torsdag 14 februari 2019

Kora kortet


Detta är en spelaktig övning i taluppfattning och positionssystemet.

1. Dela in klassen i par (detta går även att spela med tre elever om de är udda till antalet).
2. Varje par skall ha en hög av uppgiftskorten (numrerade 1-10) samt en spelplatta av varje färg åt varje elev. Varje elev skall också ha spelkorten 2-9 samt ässet i samma valör. (Dvs en kortpacke räcker åt fyra elever, två spelpar.)
3. Paret tar uppgiftskort 1 samt varsin spelplatta, som visas på uppgiftskortet.
4. Därefter drar den ena eleven ett kort från kompisens hand som sedan kompisen skall placera ut på valfri plats på spelplattan. Med andra ord drar man kort åt den andra som den andra lägger på sin platta.
5. När det tredje kortet är draget ser man vem som vinner omgången (lyckats bäst med utmaningen på uppgiftskortet.)

Det finns som sagt 10 uppgifter med varierande utmaningar. Om man vill kan man spela det i omgångar eller låta eleverna spela samma utmaning flera gånger. För detta är ett spel som man gärna vill ha revansch i!!!

Material: Spelkort (antal kortpackar = antal elever / 4), uppgiftskort och spelplattor
Tidsåtgång: 15-60min (beroende på hur många uppgiftskort eleverna skall göra och om de gör uppgiften flera gånger)

OBS! Kolla " , " på spelplattorna innan du laminerar!!

torsdag 7 februari 2019

Värdefulla värden


Detta är ett spel som spelas parvis, men hela klassen tillsammans.

1. Dela in klassen i par.
2. Varje par skall få en "spelbricka" (dvs papper med utrycken) och helst en kulspetspenna (för att de inte ska fuska).
3. Läraren kastar en röd tärning och en blå tärning. Resultatet skrivs på tavlan, där ögontalet av den röda är ett positivt tal och ögontalet på den blå är negativt.
4. Varje par skall tillsammans komma överens om till vilket uttrycj de vill lägga in dessa värden på r och b. Då de valt rad (en gång får man välja att kassera kastet, om man tror att det skulle ge så dåliga värden) lägger de in talen i uttrycket, förenklar och beräknar uttryckets värde.
5. Läraren går runt och ser att alla räknat rätt (ha gärna facitlappen i handen så går det snabbt att kontrollera).
6. När alla är klara kastar läraren nästa talpar med tärningarna.
7. Då spelplanen är full räknar alla paren den totala summan av allt och den som har den högsta summan vinner.

Spelet kräver talförståelse och att kunna se vilka tärningskombinationer som är lönsamma och vilka inte. Ett otroligt bra spel!!

Material: Röd och blå tärning, spelbricka, facit
Tidsåtgång: 45min

torsdag 31 januari 2019

Triangeldrama


Ja, rubriken låter lite häftig, men min tanke med övningen är att dramatisera benämningar av triangelns olika sidor och vinklar.


För att göra dramatiseringen tog jag tre långa (åtminstone tre meter) band av mattrasor och hade tre frivilliga elever som höll ihop banden till en triangel. (Här hade vi diskussion om det är någon skillnad hur jag klipper banden, blir det ändå alltid en triangel av tre band? Vi funderade även på om vi kan ändra formen på triangeln på något sätt med just dessa tre band. Viktigt att sidorna hålls spända.)

För att dramatisera/visualisera närliggande vinklar och motstående vinkel bad jag en elev komma och hålla i en sida. De vinklar han kunde gå till utan att släppa bandet kallas närliggande vinklar. Sedan kom en elev och ställde sig i en vinkel. De sidor han kunde ta i utan att flytta sig kallas närliggande sidor och den där långt borta, kallas motstående sida.

Material: Band av mattrasor
Tidsåtgång: 5min

torsdag 24 januari 2019

Negativlotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikation och division med negativa tal. Spelet har 36 uppgifter, det vill säga fyra spelplattor á nio rutor. Varje spelplan har 4-5 kvoter och 4-5 produkter. Dessutom är de gjorda så att kvoterna är delade på positiva och negativa tal, likaså produkterna. Svårt att förklara, men tanken är att alla skall vara av samma svårighetsgrad.

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som har längst skolväg börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till multiplikationen/divisionen tar kortet och lägger det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.

Se även tidigare inlägg om lottospel för multiplikationstabellerna: Multiplikationslotto.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 20min

torsdag 17 januari 2019

Spagettiomkrets


Många elever tycker att uppgifter av typen ovan är knepiga att förstå. För att visualisera det hela så gjorde jag följande med spagetti:

1. Dela ut ett spagettistrå åt varje elev.
2. Be eleverna bryta spagettistrået i två 7cm och två 5cm delar.
3. Därefter skall de placera delarna som en rektangel (repetera kraven för att en månghörning skall räknas som rektangel.)


4. Vad är rektangelns omkrets?
5. Bryt sönder (på valfri plats) den ena korta och den ena långa spagettin och placera dem så här:


 6. Vad är omkretsen nu? Varför?

Material: Spagetti, linjal
Tidsåtgång: 10 min

torsdag 10 januari 2019

Modellera volymer

God fortsättning på 2019!!


Vi tog en lugn start med niorna på måndagen genom att uppskatta volymen på modellera. Eleverna fick till uppgift att ha en klimp som var 1ml och en klimp som var 1cl. Detta var resultatet i den ena klassen:

Eleverna har väldigt varierande uppfattning om ml och cl!

Sedan kontrollerade vi hur nära de var med hjälp av måttsatsen (kryddmått och teskedsmått). Det blev mycket diskussion kring måtten vid bakning. Därefter tog vi centikuberna för att få förhållandet mellan milliliter och kubikcentimeter. Det blev en bra start på matteåret 2019!

1ml = kryddmått, 0,5cl = tesked.
Översta raden med 10 klossar motsvarar 1cl. 

Material: Modellera, måttsats
Tidsåtgång: 15min

torsdag 20 december 2018

Para tiopotenser


Det här är en tredelad övning, som tränar grundpotensform. Det finns tio tal som innehåller 3 och 1 och tio som innehåller 2 och 9.

Del 1: Ge ett kort av sorten "3 och 1" där talet är skrivet i grundpotensform åt tio elever (dvs hälften av klassen) och ett kort med motsvarande tal åt de resterande eleverna. Med andra ord skall alla nu ha ett kort i sin hand. Därefter går eleverna runt och försöker hitta sitt par.

Del 2: Då alla har hittat sitt par samlar läraren in korten och ger nu ett kort av sorten "2 och 9" så att varje elev, som just hade grundpotensformen, nu har ett kort med talet skrivet utan potens och vise versa. Åter igen går eleverna runt för att hitta sitt par.

Del 3: Då alla har hittat sitt par samlar läraren in korten. Nu skall klassen fungera som två lag där snabbaste laget vinner. Båda lagen får nu alla kort som tidigare använts i del 1 och del 2, men endast korten med grundpotenserna. Lagens uppgift är att placera korten i storleksordning. Man kan göra så att varje elev skall hålla i två kort (i en klass på 20 elever) på rätt plats i ledet och då laget är klart sätter sig alla.

Material: Kort (kopiera dubbeluppsättning)
Tidsåtgång: 20min

(Det här är årets sista inlägg.)

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!