tisdag 19 december 2017

Programmera genom labyrinten

 

De tre sista lektionerna detta år har jag programmerat med sjuorna.
Först gjorde vi övningen med Progge. Därefter har vi jobbat med BlueBot. Vi började med några enkla banor inne i klassrummet, som bestod av att följa en tejpad linje på golvet. Jag använde rött tejp för framåt och blått för att backa. Sedan gjorde jag en labyrint i korridoren. Eleverna skulle programmera BlueBoten att ta sig från den ena ändan av rektangeln till den andra utan att gå utanför området eller röra de röda linjerna med hjulet. Eleverna hade en given tid på sig att programmera och avslutningsvis tog vi en tävling vems robot som snabbast tog sig över till andra sidan. Rörde hjulet det röda tejpet fick de straff,  +5 sekunder.  (Jag lånade några BeeBotar från lågstadiet så att Botarna skulle räcka till alla, vissa jobbade i par andra ensamma. Då insåg vi att BlueBotarna klarar av att ta många fler kommandon, men de var också känsligare för underlaget.)

Detta är årets sista inlägg, så härmed önskar jag alla GOD JUL!!!

torsdag 14 december 2017

Polynomlådor

Att träna polynom laborativt kan man göra på flera olika sätt. Här beskriver jag hur man kan göra det med lego och i detta inlägg berättar jag om polynomlådor.


Jag skapade mina polynomlådor av tändsticksaskar. Varje grupp fick först en "startlåda" med en garnstump (tror bomullsgarn fungerar bäst) med längden a, vilket var givet i uppgiften. I samma låda fanns en kartongbit där längden på sidorna var a, samt en kub med sidan a. Elevernas första uppgift var att skriva ett uttryck för kvadratens area samt kubens volym och ett yttryck för lådans innehåll.


Därefter fick eleverna skriva ett uttryck för innehållet i alla övriga lådor. (Jag hade 12 st olika men bättre skulle det vara med åtta olika och två av varje sort så att det inte blir väntande på ledig låda.) Alla lådor innehöll en garnstump, pappbit och kuber - olika i varje låda. Då alla uttryck var skrivna skulle eleverna addera vissa lådors innehåll med varandra och subtrahera andra.

Efteråt funderade vi tillsammans vad allt de fick övning i med denna uppgift: längd, area, volym, skriva polynomuttryck i rätt ordning, att jämföra areor och volymer, synliggjort vad likformiga termer är, varför t.ex. a i kvadrat + a i kvadrat blir två a i kvadrat (varför förblir exponenten oförändrad vid addition och subtraktion) samt parentesers användning (i synnerhet minustecknets inverkan på parentesen efter). Bra övning, med andra ord!

Material: Askar, garn/snöre, kartongbitar, kuber (centikuber), övningspapper
Tidsåtgång: 30minmåndag 11 december 2017

Redan på slutrakan?


Om du redan närmar dig slutrakan för i år, glöm inte mina tips för sista lektionen som jag bloggade om ifjol. Länk här!

torsdag 7 december 2017

Legopolynom


Efter att första ha multiplicerat och dividerat potenser med variabel som bas, finns det flera elever som blir lite råddiga då det är dags att börja addera och subtrahera. För att underlätta förståelsen för eleverna har jag skapat två olika laborativa uppgifter - legopolynom och polynomlådor. I legopolynom utgår paret från legobiten 2*2 där en sida har längden x, vilket leder till att biten är x*x=x2 (grrr, man kan inte skriva potenser i detta bloggprogram, men du förstår vad jag menar med x2!) Därefter jämför paret de övriga bitarna med ursprungsbiten och fyller i övningspappret. Man kan även låta eleverna addera olika bitar (beteckna och förenkla).

Material: Påse med legobitar för varje elev, övningspapper
Tidsåtgång: 10min