torsdag 14 februari 2019

Kora kortet


Detta är en spelaktig övning i taluppfattning och positionssystemet.

1. Dela in klassen i par (detta går även att spela med tre elever om de är udda till antalet).
2. Varje par skall ha en hög av uppgiftskorten (numrerade 1-10) samt en spelplatta av varje färg åt varje elev. Varje elev skall också ha spelkorten 2-9 samt ässet i samma valör. (Dvs en kortpacke räcker åt fyra elever, två spelpar.)
3. Paret tar uppgiftskort 1 samt varsin spelplatta, som visas på uppgiftskortet.
4. Därefter drar den ena eleven ett kort från kompisens hand som sedan kompisen skall placera ut på valfri plats på spelplattan. Med andra ord drar man kort åt den andra som den andra lägger på sin platta.
5. När det tredje kortet är draget ser man vem som vinner omgången (lyckats bäst med utmaningen på uppgiftskortet.)

Det finns som sagt 10 uppgifter med varierande utmaningar. Om man vill kan man spela det i omgångar eller låta eleverna spela samma utmaning flera gånger. För detta är ett spel som man gärna vill ha revansch i!!!

Material: Spelkort (antal kortpackar = antal elever / 4), uppgiftskort och spelplattor
Tidsåtgång: 15-60min (beroende på hur många uppgiftskort eleverna skall göra och om de gör uppgiften flera gånger)

OBS! Kolla " , " på spelplattorna innan du laminerar!!

torsdag 7 februari 2019

Värdefulla värden


Detta är ett spel som spelas parvis, men hela klassen tillsammans.

1. Dela in klassen i par.
2. Varje par skall få en "spelbricka" (dvs papper med utrycken) och helst en kulspetspenna (för att de inte ska fuska).
3. Läraren kastar en röd tärning och en blå tärning. Resultatet skrivs på tavlan, där ögontalet av den röda är ett positivt tal och ögontalet på den blå är negativt.
4. Varje par skall tillsammans komma överens om till vilket uttrycj de vill lägga in dessa värden på r och b. Då de valt rad (en gång får man välja att kassera kastet, om man tror att det skulle ge så dåliga värden) lägger de in talen i uttrycket, förenklar och beräknar uttryckets värde.
5. Läraren går runt och ser att alla räknat rätt (ha gärna facitlappen i handen så går det snabbt att kontrollera).
6. När alla är klara kastar läraren nästa talpar med tärningarna.
7. Då spelplanen är full räknar alla paren den totala summan av allt och den som har den högsta summan vinner.

Spelet kräver talförståelse och att kunna se vilka tärningskombinationer som är lönsamma och vilka inte. Ett otroligt bra spel!!

Material: Röd och blå tärning, spelbricka, facit
Tidsåtgång: 45min