torsdag 24 januari 2019

Negativlotto


Det här är ett spel där eleverna får övning i multiplikation och division med negativa tal. Spelet har 36 uppgifter, det vill säga fyra spelplattor á nio rutor. Varje spelplan har 4-5 kvoter och 4-5 produkter. Dessutom är de gjorda så att kvoterna är delade på positiva och negativa tal, likaså produkterna. Svårt att förklara, men tanken är att alla skall vara av samma svårighetsgrad.

Spelets gång:
1. Dela in klassen i grupper på fyra.
2. Varje elev skall ha en spelplatta framför sig och alla uppgiftskort skall ligga med bildsidan neråt i mitten. (Jag har kopierat upp så att det finns figurer/mönster på baksidan så att man inte ser uppgiften igenom.)
3. Låt den som har längst skolväg börja spelet. Hen vänder ett valfritt kort från mitten och den som har svaret till multiplikationen/divisionen tar kortet och lägger det på sin spelplatta. (Att sprida ut korten istället för att ha dem i en hög i mitten ger en känsla av att man kan påverka vem som vinner spelet.)
4. Därefter är det följande spelares tur att vända ett kort. Den som först har spelplattan full har vunnit.

Se även tidigare inlägg om lottospel för multiplikationstabellerna: Multiplikationslotto.

Material: Spelplattor och uppgiftskort
Tidsåtgång: 20min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar