torsdag 8 november 2018

Tabellband

Pripplade tabellband. 
Då jag hämtar min son från eftis sitter det ofta elever som pripplar band. Detta gav mig en idé till att träna multiplikationstabellerna. Låt eleverna prippla sina egna tabellband. Se bilden som modell. Efteråt kan man bra diskutera vilka multiplikationer som ger samma produkt (när byts färgen på samma ställe?). Och de här kan eleverna ha som stöd i sin pulpet.

Testade att göra med centikuber,
men de blir väldigt långa. 

Material: Pripplor (hamapärlor), band
Tidsåtgång: 60min (grov uppskattning!)

torsdag 1 november 2018

Procent i reklamblad


Ta tillvara något av de otaliga reklamblad som dimper ner i postlådan. Klipp bort det rabatterade priset, ursprungliga priset eller procenten och låt eleverna sedan räkna och pussla ihop rätt bild med rätt bortklippta del. En enkel övning, som eleverna lätt kan koppla till "det verkliga livet". Har du samlat på dig många reklamblad kan eleverna själva konstruera uppgifter åt varandra på detta sätt.

Material: Reklamblad med nedsatta priser
Tidsåtgång: 10min

torsdag 25 oktober 2018

Detektivbyrån - del3

Detta är den tredje och sista delen till Detektivbyrån, ett förslag på introduktion av variabler. Här finns del1 och del2.

Precis som de två första delarna är denna del tvådelad. I den första delen löser klassen uppgifter tillsammans under ledning av läraren och i den andra gör eleverna uppgifterna parvis som stationsuppgifter. I den här tredje delen har de obekantas andel ökat från två till 3-5 och det är inte nödvändigtvis den översta ekvationen (problemet) som skall lösas först.

1. Eleverna löser tillsammans med lärarens handledning tre olika Detektivuppgifter. Den första har tre obekanta, den andra fyra och den tredje fem. I det bifogade materialet finns facit. Detta är materialet Detektivbyrån 3a.
2. Dela in klassen i par. Låt dem parvis går runt och lösa de sex olika uppgifterna. (Det kan löna sig att ha dubbletter av uppgifterna, så att det inte blir trängsel vid någon station.) Det finns tre uppgifter med tre obekanta och tre med fyra. I det bifogade materialet finns svarslappar, som eleverna kan fylla i då de löser uppgiften. För varje uppgift är de obekanta/figurerna ordnade så att den man borde börja med finns överst. Detta bara för att underlätta för eleverna.
3. Låt eleverna ta itu med bokens uppgifter.

Material: Detektivbyrån 3a, Detektivbyrån 3b
Tidsåtgång: 45min

onsdag 17 oktober 2018

Raka rör

 

Det här är en bra övning för att åskådliggöra olika sorters samband - linjärt, direkt proportionellt och omvänt proportionellt. För att göra övningen behöver man olika långa rör och olika diametrar. Man kan antingen såga upp på förhand, med t.ex. 2cm intervall (jag använde mig av el-rör från Biltema och rör från tygrullar) eller låta eleverna själva skapa av paff.

 

Dela in klassen i par. De skall göra tre olika övningar:
1. Se hur längden av en sträcka man ser genom röret påverkas av hur långt ifrån sträckan på väggen man står.
2. Se hur längden av en sträcka man ser genom röret påverkas av hur långt röret är.
3. Se hur längden av en sträcka man ser genom röret påverkas av hur stor radie röret har.

Viktigt att eleverna inser att de vid varje experiment får endast variera en parameter. Be dem göra åtminstone fem undersökningar per labb. Därefter kan eleverna göra presentationen av resultatet i Geogebra.

Material: olika rör, uppgiftspapper
Tidsåtgång: 90min (labb+presentation av resultat)

Tack Ray Pörn för tipset om denna laboration!!

torsdag 11 oktober 2018

Detektivbyrån - del 2

Här kommer fortsättningen på Detektivbyrån - del 1. I denna del har uppgifterna två obekanta!

Alla tre delar i serien har två steg. I det första steget gör hela klassen uppgifterna tillsammans med ledning av läraren som hjälper eleverna att komma på hur man skall resonera. I det andra steget utför eleverna uppgifterna i par eller enskilt.

Detektivbyrån - del 2.
1. Läraren visar i tur och ordning 5 olika uppgifter för klassen (t.ex. med hjälp av dokumentkameran) där nu två delar (term, summa eller differens) av uträkningen är gömd för varje uppgift ("Detektivbyrån 2a"). Använd gärna tio olika, roliga föremål. Alternativt, använd de bilder som finns med i materialet.
2. I andra delen skall uppgifterna placeras runt omkring i klassen med askar, försedda med bild istället för en term, summan eller differensen. Askarna skall förberedas före. Jag har använt tändsticksaskar som jag limmat bilder på och då man vänder på asken står det rätta talet i asken. Sedan går eleverna parvis runt i klassen och löser uppgifter tillsammans. När de kommit fram till vilket tal som står i asken skriver de ner det på det bifogade uppgiftspappret och kontrollerar svaret genom att svänga på askarna. 

Material: Detektivbyrån 2aDetektivbyrån 2b - uppgifterna, Detektivbyrån 2b - askarna, foton av alla
Tidsåtgång: 45min

torsdag 4 oktober 2018

Drilla negativa tal


Efter att eleverna har övat på addition, subtraktion, multiplikation och division med negativa tal är det bra att repetera alla dessa blandat, innan man går in på uppgifter med flera olika räknesätt. Eftersom bokserien jag använder inte har så många blandade övningsuppgifter har jag skapat ett övningspapper åt eleverna. Detta övningspapper lämpar sig bra efter kap 1.9 om man använder bokserien Pi7.

Material: Övningspapper
Tidsåtgång: 30-45min

torsdag 27 september 2018

Absoluta motsatserFör att träna innehållet i kap 1.5 i Pi7, absolutbelopp och motsatt tal, skapade jag en övning som jag kallar "Absoluta motsatser". Man kan göra övningen på många olika sätt. Den enklaste varianten är att dela ut alla uppgifter till gruppen (fyra per grupp är lämpligt) och sedan skall de placera rätt lapp på rätt ställe på tallinjen. (Finns högst ett svar för varje tal.) En annan variant, som gärna kan göras ute, är att placera korten i en burk i mitten på skolgården. Sedan står grupperna i fyra klungor på lika långt avstånd från mitten. (Påminner om ekvationsstafett.) Den första eleven springer till mitten och tar en lapp ur gruppens burk, springer tillbaka och sedan kommer gruppen tillsammans överens om var på tallinjen lappen skall placeras. Sedan springer följande elev, som är i tur, efter nästa uppgift och gruppen placerar den på rätt ställe tillsammans. Och så håller man på tills alla uppgifter är lösta.

Förberedelser: jag skapade tallinjer genom att ta en kartongbit och gradera den med 2cm avstånd. Därefter plastade jag den med bokplast och satt kardborreband med tejp på baksidan där lapparna sedan appliceras. Bakpå de laminerade uppgiftslapparna satt jag små kardborrebandsbitar. (Finns bland annat i Biltema.)

Material: tallinjer, uppgifter
Tidsåtgång: 20min