torsdag 29 mars 2018

Utvärdera uttrycket


Sjuorna har i några lektioner övat på att skriva uttryck, bland annat uttryck för talföljder. Detta är en övning i att beräkna uttryckets värde. Övningen görs parvis. Varje elev får ett eget papper att fylla i och varje par skall ha en vit tärning och en gul/grön tärning. Båda eleverna kastar tärningarna och byter ut v i uttrycket mot sitt ögontal på den vita tärningen och g i uttrycket till ögontalet på den gröna/gula tärningen. Därefter räknar eleven värdet på uttrycket (vi repeterar räknesättens ordningsföljd och jag brukar påminna eleverna om att de bör ha mellansteg om det är fler än ett räknesätt). Då båda i paret räknat uttryckets värde jämför de dem med varandra och den som har det högre värdet vinner omgången. På samma sätt fylls hela pappret i med nya tärningskast för varje omgång.

Material: Tärningar (vit, grön/gul), övningspapper
Tidsåtgång: 15min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar