torsdag 29 mars 2018

Utvärdera uttrycket


Sjuorna har i några lektioner övat på att skriva uttryck, bland annat uttryck för talföljder. Detta är en övning i att beräkna uttryckets värde. Övningen görs parvis. Varje elev får ett eget papper att fylla i och varje par skall ha en vit tärning och en gul/grön tärning. Båda eleverna kastar tärningarna och byter ut v i uttrycket mot sitt ögontal på den vita tärningen och g i uttrycket till ögontalet på den gröna/gula tärningen. Därefter räknar eleven värdet på uttrycket (vi repeterar räknesättens ordningsföljd och jag brukar påminna eleverna om att de bör ha mellansteg om det är fler än ett räknesätt). Då båda i paret räknat uttryckets värde jämför de dem med varandra och den som har det högre värdet vinner omgången. På samma sätt fylls hela pappret i med nya tärningskast för varje omgång.

Material: Tärningar (vit, grön/gul), övningspapper
Tidsåtgång: 15min

måndag 26 mars 2018

Påskinspirerad tankenöt

Det finns 54 påskhjälpare på Blåkulla. Förhållandet mellan påskhäxor och påskharar är 1:5. Hur många fler påskhäxor måste komma till Blåkulla för att förhållandet ska bli 5:1?

torsdag 22 mars 2018

Lägg polynomet


Detta är en övning i förenkling av polynom (bör kunna potensreglerna, multiplicera monom med binom och binom med binom, dvs träning i konjugat- och kvadreringsregeln). Övningen görs individuellt med en läggplatta med uppgifter och en hög med det förenklade uttrycket. Eleven löser uppgiften och lägger med hjälp av häftmassa fast rätta lösningen på rätt uppgift (läggplattan är i en plastficka). Då alla lösningar är på plats tar eleven bort läggplattan och kontrollerar att bilden på baksidan blir korrekt. Härligt med "självkorrigerande" uppgifter.

Material: Läggplatta och kort med lösning
Tidsåtgång: 30min

torsdag 15 mars 2018

Kartor


I samband med likformighet och skalor tar jag även upp kartor. Eleverna har först haft som läxa att titta på teorifilm om kartor:


På lektionen har vi sedan tagit stadens telefonkatalog och varje elev har fått beräkna hur lång väg de har till skolan fågelvägen. Att hitta skolan på kartan, att hitta sitt hem, att veta hur man skall mäta fågelvägen, att hitta vad skalan är ... det är en mycket svårare uppgift än man skulle kunna tro.

Material: Telefonkatalog/karta över hemstad
Tidsåtgång: 20min

måndag 12 mars 2018

Tankenöten denna vecka

Som jag nämnde i inlägget "Veckans tankenöt" har jag försett eleverna med en ny nöt att knäcka varje vecka. Detta är veckans tankenöt. Två rätvinkliga trianglar är placerade på varandra på följande sätt. Hur stora är vinklarna alfa och beta?

(bilden gjord med Geogebra)

Material: Tankenöt

torsdag 8 mars 2018

Potensloop


 Detta är en gruppövning i potensreglerna. Dela in klassen i grupper på fyra elever. Varje grupp skall få en egen uppsättning med "spelkort". Man kan göra loopen på många sätt, men jag föredrar att göra så här:
- gruppen delar korten jämt emellan sig
- den som har "startkortet" lägger ut det på bordet
- sedan löser alla uppgiften till höger på kortet
- den som har rätt svar på handen lägger ner kortet på bordet (svaren är till vänster på korten) och gruppen löser uppgiften som nu finns till höger
- sedan fortsätter man tills loopen är klar"Startkortet" till vänster!!
Under spelets gång blir det mycket mattesnack - eleverna övertygar varandra, diskuterar, funderar och gör aha-upplevelser tillsammans. Härligt att lyssna på!!

Material: Spelkort
Tidsåtgång: 30min