torsdag 1 februari 2018

Rymdgeometri


För tillfället håller vi på med rymdgeometri med niorna. Jag anser att det är väldigt viktigt att varje elev håller i åtminstone en kropp och vänder och vrider på den och gör olika mätningar, som krävs för volym- och areaberäkningar. Därför är jag väldigt glad över mitt härliga loppisfynd med mängder av olika kroppar!

Då eleverna har övat att räkna volymen på olika cylindrar kommer de till mig och ber om en träkloss. De får en kloss, som motsvarar svårighetsgraden på de uppgifter hen har övat på. Därefter gör eleven en skiss av kroppen, skriver in måtten och beräknar volymen. Detta lämnas sedan in för bedömning. Några lektioner senare får de en annan kropp som de skall göra lika med, men istället för att beräkna volymen beräknar de den totala begränsningsarean.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar