måndag 19 december 2016

Årets sista lektion

Om du som jag har haft ett förhör eller prov på det senaste innehållet och har en lektion kvar innan jul och inte vill påbörja något nytt, eller om du annars bara vill göra något annat sista lektionen skall du nu få lite tips.

Brädspel
Plocka fram olika brädspel, som de kan spela i grupp, parvis eller enskilt. Schack, Master Mind, Labyrint, Tantrix, Backgammon, Rush Hour, Blokus, Saboteur, Quarto, Risk, Triominos, Da Vinci koden, Monopol... Ja spelen är många och tyvärr är det få elever som spelar brädspel nuförtiden. Förutom logiskt tänkande är brädspel även bra med tanke på sociala förmågan (och klassandan).

Kortspel
Plocka fram en helt vanlig kortpacke. Med spelkort kan man träna strategi och logiskt tänkande väldigt bra. Förslag på spel: Poker, Klöver sjua, Mariage, Finns i sjön, Casino, Rummy, Pidro... Lönar sig nog att ha reglerna till pappers om man låter eleverna spela olika spel.

Tredimensionella figurer
Tredimensionella figurer är för många elever väldigt knepigt. Här finns en bra sida med många olika kroppar och PDF-filer, som man kan skriva ut och låta eleverna bygga ihop. Samtidigt är det bra att diskutera kanter, hörn och begränsningsytor. För riktigt ivriga elever kan man be dem beräkna volymen av sin kropp.


SetPuzzle
Vill man endast ha ett litet extra program på cirka 15 minuter rekommenderar jag SetPuzzle. Bra träning i visuell perception. Eleverna kan göra den på egna datorer/telefoner eller så görs den gemensamt i hela klassen (fungerar bäst om man har en interaktiv tavla så att eleverna kan turvis komma fram och välja ett set genom att trycka på tavlan). Här är instruktioner till hur det fungerar.

Master Mind
Om man inte har spelet MasterMind som brädspel kan man göra ett själv. Här finns länken till spelet. Spelet spelas parvis. Ena eleven skriver en fyrsiffrig hemlig kod. Koden skall bestå av siffrorna 1-6 och man får använda samma siffra flera gånger. (Här kan läraren avgöra hur svårt man vill göra det för eleverna. Ju yngre elever desto färre siffror. Man kan även använda färgade knappar / papperslappar istället för siffror.) Därefter skriver kodknäckaren fyra siffror i den första tomma raden. Kodhållaren ritar cirklar på sidan för att avslöja hur bra kodknäckaren gissade. En tom/vit cirkel betyder att det är rätt siffra men på fel plats och en svart cirkel betyder att det är rätt siffra på rätt plats. Placeringen av cirkeln har ingen betydelse för vilken siffra det gäller. (Om man vill göra det lättare kan man ha att en viss ruta motsvarar en viss siffra.)Sedan skriver kodknäckaren in sin nästa gissning på koden och så här fortsätter det tills hela koden är rätt.

Huvudräkning
En rolig nätsida som tränar huvudräkning är Arcademic Skill Builders. Roligast är det om eleverna tävlar mot varandra. I bland annat "tractor multiplication" kan 16 elever tävla tillsammans. Man kan öva tid, decimaler, alla fyra räknesätten och på allting går det att välja olika nivåer. Denna sida innehåller mycket bra även för andra ämnen än matematik. Elevernas tävlingsinstinkt kommer fram här!

Julkalender
Har du inte ännu visat resurscentrets fina julkalender om energi åt eleverna kan du göra det på årets sista lektion. Sevärda avsnitt!!

Hoppas du har haft nytta av mina tips. Härmed vill jag önska alla en riktigt

god jul och ett gott nytt år

Nu blir det bloggpaus och jag återkommer i januari. Ha det så bra!!

torsdag 15 december 2016

Sänka bokstäverIgår skrev jag ett inlägg om spelet "Sänka skepp", ett spel med många möjligheter till variation. I denna variant, som jag delar här, kan man även göra på en modersmålslektion. Jag har endast lagt in koordinater i den första kvadranten, d.v.s. koordinaterna går från 0 till 10, vilket gör att detta spel även lämpar sig bättre för lågstadier.

I koordinatsystemet, som innehåller 121 möjliga punkter, har jag placerat 49 bokstäver. Då jag placerade ut bokstäverna försökte jag ta i beaktande vilka som är vanliga i svenskan, men om man vill kan man modifiera detta så att det kan användas i finskan eller i engelskan genom att ändra på bokstäverna.

Spelets gång:
Eleverna säger en koordinat. Motståndaren kollar i sitt koordinatsystem om det finns en bokstav i den sagda koordinaten. Om den är tom säger man "bom" och turen går över till den andra. Men om där finns en bokstav skriver eleven ner bokstaven och får sedan fortsätta att söka bokstäver genom att ange nästa koordinat. Då läraren säger att tiden är slut, förslagsvis efter 15 min, skall eleverna försöka bilda så många ord som möjligt av sina hittade bokstäver. Den elev som kommit på flest ord vinner. Bokstäverna får användas hur många gånger som helst i skilda ord, men inte i samma. T.ex. för att skriva SAMMA måste man ha skjutit på två A:n och två M. Men de är sedan fritt användbara i nästa ord igen.

onsdag 14 december 2016

Sänka skeppEtt av mina favoritspel i barndomen var "sänka skepp". Vi tog bara pennor och rutigt papper med oss till t.ex. stranden och kunde sitta ute i solen och spela. Ett så enkelt, men ändå roligt spel.

Spelet "sänka skepp" kan man variera väldigt mycket. Man kan göra det lätt, det vill säga går bra att använda vid introduktion av koordinater, men det kan även göras ganska komplicerat. Jag kommer här att presentera två olika varianter. I detta inlägg en lite svårare version, som jag använde med årskurs 7 och sedan i nästa inlägg en lättare variant.

Här är materialet. I detta koordinatsystem övar sig eleverna i koordinater från -5 till 5 i alla fyra kvadranter. Samtidigt blir det en övning i att följa instruktioner. Man skall börja med att fylla i ett givet antal skepp (olika långa sträckor i koordinatsystemet), men man måste se till att skeppen inte är för nära varandra (vilket visade sig vara ganska svårt att förstå). Orsaken till att det behövs tillräckligt med vatten mellan skeppen är att det skall minska antalet punkter som behöver skjutas på. När man har sänkt en båt kan man utesluta alla angränsande punkter till skeppet och därmed minskar antalet skjutbara punkter. Den som först har skjutit ner alla fiendens skepp vinner. (Finns tydligare instruktioner i det delade dokumentet.)

Tidsåtgång: 45-60 min (det tar länge att rita in skeppen)

måndag 12 december 2016

Kolossalt koordinatsystem

Vissa elever minns stoff bättre om de får göra det med kroppen. (Denna övning gynnar även dem med bra synminne.) Med detta som baktanke gjorde vi ett kolossalt koordinatsystem i aulan. Eleverna byggde upp ett koordinatsystem med snöre (2st á 5,5m), små snörstumpar och lappar med -5 till 5. Med dessa mått är koordinaterna 50cm från varandra och det var riktigt passligt. Därefter gick vi upp på "hyllan" ovanför aulan. Jag delade in klassen i par och den ena i paret fick en lapp med koordinater. Eleverna med koordinatlapparna gick ner till aulan och ställde sig på rätt plats i koordinatsystemet. Därefter fick paren uppe på "hyllan" säga vilken koordinat deras par stod på. Och sedan var det den andra elevens tur att gå ner och stå på rätt plats i koordinatsystemet. På detta sätt blir det en övning i att pricka in punkter och i att avläsa punkter.

Material.
Tidsåtgång: 25min
Behövs: Stort utrymme (aula, gymnastiksal)

torsdag 8 december 2016

Quizizz med koordinatsystem

Mitt förra inlägg handlade om Kahoot. Kahoot är roligast att spela i stor grupp, det blir ganska livat ibland med tävlingsinriktade ungdomar eftersom top5 visas efter varje fråga och den egna grunkan visar hur månte man är samt hur många poäng man har till att förbättra en placering. Quizizz är ett aningen "lugnare" alternativ.

Även Quizizz är enkelt och gratis. Det finns en hel del färdiga quizizz, men det är lätt att skapa egna. Fördelen med detta program är att eleverna kan göra dem hemma (man kan tidsinställa dem när de skall göras), frågorna kan väljas att visas slumpmässigt (svårt att kika av grannen då...), man behöver inte använda inställningen att "snabb ger högre poäng" (vilket Kahoot automatiskt gör och det gillas inte av svaga elever) och Quizizz kan delas direkt till google classroom (och detta är ju fantastiskt för classroom användare!!).Så om du funderar på vad du skall använda när rekommenderar jag Kahoot till lektionstid som ett roligare inslag. Man kan även utnyttja kahooten för att ta reda på missuppfattningar och områden som ännu behöver tränas och därmed kanske låta eleverna vara anonyma då de svarar. Quizizz däremot kan man använda som "seriösare" test lektionstid eller hemma. Låt en Quizizz ersätta ett förhör - programmet rättar det ju åt dig!!

Här är ett test på att avläsa punkter från ett koordinatsystem.

onsdag 7 december 2016

Kahoot med polynom


Ett roligt och enkelt sätt att kontrollera elevernas kunskap är att använda sig av Kahoot. Gratis och lätt att använda!! I kahoot kan man ha frågor, skapa diskussion och göra undersökning. Jag har än så länge endast använt mig av frågorna.


Så här gör du:
- skapa en kahoot på https://getkahoot.com/
- när du vill göra kahooten går eleverna in på sidan kahoot.it (med telefonerna eller datorer)
- du har samtidigt loggat in på ditt område och startar den kahoot du vill göra med eleverna, projicera sedan sidan på "vita tavlan"
- eleverna knäpper in gamepin, som borde synas på "vita tavlan" då du som lärare har startat spelet
- därefter är det bara att sätta igång (om jag har en "seriös" kahoot ber jag eleverna använda egna namn, men om det är bara för att kolla läget allmänt i klassen får de valfritt skriva namn)
- när kahooten är klar kan resultatet sparas till google drive - behändigt!!

Här är en länk till en kahoot om polynom. Jag har alla mina kahoot som public. Vill man överlag hellre använda andras istället för att skapa egna finns det massor, massor av bra public kahoots!!

Välj "play", sedan vilken typ av spel och så kommer gamepin upp.

måndag 5 december 2016

PolynomtwisterDenna övning har jag gjort som spelet twister, det vill säga att eleverna skall stå på en spelplan och använda sina händer och fötter. Om man inte vill göra den i stor skala kan man även ha små spelplattor och använda knappar eller tändstickor istället för elevernas händer och fötter (men kom ihåg att inlärningen ökar då eleverna rör på sig!!).

I varje grupp bör det finnas fyra elever (fem blir för många, så om det inte går jämt ut ha hellre grupper på tre och modifiera i så fall de sista uppgifterna). En elev från varje grupp kommer och tar första uppgiftslappen.


Siffran till höger anger hur många händer och fötter som skall röra i spelplan. Så i detta fall skall fyra fötter vara på spelplan (alla i gruppen måste delta i alla uppgifter, så om man har de rekommenderade fyra per lag står alla på en fot). Eleverna skall placera sina händer och fötter på spelplan så att summan blir det som står till vänster på uppgiftslappen. Det finns alltså fler än ett svar på de flesta uppgifter. Så om eleverna står med två fötter i rutan "-2x" blir summan -4x!

När en grupp är klar går läraren och kontrollerar att det är rätt och sedan tar eleverna nästa uppgift.

Material.
Tidsåtgång: 40min

Jag har gjort spelplanen på vaxdukar. Stadigt och bra!
Övningen kan därmed även göras utomhus.

Eleverna gillade övningen!torsdag 1 december 2016

Håll ordning på dina xDetta är en övning i samband med addition och subtraktion av polynom. Jag brukar göra den med åk 7 då detta gås igenom för första gången, men även för åk 8 som repetition. Övningen fungerar bra enskilt men även i par (jag skulle inte göra den med större grupper, svårt att aktivera fler än två med den här).

Man kan göra två olika svårighetsgrader på övningen. Kopiera upp korten med de positiva och negativa värden i två skilda högar (exempelvis i blått och rött + laminera). Då utför man uppgiften i två etapper med 21+21 kort. För svårare nivå, kopiera upp alla 42 kort i samma färg, så att de positiva värdena och de negativa görs samtidigt. Då man utför uppgiften sprider man ut alla kort med textsidan uppåt och grupperar dem sedan så att alla med samma värde är i samma hög. Märk att det inte blir lika många kort i varje hög.

Material: Håll ordning på dina x
Tidsåtgång: 10-15 min