måndag 12 mars 2018

Tankenöten denna vecka

Som jag nämnde i inlägget "Veckans tankenöt" har jag försett eleverna med en ny nöt att knäcka varje vecka. Detta är veckans tankenöt. Två rätvinkliga trianglar är placerade på varandra på följande sätt. Hur stora är vinklarna alfa och beta?

(bilden gjord med Geogebra)

Material: Tankenöt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar