torsdag 31 januari 2019

Triangeldrama


Ja, rubriken låter lite häftig, men min tanke med övningen är att dramatisera benämningar av triangelns olika sidor och vinklar.


För att göra dramatiseringen tog jag tre långa (åtminstone tre meter) band av mattrasor och hade tre frivilliga elever som höll ihop banden till en triangel. (Här hade vi diskussion om det är någon skillnad hur jag klipper banden, blir det ändå alltid en triangel av tre band? Vi funderade även på om vi kan ändra formen på triangeln på något sätt med just dessa tre band. Viktigt att sidorna hålls spända.)

För att dramatisera/visualisera närliggande vinklar och motstående vinkel bad jag en elev komma och hålla i en sida. De vinklar han kunde gå till utan att släppa bandet kallas närliggande vinklar. Sedan kom en elev och ställde sig i en vinkel. De sidor han kunde ta i utan att flytta sig kallas närliggande sidor och den där långt borta, kallas motstående sida.

Material: Band av mattrasor
Tidsåtgång: 5min

torsdag 24 januari 2019

Negativlotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikation och division med negativa tal. Spelet har 36 uppgifter, det vill säga fyra spelplattor á nio rutor. Varje spelplan har 4-5 kvoter och 4-5 produkter. Dessutom är de gjorda så att kvoterna är delade på positiva och negativa tal, likaså produkterna. Svårt att förklara, men tanken är att alla skall vara av samma svårighetsgrad.

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som har längst skolväg börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till multiplikationen/divisionen tar kortet och lägger det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.

Se även tidigare inlägg om lottospel för multiplikationstabellerna: Multiplikationslotto.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 20min

torsdag 17 januari 2019

Spagettiomkrets


Många elever tycker att uppgifter av typen ovan är knepiga att förstå. För att visualisera det hela så gjorde jag följande med spagetti:

1. Dela ut ett spagettistrå åt varje elev.
2. Be eleverna bryta spagettistrået i två 7cm och två 5cm delar.
3. Därefter skall de placera delarna som en rektangel (repetera kraven för att en månghörning skall räknas som rektangel.)


4. Vad är rektangelns omkrets?
5. Bryt sönder (på valfri plats) den ena korta och den ena långa spagettin och placera dem så här:


 6. Vad är omkretsen nu? Varför?

Material: Spagetti, linjal
Tidsåtgång: 10 min

torsdag 10 januari 2019

Modellera volymer

God fortsättning på 2019!!


Vi tog en lugn start med niorna på måndagen genom att uppskatta volymen på modellera. Eleverna fick till uppgift att ha en klimp som var 1ml och en klimp som var 1cl. Detta var resultatet i den ena klassen:

Eleverna har väldigt varierande uppfattning om ml och cl!

Sedan kontrollerade vi hur nära de var med hjälp av måttsatsen (kryddmått och teskedsmått). Det blev mycket diskussion kring måtten vid bakning. Därefter tog vi centikuberna för att få förhållandet mellan milliliter och kubikcentimeter. Det blev en bra start på matteåret 2019!

1ml = kryddmått, 0,5cl = tesked.
Översta raden med 10 klossar motsvarar 1cl. 

Material: Modellera, måttsats
Tidsåtgång: 15min