torsdag 20 december 2018

Para tiopotenser


Det här är en tredelad övning, som tränar grundpotensform. Det finns tio tal som innehåller 3 och 1 och tio som innehåller 2 och 9.

Del 1: Ge ett kort av sorten "3 och 1" där talet är skrivet i grundpotensform åt tio elever (dvs hälften av klassen) och ett kort med motsvarande tal åt de resterande eleverna. Med andra ord skall alla nu ha ett kort i sin hand. Därefter går eleverna runt och försöker hitta sitt par.

Del 2: Då alla har hittat sitt par samlar läraren in korten och ger nu ett kort av sorten "2 och 9" så att varje elev, som just hade grundpotensformen, nu har ett kort med talet skrivet utan potens och vise versa. Åter igen går eleverna runt för att hitta sitt par.

Del 3: Då alla har hittat sitt par samlar läraren in korten. Nu skall klassen fungera som två lag där snabbaste laget vinner. Båda lagen får nu alla kort som tidigare använts i del 1 och del 2, men endast korten med grundpotenserna. Lagens uppgift är att placera korten i storleksordning. Man kan göra så att varje elev skall hålla i två kort (i en klass på 20 elever) på rätt plats i ledet och då laget är klart sätter sig alla.

Material: Kort (kopiera dubbeluppsättning)
Tidsåtgång: 20min

(Det här är årets sista inlägg.)

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!

torsdag 13 december 2018

Multiplikationslotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikationstabellerna. Spelet har 36 uppgifter (fyra spelplattor á nio rutor) och de är fördelade så att varje spelplan torde vara av samma svårighetsgrad.

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som vaknade tidigast i morse börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till multiplikationen tar kortet och lägger det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 15min

onsdag 5 december 2018

Cirkeldesign


Inredningen på Viking Grace ser ut som om den skulle vara inspirerad av matematiken på åk 7!

Låt eleverna själva konstruera dekorationerna, som finns på Grace, genom att använda passare. Alternativt låt dem själva hitta på trevliga mönster, som man kunde använda som inredning i hemmet, ett hotell, ett kryssningsfartyg etc.
Material: Passare, geotriangel, färgpennor, länk till bilderna
Tidsåtgång: 20-60min