torsdag 22 oktober 2020

Positionsbingo

Här kommer ett till bingospel för åk7. Detta spel tränar positionerna, så kan även användas i lägre årskurser.

Varje elev behöver en egen spelplatta. Läraren har två tärningar. En sexsidig för att ange positionen (1=ental, 2=hundratal, 3=tusental o.s.v.) samt en 10-sidig för att ange siffran 0-9. Har man ingen 10-sidig utan endast 20-sidig så går det också. Vid kast av 3 eller 13 så blir det alltså siffran 3. (Entalet anger siffran, med andra ord.)

Då läraren kastar sina tärningar och får t.ex. 4 på den 6-sidiga och 10 på den 10-sidiga, så säger läraren följande: "Välj ett tal som har 0 på positionen tiotusental." Därefter väljer eleverna ett tal som har en 0 (den ringas in!) på rätt position och rutan markeras med kryss. När alla är klara kastar läraren nästa position och siffra. Då man har fem i rad ropar man bingo. Därefter är det 2 rader som gäller, sedan tre och till sist full platta. Jag brukar godkänna rad, kolumn och diagonal som bingo.

Material: bingoplattor, tärningar (6-sidig, 10/20-sidig)
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar