktiga formler (eller något annat som är aktuellt).

 

Vi påbörjade idag rymdgeometri med niorna och då passade jag på att skriva ner de viktigaste formlerna på fönstren. (Fönstertuscher kan man köpa bl.a. i Biltema)


torsdag 11 januari 2018

Teori till ekvationslösning

God fortsättning på det nya året!!

Med ett långt jullov bakom och med förnyade krafter har vi med åttorna tagit itu med ekvationslösning. Först är det repetition av grunderna i ekvationslösning och sedan går vi in på ekvationer med bråk.

Här kommer filmklippen som eleverna har sett på som teori: