torsdag 3 september 2020

Tornande torn

Denna övning passar bra i samband med delbarhet. 

Eleverna jobbar parvis och har 24 centikuber till sitt förfogande. Övningen går ut på att komma på hur många olika variationer det kan bli med ett givet antal klossar då tornens höjd i en lösning måste vara samma. Vi halverar inte klossar och det får inte bli klossar över. 

Vi gick igenom första uppgiften tillsammans, dvs med fyra klossar. Då kan vi ha fyra torn med höjden 1, två torn med höjden 2 eller ett torn med höjden 4. Sedan tog eleverna nästa antal klossar i uppgiften, nämligen 6. För varje ny uppgift gjorde de en ny tabell i häftet. I den takt de blev klara bad jag dem se om de hittade de tre speciella antalen klossar som gav speciellt antal torn (i mina uppgifter var det 7, 13 och 23 klossar). Övningen medförde väldigt mycket resonemang och aha-upplevelser. Vissa hade nytta av klossarna för att kontrollera svaren och andra kom på lösningarna utan hjälpmedel. Denna övning kan man med fördel även göra i lägre klasser!

Material: centikuber, övningspapper

Tidsåtgång: 25min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar