torsdag 8 mars 2018

Potensloop


 Detta är en gruppövning i potensreglerna. Dela in klassen i grupper på fyra elever. Varje grupp skall få en egen uppsättning med "spelkort". Man kan göra loopen på många sätt, men jag föredrar att göra så här:
- gruppen delar korten jämt emellan sig
- den som har "startkortet" lägger ut det på bordet
- sedan löser alla uppgiften till höger på kortet
- den som har rätt svar på handen lägger ner kortet på bordet (svaren är till vänster på korten) och gruppen löser uppgiften som nu finns till höger
- sedan fortsätter man tills loopen är klar"Startkortet" till vänster!!
Under spelets gång blir det mycket mattesnack - eleverna övertygar varandra, diskuterar, funderar och gör aha-upplevelser tillsammans. Härligt att lyssna på!!

Material: Spelkort
Tidsåtgång: 30min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar