torsdag 31 augusti 2017

Multiplicera med Pattern Blocks

Pattern Blocks är inspirerande!
Då jag introducerar multiplikation av bråk använder jag mig av Pattern Blocks (inspirerad av bokserien "På tal om tal"). Att låta eleverna arbeta med dessa träbitar tränar verkligen bråkuppfattningen. Bitarna går också väldigt bra att använda för de övriga räknesätten för bråk.


Låt eleverna arbeta parvis (rekommenderar inte tre/grupp för då blir en lätt sysslolös). Alla par behöver ungefär fem av varje Pattern Block. I denna övning behöver de endast dessa bitar:


 I övningspappret, som jag delat nedan, är uppdelningen av uppgifterna följande:
1-2    Ett heltal multipliceras med ett bråk som är mindre än 1.
3-4    Ett bråk, som är mindre än 1, multipliceras med ett bråk som är mindre än 1.
5       Ett heltal multipliceras med ett bråk i blandad form.
6       Ett bråk, som är mindre än 1, multipliceras med ett bråk i blandad form.
7-8    Ett bråk i blandad form multipliceras med ett annat bråk i blandad form.

Material: Pattern blocks, övningspapper
Tidsåtgång: 45 min

måndag 28 augusti 2017

I blåsten

Här kommer ett litet tips för uteuppgifterna då det blåser. Gör tyngder som du kan knipa fast på uppgiftslapparna. Jag har gjort tyngder av stenar, snöre och gamla gardinknipsor. Sedan använde jag limpistol för att fästa snöret i stenen. Viktigt att stenarna är rena så fäster limmet bäst.


torsdag 24 augusti 2017

Gummiskott
För att introducera funktioner för eleverna har de gjort laborationen Gummiskott. Jag delade in klassen i grupper på tre elever och som material fick de ett gummiband, en linjal samt ett måttband. Eftersom laborationen kräver mycket utrymme spred vi ut oss i korridorerna i skolan.

Först mätte de gummibandets längd och antecknade det. Sedan satte de igång och sköt iväg sina gummiband och mätte hur långt de flög. De skulle skjuta gummibandet med minst fem olika utdragningslängder och varje utdragning skulle göras tre gånger. (Här diskuterade vi medeltal och orsaken till varför varje mätning skall göras mer än en gång.)

Efter att de utfört sina 15 skott skulle resultatet presenteras som en graf. Det krävde lite funderande att inse att x-axeln anger hur mycket bandet var utdraget och hur långt det flög visas på y-axeln. Att gradera axlarna var inte så lätt... Sedan diskuterade vi resultatet och jämförde graferna med varandra.

Material: Gummiband av olika längd, måttband, linjal, uppgiftspapper
Tidsåtgång: 45min

torsdag 17 augusti 2017

Ringspring med tabeller

Läsåret har kommit igång bra och jag har hunnit träffa alla mina grupper åtminstone en gång redan.
I vår skola har vi fyra olika läsårsteman, varav ett är "Skolan i rörelse". Så precis som i fjol, tänker jag använda material som aktiverar eleverna och som kan användas utomhus.


"Ringspring med tabeller" blev en liten
hjärnuppvärmningsövning för de klasser jag hade första skoldagen.

Ställ eleverna i ring på armlängds avstånd från varandra. I mitten av ringen lägger du en duk med talen 1-10 (dessa utgör den ena faktorn). Varje elev får en lapp med ett tal från 2-9 (elevernas lappar utgör den andra faktorn). Du säger en produkt. De elever, som har produkten "i sin tabell", springer medsols runt alla (på utsidan), springer efter ett varv runt in i mitten och tar tag i den faktor som tillsammans med egna faktorn blir produkten du sade. Puh! Hjälp! Förstod du?

Ett exempel. Om du säger "12" så skall de elever som har 2, 3, 4 och 6 springa runt och vara först med att ta lappen 6, 4, 3 respektive 2. De som varit snabbast och grabbat tag i rätt faktor ritar ett streck i sanden för att hålla kolla på poängen. Efter att du läst upp fem produkter, samlar du in lapparna och delar ut dem pånytt. På detta sätt övar de flera olika tabeller.

Denna övning kan i princip göras med hur stora grupper som helst. Roligast blir det om 2-3 har samma faktor för att få passlig nivå av tävling. Man kan även utveckla den till högre än nians tabell.

Material: Faktorkort och produkter med lösning 
Tidsåtgång: 30min

lördag 12 augusti 2017

Nytt läsår

Sommaren har gått i ett huj (hoppas du har haft en skön och avkopplande sommar), och nu är det dags för ett nytt läsår med nya krafter, ny läroplan och nya idéer.

De senaste sex åren har jag varje sommar haft ett handarbetsprojekt. Jag har sytt en väska att bära lektionsmaterialet i, ett fodral till kalendern samt en penal. Men denna sommar bestämde jag mig för att återanvända en gammal väska och istället handarbeta något annat (vad detta "annat" är får du inom kort se här på bloggen). Så, så här ser min väska, kalender och penal ut detta läsår. Matteinspirerat på ena sidan och kemi på den andra.