torsdag 12 september 2019

Bråksnöre
Eleverna jobbar i grupper på tre. Två håller i snöret och den tredje placerar klädknipan på rätt ställe. Det är viktigt att poängtera att gruppen tillsammans kommer överens om var de skall placera knipan (genom att uppskatta) och det är även bra att byta roller så att alla får fästa åtminstone en på snöret. Jag har använt fyra olikfärgade knipor med bråken 1/2, 2/5, 3/8 och 2/3. Bråken är skrivna på målartejp.

Då gruppen är klar brukar jag gå fram och ställa lite frågor:
- Är ni säkra på att ni har rätt?
- Har ni kniporna i samma ordning som övriga grupper? (Just här är det bra att kniporna har olika färg) Om inte, vem har satt fel? Diskutera och argumentera grupperna sinsemellan.
- Vilken är ni osäker på?
- Kan ni ta reda på om ni placerat kniporna rätt? (Eleverna får inte mäta, men det kan ta en stund innan de kommer på att de kan vika.)

Efter att grupperna kontrollerat om de uppskattat rätt:
- Vilken hade ni uppskattat bäst? Sämst?
- Hur kommer det sig att kniporna inte har samma avstånd mellan varandra i alla grupper? (Alla grupper har olika långa snören.)

Material: snören (jag har använt band för trasmattsvävning), klädknipor (gärna i olika färger)
Tidsåtgång: 25min

måndag 2 september 2019

Hotell Delbarhet


"Hej och välkomna till mitt hotell. Ni kommer alla att få inkvartera i mitt hotell, men en del av er kommer att få sova i källaren och andra på vinden. Skriv ett valfritt heltal på lappen, kom fram och visa lappen till mig, så berättar jag var du får sova!"

Med denna lilla historia inledde jag elevernas övning till Hotell Delbarhet. Efter att jag skickat dem till källaren eller vinden (fram eller bak i klassen) försökte de lista ut varför just de hade hamnat var de var genom att jämföra talen de skrivit. Om gruppen inte kunde lista ut varför, fick var och en skriva ett nytt tal och komma och se vart de hamnade. Denna övning upprepade vi fyra gånger - delbarhet med 2, 10, 5 och 3. Efter varje övning funderade vi hur jag kunde så snabbt avgöra vem som skulle till vinden (dvs vem som hade delbart med 2, 10, 5 eller 3).

Material: små papperslappar
Tidsåtgång: 20min

torsdag 22 augusti 2019

Trafikkaos


Andra skoldagen hade jag en samarbetsövning med mina elever. Dessa var instruktionerna:

Placera A4-pappren i ett långt led. (Man kan välja att alla elever är med eller en eller två fungerar som trafikdirigerare.) Pappren på golvet skall vara ett mera än antalet elever. Eleverna delas upp i två grupper så att de står på led och är vända mot den andra gruppen. Mittersta pappret skall vara tomt. Grupperna skall nu byta plats. Endast två olika sorters flyttningar är tillåtet: ett steg framåt eller ett steg runt en person från det motsatta ledet.
- Man bör vara vänd åt samma håll hela tiden.
- Ingen kan gå förbi någon som är vänd åt samma håll. 
- Man kan går runt en person åt taget.
- Man måste alltid gå på ett tomt papper.
- Man får inte backa.
- Endast en person åt gången kan röra sig.
Det visade sig att övningen var väldigt svår och endast en klass av fyra klarade av den. För att komma på systemet gjorde vi detta på matematiklektionen med vita brickor och små gummidjur. Vi började med ett djur på vardera sida, sedan två och så vidare. Då eleverna löst med ett antal ökade de till nästa antal djur. I alla grupper var det flera som nu såg mönstret!


Material: Vita brickor eller pappersbitar, två olika sorters grejor som representerar eleverna, dessa ladugårdsdjur är ypperliga för den här övningen
Tidsåtgång: 20min

onsdag 21 augusti 2019

Nytt läsår


I ett huj har sommaren gått och ett nytt läsår har redan hunnit pågå i över en vecka. För den som har hunnit fundera över om jag kommer att blogga material även i år, så kan jag meddela att det kommer jag! Inte kanske lika frekvent som de tidigare åren, men jag skall försöka posta material ungefär varannan vecka. Orsaken till att det blir lite färre inlägg i år är att jag kommer att hålla en hel del fortbildningar istället. I synnerhet en tvådelad fortbildning (totalt sex timmar) "Laborativ matte åk1-6" har det visat sig att det finns behov av. Hösten är redan så gott som fullbokad, men är din skola intresserad av att boka mig till våren finns det några lediga tillfällen kvar. (Jag håller även fortbildningar i: laborativ matematik för 7-9, flipped classroom, spel som tillägg i undervisningen och geogebras grunder.)

Jag hoppas att ni alla har ett fint läsår och att ni skall finna idéer och inspiration här på bloggen!!

tisdag 28 maj 2019

Grundskolans MatteEscape


   

Jag har länge funderat på att göra en Escape Room inspirerad övning som avslutande uppgift för åk9 och nu äntligen blev det av. (Här kan du läsa om motsvarande som jag har med åk7.) Övningen består av 20 uppgifter med varierande svårighetsgrad, som testar hur bra eleverna kan vad de lärt sig under sina nio år med grundskolans matematik. Då uppgiften är löst får eleverna en tresiffrig kod som sedan öppnar låset till en bok. I boken finns sedan nästa uppgift. Och så håller eleverna på i fem lektioner - parvis!!

Böckerna är donerade av Missionsboden. Jag har borrat hål i pärmen och använt metalltråd för att göra ringar som sedan låsen är fast i. Låsen är från IKEA.

Innan vi började visade jag följande introduktionsfilm åt eleverna:Material: Böcker, lås, uppgifter
Tidsåtgång: 5 lektioner

Detta är läsårets sista inlägg. Ha en skön och avkopplande sommar så "ses" vi igen i höst!!

torsdag 23 maj 2019

Logiska block


Här kommer nästa material från fortbildningen "Laborativ matematik åk1-6". Materialet presenterades av Juanita Heikius. De logiska blocken finns som material i elevkuvertet till Karlavagnen 1b, men de finns även att köpa från Tevella (2,95€/st!).

Exempel på några övningar:


 1. Börja med att eleverna jobbar själva, sen kan man jobba parvis för att göra det lite svårare.
  1. Du ska lägga fram block på en rad. Börja med ett block. Följande block ska ha samma egenskaper som det första, så när som på en egenskap (egenskaperna färg, form, storlek, hål eller inte). Följande block ska igen ha en förändrad egenskap. T.ex. första blocket är en stor, blå, triangel, andra blocket är en stor, grön triangel (då har färgen förändrats men storleken och formen är samma)
  2. Samma övning som ovan men två egenskaper ska förändras mellan varje framsatt block.
  3. Gör sen samma uppgifter men parvis så att man sätter fram följande block turvis.
  4. Eleverna gör parvis en sekvens på tio block och gömmer ett av blocken. Därefter är det parets uppgift att komma på vilket block som saknas. (Märk att det alltid finns två svar.) Exempel på en övning som denna i bilden ovan, fast där är tre block bortplockade.
 1. Lägg fram ett antal logiska block. Eleverna ska para ihop dem två och två så att formerna är lika. Bra sätt att öva de geometriska figurerna.
 1. Lägg en samling logiska block framför eleverna. Håll upp ett block och låt eleverna hitta ett likadant block. Fundera hur eleverna gjorde sina val. Är formen lika men storleken och färgen olika? Diskutera innebörden i likadan. Upprepa med fler block. Låt eleverna beskriva blockets egenskaper och fundera på vilket sätt deras block är likadant. Måste alla egenskaper vara lika för att blocket ska kunna kallas likadant?
Finns många fler övningar, men skriver om dem i ett senare inlägg.

Material: Logiska block
Tidsåtgång: Varierar mellan övningarna

torsdag 16 maj 2019

Håll formen!


I höstas fick fyra lärare  (Anton Koskinen, Anna Pomoell, Jonas Pått och jag) i uppdrag av MAOL att skapa en temadag för årskurs 5-9 med temat geometri. Här är resultatet: HÅLL FORMEN.

Totalt finns det material för över 20 timmar på siten. Materialet kan användas för en eller flera ämnesöverskridande temadagar eller som enskilda lektioner om man inte har temadagar. Fast fokus ligger på geometri, tangeras även andra ämnen än matematik: bland annat biologi, huslig ekonomi, gymnastik och geografi.
Materialet är indelat i sex kategorier. I varje kategori finns fyra övningar. I många av övningarna ingår en ramberättelse, som hjälper att motivera eleverna.
Perfekt att plocka lite godbitar härifrån till vårens sista lektioner!!