måndag 11 november 2019

Skogsbrand


Tyvärr får man nuförtiden ofta läsa om stora bränder som härjar. Jan, som är resursperson på skolresurs, har gjort några arbetsblad där man kan arbeta kring just aktualiteter i tidningar, matematik och ökad förståelse för dessa två.

Här är ett arbetsblad som man kan använda för att öka förståelsen om skogsbränder.

torsdag 31 oktober 2019

Prostavar


Detta är en procentövning med färgstavar (cuisenairestavar) där eleverna övar grundfärdigheter i procent samt procentuell minskning och ökning. På slutet finns även två uppgifter med procentuell jämförelse, som en extra utmaning.

Låt eleverna arbeta parvis och de skriver sitt svar i häftet. Som vanligt då de arbetar med laborativt material uppmanar jag dem att tänka högt och att komma fram till svaret genom kommunikation. Man går inte vidare till nästa uppgift förrän båda i paret förstått.

Material: Cuisenairestavar, uppgiftspapper
Tidsåtgång: 30min

onsdag 23 oktober 2019

Brokiga bråk


Detta är en laborativ övning i bråkuppfattning. Eftersom övningen består av så många olika delar kan man gott dela upp den och göra endast en del åt gången. De olika delarna är förkortning, förlängning, addition och subtraktion av bråk, samt två olika utmaningar. Jag rekommenderar att man låter eleverna göra den första spalten själva, men att ni tillsammans under lärarens ledning gör uträkningen i högra spalten. Efter varje slutförd övning kan man be eleverna att hitta på egna övningar som de gör åt varandra i sina häften.

Material: Pattern Blocks, uppgiftspapper (kopiera gärna upp dubbelsidigt på A3)
Tidsåtgång: åtminstone 60min

(I uppgifterna 1-5 och B utgår man ifrån att den gula biten = 1.)

torsdag 10 oktober 2019

Vem är jag?


I samband med ekvationslösningar kan man göra denna övning med färgstavar (cuisenairestavar).
Låt eleverna arbeta i par. Det är bra om de börjar med att ordna sina stavar i storleksordning och jämför med det som finns på baksidan av övningspappret. Så att de vet vilken stav jag har namngett med vilken färg. Därefter läser de påståendet om staven och lägger sedan fram rätt stav. Det är viktigt att de samtalar om hur de resonerar och att de inte går vidare till nästa uppgift förrän båda har förstått hur man kommer fram till svaret. Denna övning är även en otroligt bra läsförståelseövning!
Övningen kan även utvidgas till att låta eleverna fundera hur de skulle skriva frågan som en ekvation. Den stav som efterfrågas betecknas med x och den kortaste staven får längden 1.

Material: färgstavar, uppgiftspapper, bild av stavarna
Tidsåtgång: 30min

torsdag 3 oktober 2019

Bonden Bosse

0+5

1+4
2+3
3+2

4+1

5+0

Denna övning är ett laborativt sätt att träna talens uppbyggnad, i detta fall talet 5. Dela ut ett staket och fem djur till varje elevpar. Låt sedan eleverna fundera ut på hur många olika sätt djuren kan beta i bonden Bosses två hagar. Därefter skall eleverna skriva ner sina resultat i en tabell/lista. De borde komma till sex olika alternativ. 0+5, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1 och 5+0. 

Om man vill utvidga övningen kan man ha flera hagar än två för djuren att beta i samt ha ännu fler djur än fem som är ute och betar.

2+2+1

Material: Djur, staket (staketen inget måste, parets två matteböcker kan fungera som två olika beteshagar)
Tidsåtgång: 20min (med genomgång)

torsdag 26 september 2019

Bråktimmen


Här kommer nästa material från fortbildningen "Laborativ matematik åk1-6". Materialet presenterades av Eivor Hellström.

Eleverna arbetar i par i en övning som kombinerar tid och bråk (man kan även ta med decimaltal, speciellt i de högre årskurserna). Den hela kakan motsvarar 1h. Eleverna ritar av bråkkakan i sitt häfte och skriver 1/1 h (= 1,0 h) = 60min. Därefter skall de tillsammans komma fram till, både i timmar och minuter, vad de olika bråkkakorna representerar. 

Ex:
Blåa biten :     1/1h = 1,0 h = 60min
Bruna biten :   ½h  =  0,5h = 30min
Gråa biten :     1/3h = 0,33... h = 20min
Gula biten :     1/4h = 0,25h = 15min
osv

Material: Bråkkakor, papper, penna
Tidsåtgång: 20min (tog det i åk8)

fredag 20 september 2019

Regn


Hösten är här och därmed även en hel del regn. Detta inlägg innehåller tre olika övningar kopplade till regn.

Resurspersonen Jan Holmgård har skapat en övning som är kopplad till den otroliga mängd regn som kom i slutet av augusti i södra Finland. Tanken med övningen är att koppla ihop nyheter med matematiken och att eleverna skall "räkna tills de förstår". Här är länk till arbetsbladet.

Som stöd till Jans uppgift finns det en laborativ övning för att visualisera 10dm3, dvs 1 liter, hur mycket 10mm regn är och därmed även 56mm. Eftersom en kub väger 1g kan man även utvidga övningen till hur mycket motsvarande vattenmängd skulle väga. Här är länk till arbetsbladet.

Den tredje övningen är att konstruera en egen regnmätare. Materialet är gjort för MAOL för temadagen "Håll formen". Här finns instruktioner till regnmätaren.