torsdag 24 september 2020

Kortens kamp


Detta är ett spel som kan göras i samband med addition och subtraktion med negativa tal. Spelet är tänkt att spelas parvis, men vid udda antal elever går det nog att göra i grupp på tre.

Varje par behöver en egen kortpacke. Kortpacken skall delas på hälften så att en spelare har alla kort i en röd färg och alla i en svart färg. T.ex. alla ruter och spader åt ena eleven och alla hjärter och klöver åt den andra. De röda korten är positiva tal, de svarta negativa. Båda i paret skall ha en egen spelplatta framför sig samt en uppgiftslapp. I kolumnen längst till vänster kan man enkelt följa med vilken spelplan som skall vara framme. 

Nu kan spelet börja. Spelare1 håller upp sina kort som en fjäder framför sig, så att spelare2 inte ser dem. Spelare2 drar ett kort av spelare1. Detta kort skall spelare1 lägga ner på sin spelplatta, på valfri plats, men komma ihåg att LAGT KORT LIGGER, man får inte flytta på det i ett senare skede. Efter det drar spelare1 ett kort av spelare2, som spelare2 lägger ner på sin egen platta. När spelplattan är fylld gör spelarena uträkningar på den egna uppgiftslappen. Den spelare som den omgången har fått högsta summan vinner varvet och får 1 poäng, den andra 0. Blir det lika får båda 1 (roligare så!). 

Sedan tar eleverna nästa spelplatta enligt uppgiftslappen och fortsätter med alla. Till sist ser de vem som har vunnit flest ronder, den har vunnit KORTENS KAMP!

Eleverna tyckte väldigt mycket om att spela spelet. Det var intressant för mig att gå runt och höra hur de resonerade. Vissa förstod snabbt att det lönar sig att lägga svart kort efter - och rött kort efter +. De ansåg själva att de hade bättre koll på teckenreglerna efter spelet. 

Material: spelkort (1 kortpacke/par), spelplattor, uppgiftslappar
Tidsåtgång: 30min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar