fredag 1 juni 2018

Ringspring med geometriJUNI! Tänk att ett läsår har gått igen.

Här kommer en övning, som du t.ex. kan använda på första lektionen i höst.

1. Placera alla geometrilappar (två av varje) i mitten av ringen på en duk.
2. Alla elever skall stå på armlängds avstånd från varandra i en ring runt duken.
3. Ge ett nummer åt eleverna, 1-10 (i en grupp på 20 elever finns det då två av varje nummer).
4. Läraren säger benämningen på en geometrisk figur, väntar en stund så att alla elever hinner hitta var den lappen finns på duken.
5. Läraren säger två siffror, dessa fyra elever skall springa runt ett varv motsols och sedan försöka hinna ta den rätta lappen från mitten (två får lapp, två blir utan).
6. Lapparna läggs tillbaka och läraren säger nästa geometriska figur och sedan om en stund vilka två tal som nu skall springa.


Material: Duk, geometrilappar, tyngder (om blåsigt), på förhand bestämd ordning av figurer och talpar
Tidsåtgång: 25min

Detta är läsårets sista inlägg. Ha en skön och avkopplande sommar! Ses i höst!!


tisdag 29 maj 2018

GeometriSPUNK


Detta är en övning i att namnge geometriska figurer. Övningen passar bra att göra utomhus. I det delade dokumentet finns tio plangeometriska figurer och sex rymdgeometriska. Fyll på eller gallra, så som det passar din klass bäst. 

1. Placera alla geometrilappar i mitten av ringen på en duk (en av varje).
2. En elev (elev E) går åt sidan och under tiden väljer de övriga eleverna i smyg vilken geometrisk figur som är SPUNK.
3. När gruppen är klar kommer elev E tillbaka.
4. Elev E pekar med en käpp/pinne i tur och ordning på de olika figurerna i mitten. Hela klassen säger högt vad det är för figur, men då elev E pekar på den figur som är vald till SPUNK säger alla SPUNK.
5. Då spunken är hittad byter man vem som är elev E.

Material: Duk, geometrilappar, käpp, tyngder (om blåsigt)
Tidsåtgång: 10min

torsdag 24 maj 2018

Gissa ärter


Som en introduktion till statistik hade jag en gissningstävling "Gissa ärter". Varje elev fick en lapp på vilken de skrev sin gissning på antalet ärter i burken. Den som gissar närmast får ett pris. Efter att alla gissat, berättade jag att även jag är med i tävlingen. Men min gissning i tävlingen, eftersom jag ju vet hur många det är i burken, är medelvärdet av elevernas gissningar. Jag skrev elevernas gissningar på tavlan i storleksordning för att också kunna introducera lägesmåtten typvärde och median. (Tack Nikke för tipset!)

Material: Burk med många ärter/pripplor/riskorn
Tidsåtgång: 10min

torsdag 17 maj 2018

Bråkkakor


Bråkkakorna kan användas till annat än bråkräkning! Jag lät eleverna välja ut tre olika bitar och för dessa skulle de räkna bågens längd och sektorns area.

Material: Bråkkakor, linjal
Tidsåtgång: 10min/övning

torsdag 10 maj 2018

Symmetriklossar


Detta är ett spel där eleverna övar sig att se symmetrier och hitta symmetriaxeln.


Spelet kräver en hel del förberedelser. Min snälla kollega i teknisk slöjd (Tack Cricci!) försåg mig med 40 kuber med sidlängden 33mm (ca 30mm är bra, svårt att måla om det är mindre). Därefter målade jag alla sidor två gånger med vitt. Det blå mönstret målade jag två sidor i taget (använde målartejp som hjälp). Jag målade bara en gång det blåa, men det beror säkert på hur täckande färg man använder om det räcker eller inte. Utöver klossarna behöver man kort med symmetribilder. I det bifogade dokumentet finns 24 olika kort, men det är ju bara en liten del av alla möjliga bilder man kan skapa av klossarna.
Spelets gång:
1. Dela in klassen i par (det går också med en grupp på tre om de är ett ojämnt antal).
2. Varje elev skall ha en spegel, två klossar och varje par skall ha en packe med symmetrikort.
3. Paret vänder det översta symmetrikortet och försöker så fort som möjligt skapa bilden som finns på kortet. Snabbaste vinner.
4. Därefter fortsätter de hela packen igenom.
5. Av de fyra snabbaste paren att bli klara går vinnaren i varje par vidare till en semifinal och vinnarna från det till en final. Låt elever från andra grupper välja ut fem kort som används i semifinalen respektive finalen.

Material: 2 klossar per elev, symmetrikort 1, 2, 3
Tidsåtgång: 25min

torsdag 3 maj 2018

Cirkeljakt

Några av de runda föremålen i min skola. 
Förslag på hur uppgiftspappret kan se ut.

Detta är en övning i cirkelns area och omkrets. Här är två olika förslag i hur man kan genomföra uppgiften:

1. Eleverna får ett papper med ca tio olika areor och omkrets på olika föremål som finns i skolan. Dela in klassen i grupper på 2-3 och låt eleverna gå runt i skolan och hitta föremålet som motsvarar arean/omkretsen på pappret. De kan t.ex. fotografera föremålet och komma till läraren för att kontrollera om det är rätt. Vill man göra det till en tävling, så vinner det lag som hittat flest rätt.

2. Dela in klassen i grupper på 2-3 elever. Be eleverna hitta runda föremål i skolan som de beräknar antingen arean eller omkretsen på. För att hålla koll behöver eleverna fylla i en lapp som fungerar som facit för läraren. Nästa lektion får eleverna (samma grupper) någon annan grupps mått och då är uppgiften att hitta rätt föremål.

Material: Runda föremål i skolan, uppgiftspapper
Tidsåtgång: 45min

torsdag 26 april 2018

Stjärnjakt 0-20

I mitten finns burk med uppgifter, uppsamlingslåda för
uppsamlade stjärnor och lösta uppgifter. 

Burkar med tal 0-20. Burkarna placeras på passligt avstånd
från mitten så att talet syns. 

I uppgiftsburkarna finns stjärnor som man skall försöka samla
samt facit till uppgifterna. 


Detta är en övning i addition och subtraktion 0-20.

Förberedelser:
kopiera upp alla uppgifter i två uppsättningar (två olika färgers papper), laminera
- gör minst 84 ⭐, laminera (jo, det är arbetsdrygt, men stjärnor motiverar!!)
- 21 burkar med lappar 0-20 utanpå och facit tejpat fast på insidan (facit=vilka uppgifter leder till just den burken)
- 2 burkar med uppgifterna, en för vardera lagen
- två burkar/lådor för insamlade stjärnor
- två burkar/lådor för lösta uppgifter

Stjärnjakten:
- lägg 3 ⭐ i varje burk, ge en burk per elev och be dem ta 20-30 steg åt olika håll ut från mitten av cirkeln och lägga ner burken så att man ser talet på framsidan
- dela klassen i två lag och lagen i par
- placera ena lagets uppgiftsburk (med alla additionskort i) och stjärnlåda nära varandra
- jakten kan börja:
  • paret tar en uppgift från burken
  • paret löser uppgiften tillsammans
  • paret söker burken med svaret på
  • springer fram till burken och kontrollerar att uppgiften finns på facitlappen i burken
  • finns det en ⭐ i burken får paret ta en stjärna
  • paret springer med stjärnan och lägger den i lagets stjärnlåda och uppgiftskortet läggs i burken för lösta uppgifter
  • paret tar nästa uppgift  
- då någondera lagets uppgifter är slut avslutas jakten och antalet stjärnor kontrolleras
- samla in burkarna och lägg 3 stjärnor i varje burk
- gör likadant men med subtraktionskorten
- till sist kan man ta blandat addition och subtraktion, men placera då ut fyra stjärnor i varje burk

Deltagare i fortbildningen "På era platser, färdiga, RÄKNA!"
12.4.18 får testa på stjärnjakten.
Material: Uppgiftskort, stjärnor, facitlappar, 23 burkar, 4 lådor
Tidsåtgång: ca 30min

torsdag 19 april 2018

Knep och knåp

"Jag är färdig. Vad ska jag göra nu?"

I och med att jag använder mig av undervisningsmetoden flipped classroom händer det ofta att eleverna hinner räkna alla uppgifter, som jag valt ut åt dem för lektionen. Vad är då ändamålsenligt för de eleverna resten av lektionen? Man kan ge extra uppgifter, men om eleven redan behärskar innehållet, varför göra mera likadana uppgifter? Om jag ger fler uppgifter åt eleven är det uppgifter av typen "överkurs", dvs uppgifter som utmanar eleven på en svårare nivå än vad hen behöver klara av i detta skede. Men ofta uppmanar jag dem att lösa Veckans Tankenöt (om den är olöst) eller att välja något från lådan "Knep och knåp". I den lådan finns lite olika saker.


Tantrix är väldigt populärt. Dela ut åt eleven sju på måfå valda bitar. Av dessa bitar skall eleven bygga en "tantrixblomma" så att färgerna i looparna stämmer överens. En påse med 56 bitar räcker alltså till åtta elever. Finns att beställa bland annat från Tevella.I min "Knep och Knåp" - låda finns även sex olika Happy Cubes. Eleverna kan göra två olika övningar med bitarna. Antingen placera dem in i ramen (som ett tvådimensionellt pussel) eller bygga en kub av bitarna (tredimensionellt pussel). Även dessa finns att beställa från Tevella.Genom åren har jag samlat på ProblemBodens Knep och Knåp, dvs olika problemlösningsuppgifter gjorda i trä. Dessa kan man beställa här, men jag har även hittat dem i olika butiker. I bland annat Korsholm finns en hel hylla av dem på ett loppis.  Även rubikskuber, rubikssnake och spelet Rush Hour brukar eleverna ibland sysselsätta sig med.SetPuzzle är ett av mina favorit onlinespel. Varje dag kommer det ett nytt spel och det tar bara några minuter att spela. Spelet är en övning att se likheter och olikheter samt slutledningsförmåga. Detta brukar vi ta antingen alla tillsammans eller så spelar eleverna det enskilt då de är klara med uppgifterna.

Sist men inte minst, en uppsättning med sudokun i olika svårighetsgrader är också bra att ha som extra material.

måndag 16 april 2018

Utnyttja golvet

Jag försöker utnyttja olika ytor för att få in matematiken på så många ställen som möjligt i klassrummet. Senaste yta som blev lite matematikiserad var golvet.
Klassrumsdörren öppnar sig utåt, så jag vågade inte tejpa för mycket med tanke på slitage i korridoren. Så jag valde en enkel version och satt en  tejpremsa med påskrivna grader för att visa hur många grader dörren är öppnad. Jag höll i en penna nere vid dörren.På detta sätt fick jag bågen konstruerad och det var lätt att tejpa längs med blyertsmarkeringen. Sedan mätte jag båglängden då dörren är öppen i en rät vinkel och delade med nio för att ta reda på avståndet per 10 grader. (Tips från facebook och Wonderful Engineering hur man också kan göra.)Inne i klassrummet tejpade jag två olika areor för att eleverna bättre skall få grepp om hur mycket en kvadratmeter och en kvadratdecimeter är. Jag använde som hjälpmedel tavlans linjal och geotriangel. Måtten på arean är fastsatta med bokplast.

torsdag 12 april 2018

Rationella uttryck


Eftersom boken (pi9) har väldigt få uppgifter där eleverna får öva på faktorisering och förenkling av rationella uttryck, har jag skapat en övning i detta som görs i grupp.

1. Dela in klassen i 4-5 elever per grupp
2. Ge ett papper åt varje elev
3. Vid varje grupp skall det finnas lapp med instruktioner, samt en hög med korten nämnare och en hög med korten täljare
4. Varje elev tar ett kort ur vardera högen och skriver sedan sitt rationella uttryck på pappret
5. Sedan skickas samtliga papper ett steg till vänster och följande elev faktoriserar, om möjligt
6. Sedan skickas samtliga papper ett steg till vänster och följande elev förkortar, om möjligt
7. Sedan skickas samtliga papper ett steg till vänster och följande elev skriver uttrycket förenklat, om möjligt
8. När en uppgift är klar tar eleven två nya kort och skapar ett nytt rationellt uttryck som skickas vidare

I de fall det inte går att faktorisera brukar jag diskutera med eleven varför samt fundera tillsammans hur man skulle kunna skriva uttrycket enklare (t.ex. varje term i täljaren divideras enskilt med nämnaren)

Material: Instruktioner och kort (ena sidan står det täljare/nämnare och på andra ett polynom)
Tidsåtgång: 30min (man kan i princip hålla på hur länge som helst, men detta är en ganska svår övning)

torsdag 5 april 2018

Pythagoras i tangram


Denna laborativa övning brukar jag göra då vi gått igenom hur man räknar hypotenusan och kateten med hjälp av pythagoras sats. Förutom övning i pythagoras blir det övning i beräkning av areor, men främst en träning i slutledningsförmåga. Övningen går, förutom ut på att räkna, även på att förstå att jämföra bitar och längder för att förenkla uppgiften. De som inte ser detta samband brukar tendera att räkna istället och det går ju också.

1. Övningen görs i par, men alla elever bör ha en egen uppsättning med tangrambitar.
2. I varje uppgift (3 olika) skall eleverna bestämma samtliga fem bitars sidlängder samt area.
3. Uppgifterna:
    a) Sidan på kvadraten är 1 längd enhet. Bestäm arean och sidlängden för samtliga bitar.
    b) Arean på den minsta triangeln är 1 area enhet. Bestäm arean och sidlängden för samtliga bitar.
    c) Arean för kvadraten som bildas av samtliga bitar är 1 area enhet. Bestäm arean och sidlängden för samtliga bitar. (Den här är så svår så jag brukar uppmuntra de elever som vill ha utmaningar att göra den.)

Material: tangrambitar, instruktioner, (facit)
Tidsåtgång: 45min

måndag 2 april 2018

Rådjuren och stängslet


Tankenöt:
"Jag har 100m stängsel, som jag har tänkt använda för att skydda mina odlingar från rådjuren. Hur borde jag lägga upp stängslet så att jag får en så stor yta som möjligt att odla på? Jag vill ha en odlingsyta som är rektangulär."

Låt eleverna fundera på problemet själva, under tystnad i två minuter och sedan diskutera i par hur de har tänkt. Ställ även följdfrågan: "Hur vet du att det du kommit fram till är den största arean?"

Denna tankenöt passar bra i samband med areor, funktioner, parabler, kvadratrötter eller konjugatregeln - beroende på hur man löser den.

torsdag 29 mars 2018

Utvärdera uttrycket


Sjuorna har i några lektioner övat på att skriva uttryck, bland annat uttryck för talföljder. Detta är en övning i att beräkna uttryckets värde. Övningen görs parvis. Varje elev får ett eget papper att fylla i och varje par skall ha en vit tärning och en gul/grön tärning. Båda eleverna kastar tärningarna och byter ut v i uttrycket mot sitt ögontal på den vita tärningen och g i uttrycket till ögontalet på den gröna/gula tärningen. Därefter räknar eleven värdet på uttrycket (vi repeterar räknesättens ordningsföljd och jag brukar påminna eleverna om att de bör ha mellansteg om det är fler än ett räknesätt). Då båda i paret räknat uttryckets värde jämför de dem med varandra och den som har det högre värdet vinner omgången. På samma sätt fylls hela pappret i med nya tärningskast för varje omgång.

Material: Tärningar (vit, grön/gul), övningspapper
Tidsåtgång: 15min

måndag 26 mars 2018

Påskinspirerad tankenöt

Det finns 54 påskhjälpare på Blåkulla. Förhållandet mellan påskhäxor och påskharar är 1:5. Hur många fler påskhäxor måste komma till Blåkulla för att förhållandet ska bli 5:1?

torsdag 22 mars 2018

Lägg polynomet


Detta är en övning i förenkling av polynom (bör kunna potensreglerna, multiplicera monom med binom och binom med binom, dvs träning i konjugat- och kvadreringsregeln). Övningen görs individuellt med en läggplatta med uppgifter och en hög med det förenklade uttrycket. Eleven löser uppgiften och lägger med hjälp av häftmassa fast rätta lösningen på rätt uppgift (läggplattan är i en plastficka). Då alla lösningar är på plats tar eleven bort läggplattan och kontrollerar att bilden på baksidan blir korrekt. Härligt med "självkorrigerande" uppgifter.

Material: Läggplatta och kort med lösning
Tidsåtgång: 30min

torsdag 15 mars 2018

Kartor


I samband med likformighet och skalor tar jag även upp kartor. Eleverna har först haft som läxa att titta på teorifilm om kartor:


På lektionen har vi sedan tagit stadens telefonkatalog och varje elev har fått beräkna hur lång väg de har till skolan fågelvägen. Att hitta skolan på kartan, att hitta sitt hem, att veta hur man skall mäta fågelvägen, att hitta vad skalan är ... det är en mycket svårare uppgift än man skulle kunna tro.

Material: Telefonkatalog/karta över hemstad
Tidsåtgång: 20min

måndag 12 mars 2018

Tankenöten denna vecka

Som jag nämnde i inlägget "Veckans tankenöt" har jag försett eleverna med en ny nöt att knäcka varje vecka. Detta är veckans tankenöt. Två rätvinkliga trianglar är placerade på varandra på följande sätt. Hur stora är vinklarna alfa och beta?

(bilden gjord med Geogebra)

Material: Tankenöt

torsdag 8 mars 2018

Potensloop


 Detta är en gruppövning i potensreglerna. Dela in klassen i grupper på fyra elever. Varje grupp skall få en egen uppsättning med "spelkort". Man kan göra loopen på många sätt, men jag föredrar att göra så här:
- gruppen delar korten jämt emellan sig
- den som har "startkortet" lägger ut det på bordet
- sedan löser alla uppgiften till höger på kortet
- den som har rätt svar på handen lägger ner kortet på bordet (svaren är till vänster på korten) och gruppen löser uppgiften som nu finns till höger
- sedan fortsätter man tills loopen är klar"Startkortet" till vänster!!
Under spelets gång blir det mycket mattesnack - eleverna övertygar varandra, diskuterar, funderar och gör aha-upplevelser tillsammans. Härligt att lyssna på!!

Material: Spelkort
Tidsåtgång: 30min

onsdag 28 februari 2018

Skalalådan


Detta är en laborativ övning med skalor. Uppgifterna jag har är bundna till just dessa föremål, så du bör anpassa dina uppgifter till de föremål du använder. Tips: LOPPIS! Eleverna gör uppgifterna parvis. De gör antingen så många de hinner eller de uppgifter på den nivå som lämpar dem (tre olika nivåers uppgifter).

Material: Uppgifter, olika prylar (bild på mitt material)
Tidsåtgång: 45min

fredag 16 februari 2018

Fortbildning i Geogebra

Torsdagen den 8.3 håller jag en fortbildning i grunderna i Geogebra i Åbo - CLL. Ännu ryms du med!

Anmäl dig här. Fortbildningen är avgiftsfri.

torsdag 15 februari 2018

Tiokompisen vid trädet

Fjärde och sista inlägget om tiokompisar.

Klass 1B, Malms skola. TACK!!
Detta är en övning som skall göras utomhus. Jag beskriver övningen här som om klassen bestod av 22 elever, men om elevantalet är något annat bör läraren anpassa innehållet (lämna bort något kompispar,  och om udda antal elever kan antingen läraren delta eller två elever göra detta i par).
Bind fast lapparna i trädet ...
... eller så här. 


Förbered genom att binda fast plastfickor med talen 0-10 på elva olika träd. Dela in klassen så att det står en elev vid varje träd. (Om du inte hinner förbereda genom att binda fast lapparna, kan förslagsvis den elev som står vid trädet hålla i lappen.) Lägg sedan de 11 burkarna med talen 0-10 upp och ner på ett passligt avstånd från träden. Kring burkarna står de övriga eleverna. Då övningen börjar skall eleverna vid burkarna svänga på en burk, titta på talet i bottnen på burken (t.ex 3), lägga tillbaka burken upp och ner (så att talet inte syns) och springa till trädet med den rätta tiokompisen (i detta fall 7). Där skall eleven säga typ: "Hej, jag är 3. Jag är kompis med dig 7!" Sedan byter eleverna plats och den som nyss stod vid trädet springer och kikar i bottnen på en burk och letar reda på rätt kompisträd.

Alla burkar upp och ner på passligt avstånd från träden. 
Tiokompis i burken. 
Om du är osäker på att de vet vad tiokompisen är kan det löna sig att kontrollera att de som startar vid trädet vet vilket tal som skall komma framspringande till dem. Då de sedan bytt plats och den nya eleven står vid trädet torde den ju veta att nästa som kommer springande skall säga samma siffra som hen själv just sa.

Material: Lappar för träden, burkar med siffror i

Ps. Nästa vecka blir det inget inlägg. Ha ett skönt sportlov!!

onsdag 14 februari 2018

Pausa med tiokompisen

GLAD VÄNDAG!!

Idag är det dags för den tredje övningen med tiokompisar. (Tack för idéen Susse!!!)


Skuffa undan pulpeterna eller gå någonstans där ni har lite svängrum. Placera papperstallrikarna upp och ner på golvet och lägg på någon svängig musik. Eleverna dansar omkring och så fort musiken pausas (dansa-pausa!) skall de nappa åt sig en papptallrik från golvet. Sedan tittar de på talet på sin tallrik och skall hitta sin tiokompis bland klasskamraterna. Då tiokompisen är hittad ställer de sig i armkrok och håller upp sina tallrikar så att talen syns. Då alla hittat sitt par läggs tallrikarna felsvängda tillbaks på golvet och övningen görs på nytt.

Material: Papperstallrikar med siffror 0-10 (om eleverna är udda antal kan även läraren delta!), musik

tisdag 13 februari 2018

Gömd tiokompis


Även den här övningen skall göras parvis. Varje par behöver en ask och tio centikuber. (Du kan använda annat material än kuberna, men det är viktigt att alla är identiska så att eleverna verkligen övar på tiokompisar.) Ena eleven håller händerna för ögonen medan den andra eleven lägger kuberna i asken. Den elev som gömmer kuberna lägger valfritt antal i den halva som paret får titta och resten av de tio kuberna i den "dolda" halvan. När det är klart tar eleven bort händerna från ögonen, öppnar den sida av asken som får tittas i och funderar sedan ut hur många kuber som är gömda på andra sidan. Då svaret är givet, kontrollerar de om det är rätt och sedan byter de vem som gömmer. Åter igen är det bra om eleverna säger högt åt varandra vilka tiokompisarna är!

Material: Tändsticksaskar (gärna större än standard) med skiljevägg, kuber (eller annat som ryms i asken)

måndag 12 februari 2018

Tiokompisknappar

Lördagen 3.2 fick jag äran att delta som workshopdragare för Framtidsdax i Pedersöre. Det var ytterst givande att dra workshoparna och väldigt trevligt att höra att den här bloggen används. Underbart att höra att bloggen inspirerar och underlättar matematiklärarens arbete. Dessutom är det härligt att träffa läsare IRL för då fick jag höra lite önskemål och tankar om vad jag skulle kunna blogga om. Flera önskade material för lågstadiet och passligt nog frågade en av mina medresenärer, i bilen på hemvägen, om jag har idéer för tiokompisar. Så nu har jag funderat och kommit på fyra olika övningar för tiokompisar. Så denna vecka, vändagsveckan till ära, kommer jag att publicera fyra olika inlägg med tiokompisar.

Version 1 (lättast): Tiokompisknappar görs parvis. Ge tio knappar (eller annat passligt material) åt vardera eleven. För att kompisarna skall bli tydliga är det bra att ha samma material för båda eleverna, men olika färger. Den ena eleven placerar ut valfritt antal knappar på remsan. Sedan lägger den andra ut rätt antal knappar av sin färg så att det totalt blir 10.


Version 2 (medel): Lika som version 1, men bottenplattan är 2*5 istället. Förutom att göra det muntligt kan man även här be eleverna att skriva ner hur många knappar de båda har lagt ner.

Se till att eleverna talar med varandra och säger högt åt varandra hur många knappar de placerat ut. (Gäller alla tre versioner.)
Version 3 (svårast): Lika som version 1, men bottenplattan är nu en cirkel. Även i denna övning kan man gärna låta eleverna skriva ner hur många knappar de lägger fram. På det sättet övar eleverna både att se med material sambandet mellan tiokompisarna men även numeriskt. 
Material: Bottenplattor och tabell för numeriskt ifyllande, knappar, knappbo av t.ex. avklippta yoghurtburkar

torsdag 8 februari 2018

Lägg linjen


Detta är en övning i att kombinera grafen med rätt ekvation för linjen. 

Övningen består av 16 olika grafer, som fungerar som en läggplatta (sid 1 i dokumentet). Läggplattan skall eleven ha inne i en plastficka. Uppgiften går ut på att placera de 16 korten (sid 2) med ekvation för linjen på rätt graf. Då eleven hittat rätta paret tar hen en liten bit häftmassa och placerar kortet på rätt ställe utanpå plastfickan så att kortet täcker den rätta grafen. Då alla 16 kort är utplacerade kan eleven kontrollera om den är korrekt gjord genom att ta bort läggplattan och se på baksidan av korten - blir det en sammanhängande bild (du kan använda det som jag lagt med i dokumentet på sid 3 eller en egen bild). Jag brukar föredra att låta eleverna göra läggspel enskilt.

Jag har även skrivit om ett annat läggspel här: potentiella potenser.

Material: Läggplatta och kort, plastfickor, häftmassa
Tidsåtgång: 20min (men varierar väldigt mycket!)