torsdag 1 oktober 2020

Ett, två, tre, NU!

Man kan göra så mycket roligt med spelkort!

Denna övning visade en deltagare på laborativa fortbildningen i Lovisa. 

Övningens gång:
- varje elev skall ha ett spelkort och tre klädknipor (antalet knipor kan bra vara fler om man vill). Du som lärare bör på förhand bestämma dig vilka tabeller som skall tränas och välja kort därefter.
- eleverna går omkring och håller kortet med bildsidan mot sig
- då man ställer sig framför en annan elev räknar man Ett, två, tre, NU och svänger om kortet. Den som först säger produkten (man kan även ta summan eller differensen och då kan man kanske välja bland alla kort) av de två korten får en klädknipa av den andra. 
- vill man göra övningen lite mer utmanande så skall eleverna nu byta kort med varandra innan de fortsätter att mingla vidare
- övningen tar slut då någon/några är utan knipor (det kan man komma överens om i klassen. Kan man t.ex. gå och låna knipor från "banken" om man är utan? Måste man rentav betala tillbaka med ränta? etc)

Överlag är spelkort väldigt bra att använda i undervisningen. Titta noga på hur talen är representerade. För många kan korten hjälpa att få en uppfattning om mängd. 


Material: Spelkort, klädknipor
Tidsåtgång: 10min
Härligt stora spelkort från Tiger!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar