torsdag 27 oktober 2016

Negativa labyrintenI samband med addition och subtraktion av negativa tal spelade vi spelet "Negativa labyrinten". Till spelet behöver du en spelplan (märk tunneln i mitten), spelpjäser för eleverna (tips: småfigurer från påskägg eller fynda smått på loppis!), två röda och två blåa tärningar per grupp samt en hög frågekort per grupp. Dessa frågekort gäller endast addition och subtraktion, men för att utveckla spelet kan man bygga på med multiplikation, division och räknesättens ordningsföljd.

Spelets gång:

1. Låt den spelare som har den längsta skolvägen börja genom att kasta alla fyra tärningar.

2. Eleven räknar sedan summan av tärningarna. De röda tärningarna är positiva tal och de blåa negativa tal. (T.ex. om man kastar 1, 3, 2, 5 måste spelaren gå tre steg bakåt. Om man får positiv summa går man givetvis framåt.)

3. Om eleven hamnar på en ruta med en stege (uppe eller nere) ställer spelaren till vänster en fråga från uppgiftskortet. Man kastar tärning om vilken fråga som läses upp. Svarar man rätt får man själv bestämma om man använder stegen och svarar man fel får de övriga bestämma om stegen skall användas.

4. Den elev som först kommer till rutan "mål" har vunnit.

Tidsåtgång: ca 25min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar