onsdag 25 november 2020

Kalkylark över kunskapskrav


I augusti då utkastet till kunskapskrav för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen kom kände jag att jag behövde omformulera det till ett konkret verktyg. Därmed konstruerade jag ett mastodontiskt kalkylark, en sorts matris för varje klass. Det är knepigt att försöka förklara hur jag har tänkt, men här gör jag ett försök och här finns en länk till materialet. Kom ihåg att skapa en egen kopia och berätta gärna om du hittar fel eller har förbättringsförslag. 

fredag 13 november 2020

Systemsortering

Då eleverna har lärt sig alla tre metoderna att lösa ekvationssystem (grafiska, additions och insättnings) får de göra en sortering. Jag har kopierat en massa uppgifter (från gamla böcker) som eleverna sedan skall sortera enligt vilken metod som är lönsammast för just den uppgiften. De jobbar i par och jag uppmanar dem att säga muntligt/diskutera sinsemellan varför en viss metod passar bäst på just den uppgiften. Detta underlättar sedan då de har sitt kunskapstest att enklare se vilken metod som lönar sig. Efter att de sorterat klart kan de räkna av uppgifterna. 

Material: kopiera upp uppgifter från gamla böcker, lappar/sorteringslådor med text "grafisk metod", "additionsmetoden", "insättningsmetoden", "grafisk eller insättningsmetod", "additions- eller insättningsmetoden"

Tidsåtgång: 20min

torsdag 5 november 2020

Tal - band


På en fortbildning i laborativ matematik i fjol visade en av deltagarna (tack Cygnaeus!) detta fina tips.

I varje ficka finns det väldigt många bitar med band med pärlor. Antalet pärlor på ett band är samma för en ficka (skriv antalet på fickan!)

Om jag minns rätt var banden ursprungligen julgranspynt, som sedan är klippta så att det finns 1 - 10 pärlor på banden. Dessa band kan sedan användas som laborativt stöd då elever adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar. Bäst skulle det vara om varje elev hade en egen uppsättning i sin pulpet med 10 av varje "tal" (=pärlantal). Dessa band som denna lärare har använt sig av är ypperliga för detta ändamål då de är tydliga med ett litet mellanrum mellan varje pärla. Om någon vet var man kan köpa dessa så berätta gärna för oss andra!!