torsdag 22 augusti 2019

Trafikkaos


Andra skoldagen hade jag en samarbetsövning med mina elever. Dessa var instruktionerna:

Placera A4-pappren i ett långt led. (Man kan välja att alla elever är med eller en eller två fungerar som trafikdirigerare.) Pappren på golvet skall vara ett mera än antalet elever. Eleverna delas upp i två grupper så att de står på led och är vända mot den andra gruppen. Mittersta pappret skall vara tomt. Grupperna skall nu byta plats. Endast två olika sorters flyttningar är tillåtet: ett steg framåt eller ett steg runt en person från det motsatta ledet.
- Man bör vara vänd åt samma håll hela tiden.
- Ingen kan gå förbi någon som är vänd åt samma håll. 
- Man kan går runt en person åt taget.
- Man måste alltid gå på ett tomt papper.
- Man får inte backa.
- Endast en person åt gången kan röra sig.
Det visade sig att övningen var väldigt svår och endast en klass av fyra klarade av den. För att komma på systemet gjorde vi detta på matematiklektionen med vita brickor och små gummidjur. Vi började med ett djur på vardera sida, sedan två och så vidare. Då eleverna löst med ett antal ökade de till nästa antal djur. I alla grupper var det flera som nu såg mönstret!


Material: Vita brickor eller pappersbitar, två olika sorters grejor som representerar eleverna, dessa ladugårdsdjur är ypperliga för den här övningen
Tidsåtgång: 20min

onsdag 21 augusti 2019

Nytt läsår


I ett huj har sommaren gått och ett nytt läsår har redan hunnit pågå i över en vecka. För den som har hunnit fundera över om jag kommer att blogga material även i år, så kan jag meddela att det kommer jag! Inte kanske lika frekvent som de tidigare åren, men jag skall försöka posta material ungefär varannan vecka. Orsaken till att det blir lite färre inlägg i år är att jag kommer att hålla en hel del fortbildningar istället. I synnerhet en tvådelad fortbildning (totalt sex timmar) "Laborativ matte åk1-6" har det visat sig att det finns behov av. Hösten är redan så gott som fullbokad, men är din skola intresserad av att boka mig till våren finns det några lediga tillfällen kvar. (Jag håller även fortbildningar i: laborativ matematik för 7-9, flipped classroom, spel som tillägg i undervisningen och geogebras grunder.)

Jag hoppas att ni alla har ett fint läsår och att ni skall finna idéer och inspiration här på bloggen!!