torsdag 26 september 2019

Bråktimmen


Här kommer nästa material från fortbildningen "Laborativ matematik åk1-6". Materialet presenterades av Eivor Hellström.

Eleverna arbetar i par i en övning som kombinerar tid och bråk (man kan även ta med decimaltal, speciellt i de högre årskurserna). Den hela kakan motsvarar 1h. Eleverna ritar av bråkkakan i sitt häfte och skriver 1/1 h (= 1,0 h) = 60min. Därefter skall de tillsammans komma fram till, både i timmar och minuter, vad de olika bråkkakorna representerar. 

Ex:
Blåa biten :     1/1h = 1,0 h = 60min
Bruna biten :   ½h  =  0,5h = 30min
Gråa biten :     1/3h = 0,33... h = 20min
Gula biten :     1/4h = 0,25h = 15min
osv

Material: Bråkkakor, papper, penna
Tidsåtgång: 20min (tog det i åk8)

fredag 20 september 2019

Regn


Hösten är här och därmed även en hel del regn. Detta inlägg innehåller tre olika övningar kopplade till regn.

Resurspersonen Jan Holmgård har skapat en övning som är kopplad till den otroliga mängd regn som kom i slutet av augusti i södra Finland. Tanken med övningen är att koppla ihop nyheter med matematiken och att eleverna skall "räkna tills de förstår". Här är länk till arbetsbladet.

Som stöd till Jans uppgift finns det en laborativ övning för att visualisera 10dm3, dvs 1 liter, hur mycket 10mm regn är och därmed även 56mm. Eftersom en kub väger 1g kan man även utvidga övningen till hur mycket motsvarande vattenmängd skulle väga. Här är länk till arbetsbladet.

Den tredje övningen är att konstruera en egen regnmätare. Materialet är gjort för MAOL för temadagen "Håll formen". Här finns instruktioner till regnmätaren.

torsdag 12 september 2019

Bråksnöre
Eleverna jobbar i grupper på tre. Två håller i snöret och den tredje placerar klädknipan på rätt ställe. Det är viktigt att poängtera att gruppen tillsammans kommer överens om var de skall placera knipan (genom att uppskatta) och det är även bra att byta roller så att alla får fästa åtminstone en på snöret. Jag har använt fyra olikfärgade knipor med bråken 1/2, 2/5, 3/8 och 2/3. Bråken är skrivna på målartejp.

Då gruppen är klar brukar jag gå fram och ställa lite frågor:
- Är ni säkra på att ni har rätt?
- Har ni kniporna i samma ordning som övriga grupper? (Just här är det bra att kniporna har olika färg) Om inte, vem har satt fel? Diskutera och argumentera grupperna sinsemellan.
- Vilken är ni osäker på?
- Kan ni ta reda på om ni placerat kniporna rätt? (Eleverna får inte mäta, men det kan ta en stund innan de kommer på att de kan vika.)

Efter att grupperna kontrollerat om de uppskattat rätt:
- Vilken hade ni uppskattat bäst? Sämst?
- Hur kommer det sig att kniporna inte har samma avstånd mellan varandra i alla grupper? (Alla grupper har olika långa snören.)

Material: snören (jag har använt band för trasmattsvävning), klädknipor (gärna i olika färger)
Tidsåtgång: 25min

måndag 2 september 2019

Hotell Delbarhet


"Hej och välkomna till mitt hotell. Ni kommer alla att få inkvartera i mitt hotell, men en del av er kommer att få sova i källaren och andra på vinden. Skriv ett valfritt heltal på lappen, kom fram och visa lappen till mig, så berättar jag var du får sova!"

Med denna lilla historia inledde jag elevernas övning till Hotell Delbarhet. Efter att jag skickat dem till källaren eller vinden (fram eller bak i klassen) försökte de lista ut varför just de hade hamnat var de var genom att jämföra talen de skrivit. Om gruppen inte kunde lista ut varför, fick var och en skriva ett nytt tal och komma och se vart de hamnade. Denna övning upprepade vi fyra gånger - delbarhet med 2, 10, 5 och 3. Efter varje övning funderade vi hur jag kunde så snabbt avgöra vem som skulle till vinden (dvs vem som hade delbart med 2, 10, 5 eller 3).

Material: små papperslappar
Tidsåtgång: 20min