torsdag 31 oktober 2019

Prostavar


Detta är en procentövning med färgstavar (cuisenairestavar) där eleverna övar grundfärdigheter i procent samt procentuell minskning och ökning. På slutet finns även två uppgifter med procentuell jämförelse, som en extra utmaning.

Låt eleverna arbeta parvis och de skriver sitt svar i häftet. Som vanligt då de arbetar med laborativt material uppmanar jag dem att tänka högt och att komma fram till svaret genom kommunikation. Man går inte vidare till nästa uppgift förrän båda i paret förstått.

Material: Cuisenairestavar, uppgiftspapper
Tidsåtgång: 30min

onsdag 23 oktober 2019

Brokiga bråk


Detta är en laborativ övning i bråkuppfattning. Eftersom övningen består av så många olika delar kan man gott dela upp den och göra endast en del åt gången. De olika delarna är förkortning, förlängning, addition och subtraktion av bråk, samt två olika utmaningar. Jag rekommenderar att man låter eleverna göra den första spalten själva, men att ni tillsammans under lärarens ledning gör uträkningen i högra spalten. Efter varje slutförd övning kan man be eleverna att hitta på egna övningar som de gör åt varandra i sina häften.

Material: Pattern Blocks, uppgiftspapper (kopiera gärna upp dubbelsidigt på A3)
Tidsåtgång: åtminstone 60min

(I uppgifterna 1-5 och B utgår man ifrån att den gula biten = 1.)

torsdag 10 oktober 2019

Vem är jag?


I samband med ekvationslösningar kan man göra denna övning med färgstavar (cuisenairestavar).
Låt eleverna arbeta i par. Det är bra om de börjar med att ordna sina stavar i storleksordning och jämför med det som finns på baksidan av övningspappret. Så att de vet vilken stav jag har namngett med vilken färg. Därefter läser de påståendet om staven och lägger sedan fram rätt stav. Det är viktigt att de samtalar om hur de resonerar och att de inte går vidare till nästa uppgift förrän båda har förstått hur man kommer fram till svaret. Denna övning är även en otroligt bra läsförståelseövning!
Övningen kan även utvidgas till att låta eleverna fundera hur de skulle skriva frågan som en ekvation. Den stav som efterfrågas betecknas med x och den kortaste staven får längden 1.

Material: färgstavar, uppgiftspapper, bild av stavarna
Tidsåtgång: 30min

torsdag 3 oktober 2019

Bonden Bosse

0+5

1+4
2+3
3+2

4+1

5+0

Denna övning är ett laborativt sätt att träna talens uppbyggnad, i detta fall talet 5. Dela ut ett staket och fem djur till varje elevpar. Låt sedan eleverna fundera ut på hur många olika sätt djuren kan beta i bonden Bosses två hagar. Därefter skall eleverna skriva ner sina resultat i en tabell/lista. De borde komma till sex olika alternativ. 0+5, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1 och 5+0. 

Om man vill utvidga övningen kan man ha flera hagar än två för djuren att beta i samt ha ännu fler djur än fem som är ute och betar.

2+2+1

Material: Djur, staket (staketen inget måste, parets två matteböcker kan fungera som två olika beteshagar)
Tidsåtgång: 20min (med genomgång)