torsdag 7 februari 2019

Värdefulla värden


Detta är ett spel som spelas parvis, men hela klassen tillsammans.

1. Dela in klassen i par.
2. Varje par skall få en "spelbricka" (dvs papper med utrycken) och helst en kulspetspenna (för att de inte ska fuska).
3. Läraren kastar en röd tärning och en blå tärning. Resultatet skrivs på tavlan, där ögontalet av den röda är ett positivt tal och ögontalet på den blå är negativt.
4. Varje par skall tillsammans komma överens om till vilket uttrycj de vill lägga in dessa värden på r och b. Då de valt rad (en gång får man välja att kassera kastet, om man tror att det skulle ge så dåliga värden) lägger de in talen i uttrycket, förenklar och beräknar uttryckets värde.
5. Läraren går runt och ser att alla räknat rätt (ha gärna facitlappen i handen så går det snabbt att kontrollera).
6. När alla är klara kastar läraren nästa talpar med tärningarna.
7. Då spelplanen är full räknar alla paren den totala summan av allt och den som har den högsta summan vinner.

Spelet kräver talförståelse och att kunna se vilka tärningskombinationer som är lönsamma och vilka inte. Ett otroligt bra spel!!

Material: Röd och blå tärning, spelbricka, facit
Tidsåtgång: 45min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar