torsdag 24 september 2020

Kortens kamp


Detta är ett spel som kan göras i samband med addition och subtraktion med negativa tal. Spelet är tänkt att spelas parvis, men vid udda antal elever går det nog att göra i grupp på tre.

Varje par behöver en egen kortpacke. Kortpacken skall delas på hälften så att en spelare har alla kort i en röd färg och alla i en svart färg. T.ex. alla ruter och spader åt ena eleven och alla hjärter och klöver åt den andra. De röda korten är positiva tal, de svarta negativa. Båda i paret skall ha en egen spelplatta framför sig samt en uppgiftslapp. I kolumnen längst till vänster kan man enkelt följa med vilken spelplan som skall vara framme. 

Nu kan spelet börja. Spelare1 håller upp sina kort som en fjäder framför sig, så att spelare2 inte ser dem. Spelare2 drar ett kort av spelare1. Detta kort skall spelare1 lägga ner på sin spelplatta, på valfri plats, men komma ihåg att LAGT KORT LIGGER, man får inte flytta på det i ett senare skede. Efter det drar spelare1 ett kort av spelare2, som spelare2 lägger ner på sin egen platta. När spelplattan är fylld gör spelarena uträkningar på den egna uppgiftslappen. Den spelare som den omgången har fått högsta summan vinner varvet och får 1 poäng, den andra 0. Blir det lika får båda 1 (roligare så!). 

Sedan tar eleverna nästa spelplatta enligt uppgiftslappen och fortsätter med alla. Till sist ser de vem som har vunnit flest ronder, den har vunnit KORTENS KAMP!

Eleverna tyckte väldigt mycket om att spela spelet. Det var intressant för mig att gå runt och höra hur de resonerade. Vissa förstod snabbt att det lönar sig att lägga svart kort efter - och rött kort efter +. De ansåg själva att de hade bättre koll på teckenreglerna efter spelet. 

Material: spelkort (1 kortpacke/par), spelplattor, uppgiftslappar
Tidsåtgång: 30min

torsdag 17 september 2020

Vikta bråkiga papper

Man kan göra så otroligt mycket laborativt med bara vanligt A4-papper!! (T.ex. bråkloppa)

Detta är en övning, som man kan göra i samband med att eleverna övar på bråk och multiplikation av bråk. Men man kan också omformulera den till att gälla procent. Eller varför inte både ock!

Eleverna behöver ett A4-papper per man och sedan viker de pappret enligt instruktionerna samt jämför omkretsen före och efter. (Frågeställning: Med vilket bråktal ska du multiplicera den tidigare omkretsen för att få den nya?)

Jag delade ett kalkylark med eleverna där de presenterade sina resultat i tabellform. Går så smidigt och lätt i classroom.

Material: A4-papper, linjal, sax, instruktioner, kalkylark
Tidsåtgång: 30min

(Om jag minns rätt fick jag tips om denna av Ray Pörn. TACK!!) 

torsdag 10 september 2020

Talmanipulator

Detta är en liten muntlig övning som görs parvis. Jag har gjort den med niorna i samband med funktioner, men den passar egentligen att göras när som helst.

Dela in klassen i par. Den ena i paret börjar med att vara "Talmanipulator" och bestämmer tyst, för sig själv på vilket sätt den skall manipulera tal som sägs åt hen. Den andra i paret säger ett tal varefter manipulatorn manipulerar talet enligt regeln den har tänkt ut tyst för sig själv och "spottar" ut svaret till den andra. Den andra skall alltså fortsätta att ge tal åt manipulatorn enda tills hen kommer på på vilket sätt manipulatorn manipulerar talen. 

Som exempel:
Manipulatorn bestämmer sig för att alltid ta bort två (-2) från de tal som sägs åt hen.
Gissaren säger 3, varav manipulatorn svarar 1. 
Gissaren säger 100, varav manipulatorn svarar 98. 
Nu kanske gissaren kommer på vilken manipulering av talen som görs.

Ju äldre elever destu svårare funktioner gör de antagligen. (En manipulator hade senaste gång t.ex. 2x²-2, dvs. ganska knepig att komma på).

Det lönar sig för gissaren att ha papper och penna för att anteckna vilka tal som sagts och vilka tal manipuleraren gett tillbaka. Låt dem turvisas om att göra detta åtminstone två gånger. 

Material: papper o penna
Tidståtgång: 15min

torsdag 3 september 2020

Tornande torn

Denna övning passar bra i samband med delbarhet. 

Eleverna jobbar parvis och har 24 centikuber till sitt förfogande. Övningen går ut på att komma på hur många olika variationer det kan bli med ett givet antal klossar då tornens höjd i en lösning måste vara samma. Vi halverar inte klossar och det får inte bli klossar över. 

Vi gick igenom första uppgiften tillsammans, dvs med fyra klossar. Då kan vi ha fyra torn med höjden 1, två torn med höjden 2 eller ett torn med höjden 4. Sedan tog eleverna nästa antal klossar i uppgiften, nämligen 6. För varje ny uppgift gjorde de en ny tabell i häftet. I den takt de blev klara bad jag dem se om de hittade de tre speciella antalen klossar som gav speciellt antal torn (i mina uppgifter var det 7, 13 och 23 klossar). Övningen medförde väldigt mycket resonemang och aha-upplevelser. Vissa hade nytta av klossarna för att kontrollera svaren och andra kom på lösningarna utan hjälpmedel. Denna övning kan man med fördel även göra i lägre klasser!

Material: centikuber, övningspapper

Tidsåtgång: 25min