tisdag 28 maj 2019

Grundskolans MatteEscape


   

Jag har länge funderat på att göra en Escape Room inspirerad övning som avslutande uppgift för åk9 och nu äntligen blev det av. (Här kan du läsa om motsvarande som jag har med åk7.) Övningen består av 20 uppgifter med varierande svårighetsgrad, som testar hur bra eleverna kan vad de lärt sig under sina nio år med grundskolans matematik. Då uppgiften är löst får eleverna en tresiffrig kod som sedan öppnar låset till en bok. I boken finns sedan nästa uppgift. Och så håller eleverna på i fem lektioner - parvis!!

Böckerna är donerade av Missionsboden. Jag har borrat hål i pärmen och använt metalltråd för att göra ringar som sedan låsen är fast i. Låsen är från IKEA.

Innan vi började visade jag följande introduktionsfilm åt eleverna:Material: Böcker, lås, uppgifter
Tidsåtgång: 5 lektioner

Detta är läsårets sista inlägg. Ha en skön och avkopplande sommar så "ses" vi igen i höst!!

torsdag 23 maj 2019

Logiska block


Här kommer nästa material från fortbildningen "Laborativ matematik åk1-6". Materialet presenterades av Juanita Heikius. De logiska blocken finns som material i elevkuvertet till Karlavagnen 1b, men de finns även att köpa från Tevella (2,95€/st!).

Exempel på några övningar:


 1. Börja med att eleverna jobbar själva, sen kan man jobba parvis för att göra det lite svårare.
  1. Du ska lägga fram block på en rad. Börja med ett block. Följande block ska ha samma egenskaper som det första, så när som på en egenskap (egenskaperna färg, form, storlek, hål eller inte). Följande block ska igen ha en förändrad egenskap. T.ex. första blocket är en stor, blå, triangel, andra blocket är en stor, grön triangel (då har färgen förändrats men storleken och formen är samma)
  2. Samma övning som ovan men två egenskaper ska förändras mellan varje framsatt block.
  3. Gör sen samma uppgifter men parvis så att man sätter fram följande block turvis.
  4. Eleverna gör parvis en sekvens på tio block och gömmer ett av blocken. Därefter är det parets uppgift att komma på vilket block som saknas. (Märk att det alltid finns två svar.) Exempel på en övning som denna i bilden ovan, fast där är tre block bortplockade.
 1. Lägg fram ett antal logiska block. Eleverna ska para ihop dem två och två så att formerna är lika. Bra sätt att öva de geometriska figurerna.
 1. Lägg en samling logiska block framför eleverna. Håll upp ett block och låt eleverna hitta ett likadant block. Fundera hur eleverna gjorde sina val. Är formen lika men storleken och färgen olika? Diskutera innebörden i likadan. Upprepa med fler block. Låt eleverna beskriva blockets egenskaper och fundera på vilket sätt deras block är likadant. Måste alla egenskaper vara lika för att blocket ska kunna kallas likadant?
Finns många fler övningar, men skriver om dem i ett senare inlägg.

Material: Logiska block
Tidsåtgång: Varierar mellan övningarna

torsdag 16 maj 2019

Håll formen!


I höstas fick fyra lärare  (Anton Koskinen, Anna Pomoell, Jonas Pått och jag) i uppdrag av MAOL att skapa en temadag för årskurs 5-9 med temat geometri. Här är resultatet: HÅLL FORMEN.

Totalt finns det material för över 20 timmar på siten. Materialet kan användas för en eller flera ämnesöverskridande temadagar eller som enskilda lektioner om man inte har temadagar. Fast fokus ligger på geometri, tangeras även andra ämnen än matematik: bland annat biologi, huslig ekonomi, gymnastik och geografi.
Materialet är indelat i sex kategorier. I varje kategori finns fyra övningar. I många av övningarna ingår en ramberättelse, som hjälper att motivera eleverna.
Perfekt att plocka lite godbitar härifrån till vårens sista lektioner!! 

torsdag 9 maj 2019

Mattemasken


Här kommer följande material från fortbildningen "Laborativ matematik 1-6". Detta material visade Eva Lehtonen åt deltagarna i fortbildningen.

Mattemasken är ett spel som övar addition och subtraktion i intervallet 0-20.

Instruktioner för Mattemasken Plus Spelet:
1. Dela in eleverna i grupper på 2-4 elever per grupp.
2. Lägg Mattemaskens brickor i ordningsföljd med siffersidan neråt (låt 0 vara rättvänd). (För lightversion, låt brickorna vara rättvända.)
3. Lägg fram +brickan.
4. Eleverna startar från 0. Spelarna kastar tärningen turvis och går så många steg som tärningen visar.
5. Spelaren säger vilket tal hen kommit till och vänder brickan för att kontrollera. Endast brickan där spelpjäsen står får ha talet uppåt.
6. Den som kommer först till 20 vinner.

7. När man är klar kan man gå vidare till Minus Spelet, som spelas lika som Plus Spelet men man låter 20 synas och den som kommer först till 0 vinner.

Material: Tärning, spelpjäser, + och - brickor, mattemask-brickor (Hittade här länk till en mask)
Tidsåtgång: ~30min (beror på om man har lightversion och om man spelar ena eller båda spelen)torsdag 2 maj 2019

Trasiga triangeln

åk 5
I vår har jag hållit en tvådelad fortbildning för lärare i åk1-6 under temat "Laborativ matematik". Under den första träffen får deltagarna testa på olika laborativa uppgifter, som jag presenterar, och på den andra träffen går vi igenom de laborativa övningar som de fått som "läxa" att skapa. Alla deltagare har gått med på att deras material sedan får publiceras här på bloggen. Min tanke är att vi på detta sätt skapar en stor materialbank med laborativt material för matematiken i årskurs 1-6. (Ta kontakt om din skola är intresserad av att få denna fortbildning till sin skola läsåret 2019-20!)

Så här kommer det första materialet, "Trasiga triangeln", skapad av Anna Fröberg:

Instruktioner, åk3:

1. Eleverna jobbar parvis.
2. Eleverna sitter på golvet med näsan i samma riktning. Den eleven som sitter framför har papper och penna.
3. Den elev som sitter bakom får ett bildkort. Eleven med kortet ska försöka rita av bilden på ryggen på den elev som sitter med papper och penna. Den som har papper och penna känner noga efter och försöker sedan rita en likadan bild på sitt papper.
4. Eleverna arbetar turvis med att rita på ryggen och på pappret.
(Här kan man välja att numrera korten efter svårighetsgrad.)


Utveckling av övningen för åk5:
1. Ha två uppsättningar olika geometriska figurer per par (en uppsättning per elev). Man kan även använda tangrambitar eller logiska bitar.
2. Den som sitter bakom bygger valfri konstruktion av sina bitar (av valfria bitar) och ritar sedan konstruktionen på ryggen på den som sitter framför.
3. Eleven framför känner efter vad som ritas på ryggen och konstruerar sedan samma med de egna bitarna.
4. Därefterjämför eleverna sina konstruktioner med varandra.


Trasiga triangeln, åk3
Lagtävling, "Trasiga triangeln":
Denna övning är inspirerad av leken "Trasiga telefonen"
1. Dela in klassen i två lag.
2. Eleverna i ett lag sitter alla i ett led.
3. Den som sitter längst bak ritar av ett bilden på kortet på ryggen på eleven framför, som sedan ritar på följande elev och så vidare. Den som sitter längst fram får rita på pappret.
4. Det lag som är snabbast och som har närmast ursprungliga bilden får poäng.

Material: Papper, penna, bildkort