måndag 9 december 2019

Uppslaget i Nämnaren


I början av hösten fick jag förfrågan att skriva en artikel till den svenska tidskriften Nämnaren. En otrolig ära, som jag självklart tackade ja till! Och nu är artikeln publicerad.

Tips! Det finns mängder av bra idéer på Nämnarens nätsida. Se till exempel här: Uppslaget eller Adventskalendern!

onsdag 4 december 2019

Additionsstavar

C:\Users\ehellstr\Desktop\Ny Matteuppgiftmapp\bygga 1.jpg
Denna övning presenterade Eivor Hellström på fortbildningen "Laborativ matte åk 1-3" i Cygnaeus skola.

Eivor visade hur hon introducerar arbetet med färgstavar i årskurs 1.

1. Börja med att låta eleverna bekanta sig med materialet (dvs "leka av sig").

2. Sedan skall eleverna lägga stavarna i storleksordning på pulpeten, så att det blir som en trappa.

3. Nu skall eleverna fundera på vad varje stav är värd då den minsta, vita staven, är värd 1. Hur kan de "bevisa" att detta stämmer? (Tips: Eleverna visar att det behövs två vita för att få längden för rosa, etc.)

4. Sedan kan stavarna användas för additioner och subtraktioner. Om man t.ex. jobbar med talet 7 kan man be eleverna komma på så många olika sätt som möjligt att få samma längd som sjuan genom att använda bara två stavar. (Bra träning för taluppfattningen!!) Därefter ritar eleverna av bilden i häftet och betecknar matematiskt vad stavarna visar.

Jag råkade faktiskt sitta och producera just ett motsvarande arbetsblad då Eivors material plingade till i e-postlådan. Materialet är fortfarande på hälft, men går att använda nog som sådant. Skicka gärna e-post (eller kommentera här i inlägget) om du vill att jag skall utvidga materialet.
1. Exempel på bekantning av stavarna.
2. Placera stavarna i storleksordning. 
3. Olika sätt att visa att lila staven är 6. 
4. Taluppfattningsövning för talet 7. 

Material: Cuisinairestavar, färgpennor, (mitt arbetsblad Additionsstavar)

Tidsåtgång: 3 lektioner (dit räknas bekantningen, göra trappan, bestämma o bevisa värdet för stavarna, samt arbetet med talet 7)