torsdag 10 oktober 2019

Vem är jag?


I samband med ekvationslösningar kan man göra denna övning med färgstavar (cuisenairestavar).
Låt eleverna arbeta i par. Det är bra om de börjar med att ordna sina stavar i storleksordning och jämför med det som finns på baksidan av övningspappret. Så att de vet vilken stav jag har namngett med vilken färg. Därefter läser de påståendet om staven och lägger sedan fram rätt stav. Det är viktigt att de samtalar om hur de resonerar och att de inte går vidare till nästa uppgift förrän båda har förstått hur man kommer fram till svaret. Denna övning är även en otroligt bra läsförståelseövning!
Övningen kan även utvidgas till att låta eleverna fundera hur de skulle skriva frågan som en ekvation. Den stav som efterfrågas betecknas med x och den kortaste staven får längden 1.

Material: färgstavar, uppgiftspapper, bild av stavarna
Tidsåtgång: 30min

torsdag 3 oktober 2019

Bonden Bosse

0+5

1+4
2+3
3+2

4+1

5+0

Denna övning är ett laborativt sätt att träna talens uppbyggnad, i detta fall talet 5. Dela ut ett staket och fem djur till varje elevpar. Låt sedan eleverna fundera ut på hur många olika sätt djuren kan beta i bonden Bosses två hagar. Därefter skall eleverna skriva ner sina resultat i en tabell/lista. De borde komma till sex olika alternativ. 0+5, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1 och 5+0. 

Om man vill utvidga övningen kan man ha flera hagar än två för djuren att beta i samt ha ännu fler djur än fem som är ute och betar.

2+2+1

Material: Djur, staket (staketen inget måste, parets två matteböcker kan fungera som två olika beteshagar)
Tidsåtgång: 20min (med genomgång)

torsdag 26 september 2019

Bråktimmen


Här kommer nästa material från fortbildningen "Laborativ matematik åk1-6". Materialet presenterades av Eivor Hellström.

Eleverna arbetar i par i en övning som kombinerar tid och bråk (man kan även ta med decimaltal, speciellt i de högre årskurserna). Den hela kakan motsvarar 1h. Eleverna ritar av bråkkakan i sitt häfte och skriver 1/1 h (= 1,0 h) = 60min. Därefter skall de tillsammans komma fram till, både i timmar och minuter, vad de olika bråkkakorna representerar. 

Ex:
Blåa biten :     1/1h = 1,0 h = 60min
Bruna biten :   ½h  =  0,5h = 30min
Gråa biten :     1/3h = 0,33... h = 20min
Gula biten :     1/4h = 0,25h = 15min
osv

Material: Bråkkakor, papper, penna
Tidsåtgång: 20min (tog det i åk8)

fredag 20 september 2019

Regn


Hösten är här och därmed även en hel del regn. Detta inlägg innehåller tre olika övningar kopplade till regn.

Resurspersonen Jan Holmgård har skapat en övning som är kopplad till den otroliga mängd regn som kom i slutet av augusti i södra Finland. Tanken med övningen är att koppla ihop nyheter med matematiken och att eleverna skall "räkna tills de förstår". Här är länk till arbetsbladet.

Som stöd till Jans uppgift finns det en laborativ övning för att visualisera 10dm3, dvs 1 liter, hur mycket 10mm regn är och därmed även 56mm. Eftersom en kub väger 1g kan man även utvidga övningen till hur mycket motsvarande vattenmängd skulle väga. Här är länk till arbetsbladet.

Den tredje övningen är att konstruera en egen regnmätare. Materialet är gjort för MAOL för temadagen "Håll formen". Här finns instruktioner till regnmätaren.

torsdag 12 september 2019

Bråksnöre
Eleverna jobbar i grupper på tre. Två håller i snöret och den tredje placerar klädknipan på rätt ställe. Det är viktigt att poängtera att gruppen tillsammans kommer överens om var de skall placera knipan (genom att uppskatta) och det är även bra att byta roller så att alla får fästa åtminstone en på snöret. Jag har använt fyra olikfärgade knipor med bråken 1/2, 2/5, 3/8 och 2/3. Bråken är skrivna på målartejp.

Då gruppen är klar brukar jag gå fram och ställa lite frågor:
- Är ni säkra på att ni har rätt?
- Har ni kniporna i samma ordning som övriga grupper? (Just här är det bra att kniporna har olika färg) Om inte, vem har satt fel? Diskutera och argumentera grupperna sinsemellan.
- Vilken är ni osäker på?
- Kan ni ta reda på om ni placerat kniporna rätt? (Eleverna får inte mäta, men det kan ta en stund innan de kommer på att de kan vika.)

Efter att grupperna kontrollerat om de uppskattat rätt:
- Vilken hade ni uppskattat bäst? Sämst?
- Hur kommer det sig att kniporna inte har samma avstånd mellan varandra i alla grupper? (Alla grupper har olika långa snören.)

Material: snören (jag har använt band för trasmattsvävning), klädknipor (gärna i olika färger)
Tidsåtgång: 25min

måndag 2 september 2019

Hotell Delbarhet


"Hej och välkomna till mitt hotell. Ni kommer alla att få inkvartera i mitt hotell, men en del av er kommer att få sova i källaren och andra på vinden. Skriv ett valfritt heltal på lappen, kom fram och visa lappen till mig, så berättar jag var du får sova!"

Med denna lilla historia inledde jag elevernas övning till Hotell Delbarhet. Efter att jag skickat dem till källaren eller vinden (fram eller bak i klassen) försökte de lista ut varför just de hade hamnat var de var genom att jämföra talen de skrivit. Om gruppen inte kunde lista ut varför, fick var och en skriva ett nytt tal och komma och se vart de hamnade. Denna övning upprepade vi fyra gånger - delbarhet med 2, 10, 5 och 3. Efter varje övning funderade vi hur jag kunde så snabbt avgöra vem som skulle till vinden (dvs vem som hade delbart med 2, 10, 5 eller 3).

Material: små papperslappar
Tidsåtgång: 20min

torsdag 22 augusti 2019

Trafikkaos


Andra skoldagen hade jag en samarbetsövning med mina elever. Dessa var instruktionerna:

Placera A4-pappren i ett långt led. (Man kan välja att alla elever är med eller en eller två fungerar som trafikdirigerare.) Pappren på golvet skall vara ett mera än antalet elever. Eleverna delas upp i två grupper så att de står på led och är vända mot den andra gruppen. Mittersta pappret skall vara tomt. Grupperna skall nu byta plats. Endast två olika sorters flyttningar är tillåtet: ett steg framåt eller ett steg runt en person från det motsatta ledet.
- Man bör vara vänd åt samma håll hela tiden.
- Ingen kan gå förbi någon som är vänd åt samma håll. 
- Man kan går runt en person åt taget.
- Man måste alltid gå på ett tomt papper.
- Man får inte backa.
- Endast en person åt gången kan röra sig.
Det visade sig att övningen var väldigt svår och endast en klass av fyra klarade av den. För att komma på systemet gjorde vi detta på matematiklektionen med vita brickor och små gummidjur. Vi började med ett djur på vardera sida, sedan två och så vidare. Då eleverna löst med ett antal ökade de till nästa antal djur. I alla grupper var det flera som nu såg mönstret!


Material: Vita brickor eller pappersbitar, två olika sorters grejor som representerar eleverna, dessa ladugårdsdjur är ypperliga för den här övningen
Tidsåtgång: 20min