måndag 19 september 2016

Negativ loop

Här kommer ett spel som jag kallar till den negativa loopen. Jag har gjort spelet i tre olika svårighetsgrader och den lättaste kan man bra ta efter att man har introducerat addition och subtraktion av negativa tal. Det vill säga om man använder Pi7 passar den lättaste nivån efter kapitel 1.7 och den svåraste efter kapitel 1.8. Man kan göra spelet i grupper på 4 personer eller i helklass. Jag brukar göra den i helklass, eftersom jag anser att de koncentrerar sig bättre då. Hur spelet går till förklarar jag i filmklippet.

Tidsåtgång: lättaste ca 10 min, svåraste ca 15min

Negativa loopen - uppgifterna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar