torsdag 14 mars 2019

Pi-dagen 14.3

Idag plockas pi-relaterade smycken o kläder fram!

Firar ni Pi-dagen i er skola? Här kommer förslag på vad man kan göra enligt upplägget i vår skola:

1. Samtliga klasser deltar i en årksursvis tävling. En lektion under dagen löser eleverna (i lottade par) uppgifter, som vi har plockat från Kängurutävlingen. Varje årskurs har egen uppsättning uppgifter så att åk 7 är lättast, åk 8 lite svårare och åk 9 svårast. Detta innebär att vi kan återanvända samma material alla år. Behändigt!

Bildresultat för känguru matematik

2. På en rast under dagen får eleverna komma och tävla i hur många decimaler de kan utantill av pi. (rekordet är över 180st!!)3. Temaklädsel. Den här dagen gäller det att klä sig i runda saker - cirklar, prickar, bollar ... bara att låta fantasin flöda.


I alla tre tävlingar delar vi ut priser (något runt förstås) årskursvis!

Bildresultat för gröna kulor fazer

torsdag 7 mars 2019

Papperspotens

A4-papper vikt fem gånger

I samband med potenser kan man göra följande tanke-experiment och uppgift:

- fråga eleverna: "Om jag vek ett papper 42 gånger, skulle vi se det då vi tittar ut genom fönstret? Dvs om jag placerar det vikta pappret på marken och vi sitter här på tredje våningen och ser ut genom fönstret, ser vi då pappret?"

- för att undersöka saken delade jag ut ett A4-papper till varje elev. Varje elev skriver ner en gissning i häftet över hur många gånger hen tror att hen kan vika sitt papper.

- eleverna viker sitt papper så många gånger som möjligt. Vem gissade rätt? Vem fick flest vikningar?

- hur många lager papper blir det på varandra? (De flesta lyckas vika sex gånger och då finns det 64 lager papper)

- anta att pappret är 0,1mm tjockt, hur tjockt blir det då vi viker 42 gånger? (Svar: Över 439 000 km!)

Material: A4 papper, ett till varje elev
Tidsåtgång: 10min

onsdag 27 februari 2019

Potenslotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikation och division av potenser. Spelet har 36 uppgifter, det vill säga fyra spelplattor á nio rutor. Varje spelplan har 4 potenser med positiv exponent och 4 med negativ exponent. Alla spelplaner har värdet 1 (då exponenten är 0). Det finns två olika uppgifter som ger samma svar, dvs i detta lottospel gäller det att vara snabb för att få sitt kort! Spelplattorna är gjorda så att man skall ha ungefär lika många gemensamma svar med alla tre övriga spelare. Gäller att kunna potensreglerna och vara snabb för att vinna i potenslotto!!

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som har längsta mellannamnet börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till potensuppgiften ropar "HEPP". Den som ropat först får ta kortet och lägga det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.
5. Om man ropar "Hepp" på fel kort måste man lägga bort valfritt kort tillbaka upp och ner i mitten.

Se även tidigare inlägg om lottospel: multiplikationslotto och negativlotto.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 25min

torsdag 14 februari 2019

Kora kortet


Detta är en spelaktig övning i taluppfattning och positionssystemet.

1. Dela in klassen i par (detta går även att spela med tre elever om de är udda till antalet).
2. Varje par skall ha en hög av uppgiftskorten (numrerade 1-10) samt en spelplatta av varje färg åt varje elev. Varje elev skall också ha spelkorten 2-9 samt ässet i samma valör. (Dvs en kortpacke räcker åt fyra elever, två spelpar.)
3. Paret tar uppgiftskort 1 samt varsin spelplatta, som visas på uppgiftskortet.
4. Därefter drar den ena eleven ett kort från kompisens hand som sedan kompisen skall placera ut på valfri plats på spelplattan. Med andra ord drar man kort åt den andra som den andra lägger på sin platta.
5. När det tredje kortet är draget ser man vem som vinner omgången (lyckats bäst med utmaningen på uppgiftskortet.)

Det finns som sagt 10 uppgifter med varierande utmaningar. Om man vill kan man spela det i omgångar eller låta eleverna spela samma utmaning flera gånger. För detta är ett spel som man gärna vill ha revansch i!!!

Material: Spelkort (antal kortpackar = antal elever / 4), uppgiftskort och spelplattor
Tidsåtgång: 15-60min (beroende på hur många uppgiftskort eleverna skall göra och om de gör uppgiften flera gånger)

OBS! Kolla " , " på spelplattorna innan du laminerar!!

torsdag 7 februari 2019

Värdefulla värden


Detta är ett spel som spelas parvis, men hela klassen tillsammans.

1. Dela in klassen i par.
2. Varje par skall få en "spelbricka" (dvs papper med utrycken) och helst en kulspetspenna (för att de inte ska fuska).
3. Läraren kastar en röd tärning och en blå tärning. Resultatet skrivs på tavlan, där ögontalet av den röda är ett positivt tal och ögontalet på den blå är negativt.
4. Varje par skall tillsammans komma överens om till vilket uttrycj de vill lägga in dessa värden på r och b. Då de valt rad (en gång får man välja att kassera kastet, om man tror att det skulle ge så dåliga värden) lägger de in talen i uttrycket, förenklar och beräknar uttryckets värde.
5. Läraren går runt och ser att alla räknat rätt (ha gärna facitlappen i handen så går det snabbt att kontrollera).
6. När alla är klara kastar läraren nästa talpar med tärningarna.
7. Då spelplanen är full räknar alla paren den totala summan av allt och den som har den högsta summan vinner.

Spelet kräver talförståelse och att kunna se vilka tärningskombinationer som är lönsamma och vilka inte. Ett otroligt bra spel!!

Material: Röd och blå tärning, spelbricka, facit
Tidsåtgång: 45min

torsdag 31 januari 2019

Triangeldrama


Ja, rubriken låter lite häftig, men min tanke med övningen är att dramatisera benämningar av triangelns olika sidor och vinklar.


För att göra dramatiseringen tog jag tre långa (åtminstone tre meter) band av mattrasor och hade tre frivilliga elever som höll ihop banden till en triangel. (Här hade vi diskussion om det är någon skillnad hur jag klipper banden, blir det ändå alltid en triangel av tre band? Vi funderade även på om vi kan ändra formen på triangeln på något sätt med just dessa tre band. Viktigt att sidorna hålls spända.)

För att dramatisera/visualisera närliggande vinklar och motstående vinkel bad jag en elev komma och hålla i en sida. De vinklar han kunde gå till utan att släppa bandet kallas närliggande vinklar. Sedan kom en elev och ställde sig i en vinkel. De sidor han kunde ta i utan att flytta sig kallas närliggande sidor och den där långt borta, kallas motstående sida.

Material: Band av mattrasor
Tidsåtgång: 5min

torsdag 24 januari 2019

Negativlotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikation och division med negativa tal. Spelet har 36 uppgifter, det vill säga fyra spelplattor á nio rutor. Varje spelplan har 4-5 kvoter och 4-5 produkter. Dessutom är de gjorda så att kvoterna är delade på positiva och negativa tal, likaså produkterna. Svårt att förklara, men tanken är att alla skall vara av samma svårighetsgrad.

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som har längst skolväg börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till multiplikationen/divisionen tar kortet och lägger det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.

Se även tidigare inlägg om lottospel för multiplikationstabellerna: Multiplikationslotto.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 20min