torsdag 8 oktober 2020

Ekvationsloopfight


Detta är ett spel som tränar att lösa ekvationer genom resonemang (huvudräkning). Spelet kan spelas på tre olika sätt, d.v.s. tre olika nivåer. 

Spelkortens upplägg

Instruktioner muntligt

Grön nivå:
- alla kort läggs med bildsidan uppåt
- kortet med * läggs i mitten
- den som är näst i tur (man kan t.ex. låta den som har flest bokstäver i hela sitt namn börja spelet) söker bland kortet ett kort som har lösningen till den första ekvationen. Detta kort läggs på det första, så att alla kort blir sedan i en hög i mitten
- då man placerar ett kort skall man förklara för de andra: "x= ___ för att ... "
- sedan är det följande spelare medsols i tur att välja lösningen på den ekvation som är överst
- så här fortsätter spelet till bordet är tomt och loopen är komplett (man kan kontrollera att svaret på sista kortet borde finnas på första kortet i högen)

Gul nivå:
- korten delas jämt mellan eleverna i gruppen (3-4 elever per grupp)
- spelet spelas lika som den gröna nivån, men nu får den som är i tur endast välja bland de kort man har på egna handen
- har man inte lösning till översta kortet står man över sin tur
- den som först är utan kort vinner

Röd nivå:
- annars lika som gula men nu är det den som är snabbast som får lägga ut följande kort
- den som tror sig ha lösning, slår med handen på översta kortet i mitten på bordet, förklarar varför det egna kortet är rätt och lägger ut det, sedan är det åter den snabbaste som får lägga ut kort efter förklaring (därav namnet "fight")
- om man sätter ett kort som inte är korrekt måste man ta upp det felaktiga kortet samt understa kortet i högen, d.v.s. det lönar sig inte att chansa, det straffar sig
- den som är först utan kort vinner

Kom ihåg att berätta hur varje nivå/spel går till och låt sedan eleverna bestämma på vilket sätt de vill spela. Därefter grupperar du in dem i gröna, gula och röda spelgrupper. 

Material: uppgiftskorten
Tidsåtgång: 20min (olika nivåer tar olika länge)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar