fredag 28 oktober 2016

36:a med potenser


 

På vår senaste fortbildning fick vi tips om utomhuspedagogik och denna vecka har jag testat två av tipsen. En 36:a med potenser är en av dem. De har haft potenser på sjuan, så innan vi började tog jag först en snabbkoll att de minns vad potens, bas och exponent är.
Instruktioner till 36:a med potenser:

1. Eleverna ställer sig i ring på "tumavstånd". (Det vill säga med raka armar så att tummarna rör grannens tummar. Passligt avstånd och man behöver inte hålla hand för det kan ju vara ack så jobbigt.)

2. Jag delar ut kort med olika potenser med textsidan neråt. När alla har fått ett kort skall de hitta alla andra som har samma kort utan att visa korten. Därmed kan de välja att säga potensen eller säga potensens värde.

3. Då de slumpmässiga grupperna är gjorda (3-4 per grupp) blir gruppens första uppgift att komma på ett lockläte som alla kan säga och som hörs bra. Ta sedan en runda där alla grupper får demonstrera sitt lockläte för att kontrollera att inte två grupper råkat välja samma.

4. Därefter delar du ut alla 36 lappar åt eleverna, några lappar per elev, så att de får hänga upp dem på ett passligt område (skolgården, område med mycket träd etc). Poängtera att lapparna skall gå att läsa då man står, de skall vara synliga och varje elev ansvarar för de lappar de har hängt upp.

5. Sedan kan 36:an börja. Varje grupp behöver en tärning (roligt med extra stora tärningar om du har). Gruppen kastar tärningen. Alla i gruppen springer sedan och söker lappen, som har samma nummer som ögontalet de kastade. Då någon i gruppen har hittat uppgiften gör hen sitt lockläte för att locka till sig hela sin grupp. Då hela gruppen är på plats löser de uppgiften. Då de har lösningen kommer de till dig, läraren, för att kontrollera om svaret är rätt.

6. Då gruppen kontrollerat att svaret är korrekt kastar de tärningen på nytt. Numret på den lapp de nyss sökte adderar de med det ögontal de nu kastar för att få vilken nummer det skall vara på följande lapp de söker.

7. På detta sätt håller eleverna på tills någon kommit till 36. Blir summan över 36 är det lapp 36 som skall sökas.  

8. Till sist plockar eleverna ner de lappar de ansvarade för och hämtar dem till läraren.

Tidsåtgång: 30min

Gruppindelning
Uppgiftslappar
Facit till uppgifterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar