måndag 10 april 2017

Variabelräkning med frukter

Fyra olika regler inom variabelräkning har jag introducerat genom att eleverna först sett på teorin, som film hemma, och sedan har vi på lektionen gjort en övning, som belyser teorin, med frukter.
Till alla fyra uppgifter behöver du muggar med frukter. Förbered muggarna innan lektionen. (Efter varje övning har jag tagit ett ruskigt exempel på tavlan med x i kvadrat och många - )

Tal multiplicerat med monom
Blankett: Förökande frukter
Dela ut en mugg med två frukter till varje bord. Be dem fylla i blanketten. Ge följande mugg. Fyll i och ge sedan den tredje muggen. Fyll i blanketten. Efter att de har tre muggar framför sig, be eleverna hälla frukterna i en mugg och sedan dela innehållet på två muggar (övning i att dividera ett monom med ett tal).

Tal multiplicerat med binom ("tomteluvsregeln")
Blankett: Förökande smoothien
Dela ut en mugg per grupp med två olika frukter (olika antal av båda). Be dem fylla i blanketten. Ge en till likadan mugg åt gruppen. Fortsätt som i Förökande frukter. Tre muggar totalt.
Addition av variabeluttryck
Blankett: Mixad smoothie
Förbered sex olika muggar, som hör ihop parvis. Markera muggarna så att 1 och 2 hör ihop, 3 och 4 och sedan mugg 5 och 6. (de parvisa muggarna skall bestå av två olika frukter och olika antal av frukterna i muggarna.) Låt eleverna komma och ta parvisa muggar och utföra additionen. Poängtera att de bör använda parenteser för att markera vad innehållet i en mugg är. Samtidigt blir det en övning i hur man beaktar + framför en parentes.

Subtraktion av variabeluttryck
Blankett: Minskad smoothie
Förbered sex olika muggar, som hör ihop parvis. Markera muggarna så att 1 och 2 hör ihop, 3 och 4 och sedan mugg 5 och 6. Låt eleverna komma och ta parvisa muggar och utföra subtraktionen. Jag valde innehållet i 5 så att det fanns färre frukter av den ena sorten (för att belysa att det kan bli negativa svar). Poängtera att de bör använda parenteser för att markera vad innehållet i en mugg är. Samtidigt blir det en övning i hur man beaktar - framför en parentes.


Tidsåtgång: 10-15 min (inklusive genomgång)
Material: Blanketter för varje elev, muggar med frukter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar