söndag 29 mars 2020

Tankenötter på distans


Då eleverna räknat klart sina uppgifter brukar jag låta dem lösa tankenötter. Varje vecka lägger jag upp en ny tankenöt i ramen på min kateder och sedan har eleverna en vecka på sig att besvara frågan. På fredag kl.15 meddelar jag de som haft rätt.

Nu har google classroom varit mitt klassrum så jag har lagt upp frågeformulär med tankenötter som eleverna har veckan på sig att besvara. Här är mapp med tankenötter.

måndag 16 mars 2020

Teorifilmer


Med tanke på distansundervisning tänkte jag påminna att alla mina teorifilmer för åk7-9 är öppna, så vem som helst kan använda dem. De är gjorda till Pi-serien, men går ju förstås att använda till vilken serie som helst.

Så det är bara att öppna youtube, söka på mitt namn så hittar man alla spellistor. Över 150 filmer!

onsdag 11 mars 2020

Makaronilådor


Detta är egentligen en tredelad övning som man skall göra på åtminstone tre olika tillfällen.
Alla övningar görs parvis först med en gemensam genomgång då eleverna är klara.

Del1:
1. Dela ut ett papper åt varje par.
2. Paret bestämmer vilken färg de börjar med och så kommer de efter alla lådor med samma färg (antalet varierar från 2-10).
3. Därefter räknar paret hur många makaroner det finns i en låda och fyller sedan i tabellen på pappret.
4. När alla är klara har man en gemensam genomgång. (Vilken strategi använde eleverna för att ta reda på hur många makaroner det fanns totalt? Be dem berätta.)
Del2:
1. Varje par får en påse med makaroner och ett uppgiftskort.
2. Paret uppskattar hur många lådor av den givna färgen de kommer att behöva (nu har de nytta av listan från del1, då en låda av given färg alltid rymmer exakt det antal som fanns i övning 1).
3. Paret hämtar lådorna och placerar makaronerna i lådorna.
4. När alla par gjort alla / nästan alla övningar tar man en gemensam genomgång. (Var det svårt att uppskatta? Hur skulle man ställa upp detta matematiskt?)
Del3:
1. Varje par får en påse med uppgiftskort.
2. Paret skall tillsammans komma fram till en gissning vilken låda det kan vara som de skall använda för att det skall bli det givna antalet lådor till deras makaroner.
3. När de har en hypotes hämtar de lådorna och kontrollerar om det stämmer. Om det blir makaroner över / någon låda inte har samma antal som de övriga behöver de fundera om vilka lådor de skall använda.
4. Än en gång gemensam genomgång där eleverna berättar sina svar och sina strategier.

Del4:
Har man elever som tycker att detta blir för lätt finns det ett papper med utmaningar (påse med makaroner där det står hur många askar man får använda och hur många olika sorter. Finns det bara ett svar eller kan man kombinera askarna på olika sätt?)

torsdag 5 mars 2020

Skalbaggen


I samband med att eleverna lär sig att beräkna skalor har jag använt mig av föremålen på bilden som laborativt material. För att räkna ut skalan har de fått följande information:

Dalahästen i Avesta: 13m hög
Påfgelögats vingspann i medeltal: 60mm
Lutande tornet i Pisa: 55m högt
Biljardbollens omkrets: 180mm
Gröna mamban: 3,7m lång
Actionmannen: 2,10m lång
Fotboll: 22cm i diameter
T-Rex: 4m hög

Material: olika figurer
Tidsåtgång: 20min

fredag 28 februari 2020

TelefonförvaringFixade en förvaringsplats för elevernas telefoner. Efter sportlovet är mitt klassrum en telefonfri zon!

torsdag 27 februari 2020

Ärtlösningar
Eftersom det stora koordinatsystemet i skolans aula fortfarande är intakt bestämde jag mig för att testa en ny övning som krävde stort område.

Tanken var att eleverna, efter att vi jobbat med ekvationslösningar, skulle fundera ut hur många lösningar en ekvation kan ha om det finns två obekanta. Eleverna funderade på olika lösningar och skrev in dem i tabellen.


Vi såg speciellt på de lösningar där båda talparen fanns i intervallet -5< ...<5 (enligt koordinatsystemet i aulan). Eleverna tog ärtpåsar i samma färg som uppgiften hade och placerade ut ärtpåsen i det stora koordinatsystemet i aulan. (Ett litet förbättringsförslag till vad jag gjorde, ta en ekvation i gången och låt en grupp i taget lägga ut sina påsar. Blev lite råddigt med alla påsar på samma gång. Att påsarna lades i linje skulle säkert ha framkommit bättre om man gjort en ekvation i taget.)


Därefter fick eleverna använda Geogebra för att se hur alla lösningar till ekvationerna ser ut grafiskt.

Material: Övningspapper, stort koordinatsystem, ärtpåsar
Tidsåtgång: 45min (med Geogebra genomgången)

tisdag 11 februari 2020

Tioparsmemory


Detta bidrag är av Jimmy Svartström, Sirkkala skola, från fortbildningen Laborativ matte åk 1-6.

Eleverna arbetar i grupper på 2-4 och har spelkorten 1-9  i två valörer (dvs 2 av varje tal och ess representerar 1). Korten blandas och placeras med bildsidan neråt. Turvis tar eleverna och svänger på två kort. Hittar man ett tiopar så får man ta paret och sedan fortsätta tills man tar fel. Dvs memory!

Material: Spelkort
Tidsåtgång: 20min