torsdag 6 september 2018

Detektivbyrån - del 1
Jag har vid olika tillfällen blivit tillfrågad hur man skall introducera begreppet obekanta för eleverna. Även föräldrar har undrat hur de kan stöda sina barn med uppgifter som den på bilden. Uppgifterna i läromedlen tenderar att vara ganska svåra. Så här kommer ett material i tre olika delar, som man kan ta istället för eller introducera med före läromedlets uppgifter. Materialet kan även användas av föräldrar som vill stöda sina barn hemma. Jag valde att kalla dessa uppgifter till "detektivbyrån" eftersom barnen skall lösa ett mysterium och komma på vad som döljer sig bakom föremålet/bilden.

Alla tre delar i serien har två steg. I det första steget gör hela klassen uppgifterna tillsammans med ledning av läraren som hjälper eleverna att komma på hur man skall resonera. I det andra steget utför eleverna uppgifterna i par eller enskilt.

Detektivbyrån - del 1.
1. Läraren visar i tur och ordning 5 olika uppgifter för klassen (t.ex. med hjälp av dokumentkameran) där en del av uträkningen är gömd för varje uppgift ("Detektivbyrån 1a"). Använd gärna fem olika, roliga föremål. Vid panik - använd handen. I kommentarerna i dokumentet finns förslag på vad man skall täcka in när.
2. Låt eleverna parvis konstruera egna uppgifter ("Detektivbyrån 1b"). Uppgifterna placeras sedan runt omkring i klassen med ett föremål, en bild på en del av räkningen. Sedan går eleverna parvis runt i klassen och löser varandras uppgifter. De kontrollerar svaret genom att lyfta på föremålet/bilden.

Material: Detektivbyrån 1a, Detektivbyrån 1b
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar