torsdag 27 september 2018

Absoluta motsatserFör att träna innehållet i kap 1.5 i Pi7, absolutbelopp och motsatt tal, skapade jag en övning som jag kallar "Absoluta motsatser". Man kan göra övningen på många olika sätt. Den enklaste varianten är att dela ut alla uppgifter till gruppen (fyra per grupp är lämpligt) och sedan skall de placera rätt lapp på rätt ställe på tallinjen. (Finns högst ett svar för varje tal.) En annan variant, som gärna kan göras ute, är att placera korten i en burk i mitten på skolgården. Sedan står grupperna i fyra klungor på lika långt avstånd från mitten. (Påminner om ekvationsstafett.) Den första eleven springer till mitten och tar en lapp ur gruppens burk, springer tillbaka och sedan kommer gruppen tillsammans överens om var på tallinjen lappen skall placeras. Sedan springer följande elev, som är i tur, efter nästa uppgift och gruppen placerar den på rätt ställe tillsammans. Och så håller man på tills alla uppgifter är lösta.

Förberedelser: jag skapade tallinjer genom att ta en kartongbit och gradera den med 2cm avstånd. Därefter plastade jag den med bokplast och satt kardborreband med tejp på baksidan där lapparna sedan appliceras. Bakpå de laminerade uppgiftslapparna satt jag små kardborrebandsbitar. (Finns bland annat i Biltema.)

Material: tallinjer, uppgifter
Tidsåtgång: 20min


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar