torsdag 10 september 2020

Talmanipulator

Detta är en liten muntlig övning som görs parvis. Jag har gjort den med niorna i samband med funktioner, men den passar egentligen att göras när som helst.

Dela in klassen i par. Den ena i paret börjar med att vara "Talmanipulator" och bestämmer tyst, för sig själv på vilket sätt den skall manipulera tal som sägs åt hen. Den andra i paret säger ett tal varefter manipulatorn manipulerar talet enligt regeln den har tänkt ut tyst för sig själv och "spottar" ut svaret till den andra. Den andra skall alltså fortsätta att ge tal åt manipulatorn enda tills hen kommer på på vilket sätt manipulatorn manipulerar talen. 

Som exempel:
Manipulatorn bestämmer sig för att alltid ta bort två (-2) från de tal som sägs åt hen.
Gissaren säger 3, varav manipulatorn svarar 1. 
Gissaren säger 100, varav manipulatorn svarar 98. 
Nu kanske gissaren kommer på vilken manipulering av talen som görs.

Ju äldre elever destu svårare funktioner gör de antagligen. (En manipulator hade senaste gång t.ex. 2x²-2, dvs. ganska knepig att komma på).

Det lönar sig för gissaren att ha papper och penna för att anteckna vilka tal som sagts och vilka tal manipuleraren gett tillbaka. Låt dem turvisas om att göra detta åtminstone två gånger. 

Material: papper o penna
Tidståtgång: 15min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar