torsdag 8 juni 2017

Geogebra workshopIdag har några flitiga lärare varit på workshop i grunderna i geogebra. Nästa läsår kommer jag att hålla fyra olika workshop:

- Grunderna i geogebra (Samma innehåll som idag, dvs några exempel och sedan skapa eget material.)
- Flipped classroom (Vad är det? Hur skapar man eget material?)
- Laborativ matematik (Pröva på några olika exempel och skapa eget material.)
- Platserna, färdiga, RÄKNA (Kombination av matematik, skola i rörelse och utomhuspedagogik.)

Om tidpunkterna eller platsen (Åbo) inte passar kan man beställa mig till sin skola som afterworkshop. Skrapa ihop minst sex deltagare och boka dag!!

Här finns broschyren till Centret för livslångt lärande.