torsdag 29 oktober 2020

Mäktig matematik - 5.11.2020

5.11.2020 är temadag för Mahtavaa Matematiikkaa - Mäktig matematik. Temat för dagen är att plocka fram den lekfulla och roliga sidan av matematik. Det har under flera veckors tid publicerats massor av material som skolorna kan använda just denna dag. Vi på skolresurs ville också bidra med något och har därmed gjort ett paket på svenska för åk 1-6.

Materialpaketet som jag skapat för åk 1-6 är i två delar. Den ena delen består av en 36a utomhus och den andra av ett escape-inspirerat frågeformulär. Tanken är att en del skall ta 45 minuter, så två lektioner totalt. Dessutom är materialet klumpat ihop så att det finns ett material för 1-2, ett för 3-4 och ett för 5-6. 36an görs med i grupper på 3-4 elever. Escape-frågeformuläret däremot är bättre parvis.

Det är även fritt fram att använda materialet på andra dagar än 5.11.2020! 

Material finns i Materialbanken: 
    36a åk 1-2        Escape åk 1-2 (lärarens luntlapp)

    36a åk 3-4        Escape åk 3-4 (lärarens luntlapp)

    36a åk 5-6        Escape åk 5-6 (lärarens luntlapp)

Tidsåtgång: 2*45min


torsdag 22 oktober 2020

Positionsbingo

Här kommer ett till bingospel för åk7. Detta spel tränar positionerna, så kan även användas i lägre årskurser.

Varje elev behöver en egen spelplatta. Läraren har två tärningar. En sexsidig för att ange positionen (1=ental, 2=hundratal, 3=tusental o.s.v.) samt en 10-sidig för att ange siffran 0-9. Har man ingen 10-sidig utan endast 20-sidig så går det också. Vid kast av 3 eller 13 så blir det alltså siffran 3. (Entalet anger siffran, med andra ord.)

Då läraren kastar sina tärningar och får t.ex. 4 på den 6-sidiga och 10 på den 10-sidiga, så säger läraren följande: "Välj ett tal som har 0 på positionen tiotusental." Därefter väljer eleverna ett tal som har en 0 (den ringas in!) på rätt position och rutan markeras med kryss. När alla är klara kastar läraren nästa position och siffra. Då man har fem i rad ropar man bingo. Därefter är det 2 rader som gäller, sedan tre och till sist full platta. Jag brukar godkänna rad, kolumn och diagonal som bingo.

Material: bingoplattor, tärningar (6-sidig, 10/20-sidig)
Tidsåtgång: 45min

onsdag 14 oktober 2020

Hallå Åland!


Är du mattelärare på Åland?

Åk 7-9?

Vill du ha fortbildning i laborativ matematik?

Ta då kontakt med Öppna högskolan och anmäl dig till tillfället 29.10 kl.15-18.15!!


torsdag 8 oktober 2020

Ekvationsloopfight


Detta är ett spel som tränar att lösa ekvationer genom resonemang (huvudräkning). Spelet kan spelas på tre olika sätt, d.v.s. tre olika nivåer. 

Spelkortens upplägg

Instruktioner muntligt

Grön nivå:
- alla kort läggs med bildsidan uppåt
- kortet med * läggs i mitten
- den som är näst i tur (man kan t.ex. låta den som har flest bokstäver i hela sitt namn börja spelet) söker bland kortet ett kort som har lösningen till den första ekvationen. Detta kort läggs på det första, så att alla kort blir sedan i en hög i mitten
- då man placerar ett kort skall man förklara för de andra: "x= ___ för att ... "
- sedan är det följande spelare medsols i tur att välja lösningen på den ekvation som är överst
- så här fortsätter spelet till bordet är tomt och loopen är komplett (man kan kontrollera att svaret på sista kortet borde finnas på första kortet i högen)

Gul nivå:
- korten delas jämt mellan eleverna i gruppen (3-4 elever per grupp)
- spelet spelas lika som den gröna nivån, men nu får den som är i tur endast välja bland de kort man har på egna handen
- har man inte lösning till översta kortet står man över sin tur
- den som först är utan kort vinner

Röd nivå:
- annars lika som gula men nu är det den som är snabbast som får lägga ut följande kort
- den som tror sig ha lösning, slår med handen på översta kortet i mitten på bordet, förklarar varför det egna kortet är rätt och lägger ut det, sedan är det åter den snabbaste som får lägga ut kort efter förklaring (därav namnet "fight")
- om man sätter ett kort som inte är korrekt måste man ta upp det felaktiga kortet samt understa kortet i högen, d.v.s. det lönar sig inte att chansa, det straffar sig
- den som är först utan kort vinner

Kom ihåg att berätta hur varje nivå/spel går till och låt sedan eleverna bestämma på vilket sätt de vill spela. Därefter grupperar du in dem i gröna, gula och röda spelgrupper. 

Material: uppgiftskorten
Tidsåtgång: 20min (olika nivåer tar olika länge)

torsdag 1 oktober 2020

Ett, två, tre, NU!

Man kan göra så mycket roligt med spelkort!

Denna övning visade en deltagare på laborativa fortbildningen i Lovisa. 

Övningens gång:
- varje elev skall ha ett spelkort och tre klädknipor (antalet knipor kan bra vara fler om man vill). Du som lärare bör på förhand bestämma dig vilka tabeller som skall tränas och välja kort därefter.
- eleverna går omkring och håller kortet med bildsidan mot sig
- då man ställer sig framför en annan elev räknar man Ett, två, tre, NU och svänger om kortet. Den som först säger produkten (man kan även ta summan eller differensen och då kan man kanske välja bland alla kort) av de två korten får en klädknipa av den andra. 
- vill man göra övningen lite mer utmanande så skall eleverna nu byta kort med varandra innan de fortsätter att mingla vidare
- övningen tar slut då någon/några är utan knipor (det kan man komma överens om i klassen. Kan man t.ex. gå och låna knipor från "banken" om man är utan? Måste man rentav betala tillbaka med ränta? etc)

Överlag är spelkort väldigt bra att använda i undervisningen. Titta noga på hur talen är representerade. För många kan korten hjälpa att få en uppfattning om mängd. 


Material: Spelkort, klädknipor
Tidsåtgång: 10min
Härligt stora spelkort från Tiger!