onsdag 27 februari 2019

Potenslotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikation och division av potenser. Spelet har 36 uppgifter, det vill säga fyra spelplattor á nio rutor. Varje spelplan har 4 potenser med positiv exponent och 4 med negativ exponent. Alla spelplaner har värdet 1 (då exponenten är 0). Det finns två olika uppgifter som ger samma svar, dvs i detta lottospel gäller det att vara snabb för att få sitt kort! Spelplattorna är gjorda så att man skall ha ungefär lika många gemensamma svar med alla tre övriga spelare. Gäller att kunna potensreglerna och vara snabb för att vinna i potenslotto!!

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som har längsta mellannamnet börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till potensuppgiften ropar "HEPP". Den som ropat först får ta kortet och lägga det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.
5. Om man ropar "Hepp" på fel kort måste man lägga bort valfritt kort tillbaka upp och ner i mitten.

Se även tidigare inlägg om lottospel: multiplikationslotto och negativlotto.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 25min

torsdag 14 februari 2019

Kora kortet


Detta är en spelaktig övning i taluppfattning och positionssystemet.

1. Dela in klassen i par (detta går även att spela med tre elever om de är udda till antalet).
2. Varje par skall ha en hög av uppgiftskorten (numrerade 1-10) samt en spelplatta av varje färg åt varje elev. Varje elev skall också ha spelkorten 2-9 samt ässet i samma valör. (Dvs en kortpacke räcker åt fyra elever, två spelpar.)
3. Paret tar uppgiftskort 1 samt varsin spelplatta, som visas på uppgiftskortet.
4. Därefter drar den ena eleven ett kort från kompisens hand som sedan kompisen skall placera ut på valfri plats på spelplattan. Med andra ord drar man kort åt den andra som den andra lägger på sin platta.
5. När det tredje kortet är draget ser man vem som vinner omgången (lyckats bäst med utmaningen på uppgiftskortet.)

Det finns som sagt 10 uppgifter med varierande utmaningar. Om man vill kan man spela det i omgångar eller låta eleverna spela samma utmaning flera gånger. För detta är ett spel som man gärna vill ha revansch i!!!

Material: Spelkort (antal kortpackar = antal elever / 4), uppgiftskort och spelplattor
Tidsåtgång: 15-60min (beroende på hur många uppgiftskort eleverna skall göra och om de gör uppgiften flera gånger)

OBS! Kolla " , " på spelplattorna innan du laminerar!!

torsdag 7 februari 2019

Värdefulla värden


Detta är ett spel som spelas parvis, men hela klassen tillsammans.

1. Dela in klassen i par.
2. Varje par skall få en "spelbricka" (dvs papper med utrycken) och helst en kulspetspenna (för att de inte ska fuska).
3. Läraren kastar en röd tärning och en blå tärning. Resultatet skrivs på tavlan, där ögontalet av den röda är ett positivt tal och ögontalet på den blå är negativt.
4. Varje par skall tillsammans komma överens om till vilket uttrycj de vill lägga in dessa värden på r och b. Då de valt rad (en gång får man välja att kassera kastet, om man tror att det skulle ge så dåliga värden) lägger de in talen i uttrycket, förenklar och beräknar uttryckets värde.
5. Läraren går runt och ser att alla räknat rätt (ha gärna facitlappen i handen så går det snabbt att kontrollera).
6. När alla är klara kastar läraren nästa talpar med tärningarna.
7. Då spelplanen är full räknar alla paren den totala summan av allt och den som har den högsta summan vinner.

Spelet kräver talförståelse och att kunna se vilka tärningskombinationer som är lönsamma och vilka inte. Ett otroligt bra spel!!

Material: Röd och blå tärning, spelbricka, facit
Tidsåtgång: 45min