onsdag 22 februari 2017

Vad äter Progge och var?
Free vector graphic: Car, ...
Buss, Cartoon, Fortkörning ...
airplane travel journey flight ...
trädet cartoon isolerad form ...
segelbåt tecknad fartyg boot
Ice Cream, Cone, Mint, ...

Apple, Red, Fruit, Vitamins, ...

Free vector graphic: Banana, ...

Smörgås, Varma, Hund, Mat, ...

Lollipop, Candy, Food, Red, ...


Sväng Vänster, Vägskylt ...    Trafik Tecken, Sväng Höger ...    Trafik Tecken, Sväng Höger ...    Sväng Vänster, Vägskylt ...   Detta är Progge!
(Kan du lista ut vad Progge äter och var?)


På Educamässan fick jag idén till denna enkla programmeringsövning. Jag testade den på årskurs sju och de flesta löste alla tio uppgifter väldigt fort. Så kanske den bättre lämpar sig för lågstadiet (men sjuorna tyckte den var väldigt rolig och har efteråt frågat efter fler liknande uppg!).

Jag placerade ut alla tio uppgiftspapper i rummet och lade en liten figur i startrutan (figurerna har jag samlat från påskägg). Figuren föreställde Progge, som skulle ut och gå på spelplan. Progge går enligt instruktionerna nedanför bilden och sedan skall eleven se vilken ruta han stannar i för att veta vad han äter var. Progge går bara framåt och så kan han svänga till vänster och höger.

Framåt Trafik Tecken, Sväng Höger ...   Höger              Sväng Vänster, Vägskylt ...   Vänster

Material: 10 uppgifter
Tidsåtgång: 15 minuter (utan genomgång)

torsdag 16 februari 2017

Quizizz med linjens ekvation

y = 2x-2

För att kontrollera hur bra eleverna förstår sambandet mellan linjens ekvation och grafen har det fått göra en quizizz. Den gjordes efter en hel del övning genom att själv rita i häftet och efter övning i geogebra.

Här kommer länken till quizizzen.

tisdag 14 februari 2017

Linjens ekvation

Jag har delat in teorin för linjens ekvation i tre filmer. En hel del har vi gått igenom på lektion, men jag har förklarat samma sak på film lite kortfattat så att eleverna skall kunna se på teorin på nytt hemma och kunna använda filmen som stöd då de gör uppgifter.
torsdag 9 februari 2017

Para linjer


Denna övning brukar jag göra som ett läggspel, där eleverna arbetar enskilt på sin plats. Men nu ville jag göra en övning där eleverna får röra på sig och då blev resultatet detta:

Dela in klassen i två grupper. (Som vanligt är mitt material gjort för en grupp på 16 elever, men det är bara att lägga till lite i mitt material,som jag bifogat, om du har en större klass.) Dela ut ett kort per elev med linjens ekvation till den ena halvan och kort med grafen till den andra halvan. Låt eleverna se på sina kort en liten stund. Genom att se på korten: Vad vet de om skärningspunkt med y-axeln? Vad vet de om lutningen?

Efter det skall eleverna gå runt och hitta sitt par. Eftersom eleven själv, samt de övriga eleverna, måste kunna se vad det står på kortet,  gjorde jag korten tvåsidiga. När de hittat sitt par kontrollerar läraren om de hittat rätt par. Efter det får de ett nytt kort. De som nyss fick ekvationen får nu grafen och vice versa.

Jag har gjort fyra olika uppsättningar där varje uppsättning är lite svårare än föregående. Gröna lättast, röda svårast. Man kan gott och väl göra denna övning fler än fyra varv, så får de övning i så många olika kort och ekvationer som möjligt.

Material
Tidsåtgång: 20 min

tisdag 7 februari 2017

Likna linjerDenna övning går bra att göra ensam sittandes vid pulpeten eller, som jag föredrar, i ett öppet utrymme, hela klassen tillsammans. Då övningen görs bör eleverna ha lite kunskap om linjens ekvation, dvs y=kx+b.

Dela ut ett kort åt varje elev (i mitt material finns 16 kort). Be dem titta på kortet och fundera på vad de vet om linjen genom att se på ekvationen. Efter det skall eleverna gruppera sig så att alla stigande linjer är i en grupp och fallande i en annan. När läraren har kontrollerat att alla står rätt skall de söka upp alla som har en linje som skär y-axeln i samma punkt som det egna kortet. Även här kontrollerar läraren att det blir rätt innan sista grupperingen görs. Till sist skall de gruppera sig så att alla parallella linjer står i samma grupp. Då man är klar kan man välja att dela ut korten på nytt så att de får en övning med ett annat kort eller gå över till övningen "Para linjer" (kommer på torsdagen!).

Material: Likna linjer
Tidsåtgång: 10min
Tips: Gör korten så att ekvationen syns på båda sidor, då kan både eleven, som håller i kortet, och de övriga i klassen se linjens ekvation

torsdag 2 februari 2017

JA - NEJ nata

Denna övning behöver mycket utrymme. Beroende på vädret kan man göra den i gymnastiksalen (då har man bra nytta av linjerna på golvet) eller utomhus (då kan man dra streck i sand eller spraya linjerna i snön).

Dela in eleverna i två grupper. Ställ dem i två rader två meter ifrån varandra. Visa upp påståendet, låt dem se på det i ca 30 sekunder för att fundera ut vad det är för typ av fyrhörning samt räkna omkretsen och arean. Sedan läser du upp påståendet. Om svaret är JA skall alla springa till höger (från ditt håll sett vänster) och om svaret är NEJ springer alla åt vänster. De som är i den bakre raden skall försöka ta fast de framför och de framför skall försöka komma i bo innan de blir fasttagna. Boet kan vara att röra i en vägg eller springa över en linje. Om man blir fast eller om man sprungit åt fel håll byter man över till det andra laget. Därefter går eleverna tillbaka till startlinjen och du visar följande uppgift. Övningen tar slut då alla är på ett lag.

Det är viktigt att låta eleverna titta på fyrhörningen tillräckligt länge så att alla hinner räkna omkrets och area. Är man för snabb med påståendet blir all fokus på springandet och inte tillräckligt på räknandet.

Jag lade in uppgifterna i en mapp så detta är vad eleverna ser
från sin sida ...
    
... och detta är vad jag ser från mitt håll. 

Material: Uppgifterna 
Tidsåtgång: 30min