torsdag 25 januari 2018

alfa-spel

Korten är gjorda med senteacher.org.


För att ge eleverna en sammanfattande övning, efter att vi gått igenom vertikalvinklar, sidovinklar, likbelägna vinklar samt vinkelsumman i triangeln, har vi spelat alfa-spelet. Börja med att dela in eleverna i fyra elever per grupp. Gruppen kommer överens vilken spelvariant de vill ha. (Eller så parar läraren ihop grupperna så att speltypen passar alla i gruppen.) Övningen går ut på att para ihop rätt uppgift med kortet med rätt storlek på vinkeln.

Man kan spela det på många olika sätt:

1. Placera ut alla korten på bordet med bildsidan uppåt. Låt eleverna i tur och ordning välja ett par från bordet. Eleven förklarar för de andra i gruppen hur hen löst uppgiften. (Lättaste versionen)

2. Lägg alla korten med vinkelstorleken med bildsidan uppåt och uppgiftskorten i en hög med bildsidan neråt. Låt eleverna i tur och ordning ta ett kort ur uppgiftshögen, lösa uppgiften och hitta korrekta svaret. Eleven ber om hjälp av de övriga i gruppen om hen inte kan lösa. (Mellan version)

3. Lika som vid tvåan, men det är den som löser uppgiften snabbast som tar rätta kortet bland vinklarna. Detta är enda versionen som blir som en tävling. (Svåraste versionen)

Material: Uppgiftskort
Tidsåtgång: 20 min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar