torsdag 6 april 2017

Monoma klossar


Dessa klossar är ypperliga för att öva ordningen på termerna i polynom, för att se vilka termer som är likformiga och för att märka att "tecknet hör ihop med termen efter". För denna övning behöver du 80 klossar. (Jag räknar med en klass på 16 elever och att eleverna arbetar parvis.) Slöjdläraren kanske är snäll och hjälper dig med detta? 😀

Röda klossar: 8 uppsättningar med tre klossar i varje. På en kloss termer med konstanter, på en kloss termer med variabeln x och på den tredje klossen termer med variabeln x2.
Gröna klossar: Samma som för de röda.
Blåa klossar: 8 uppsättningar med två klossar i varje. På en kloss termer med variabeln x3 och på den andra med variabeln x4.
Orangea klossar: Samma som de blå.
Ge en uppsättning antingen röda eller gröna klossar till varje par. Be dem kasta klossarna, som tärningar, och sedan skriva ner trinomet i häftet med termerna i rätt ordning. Upprepa detta fyra gånger. Om någon grupp tycker att detta är väldigt lätt kan du ge dem även blåa klossar.    


Därefter skall varje par få en ny uppsättning klossar, så att de nu har en uppsättning röda och en uppsättning gröna klossar. Sedan kastar de igen alla klossar, skriver ner alla termer i häftet, parar ihop vilka termer som är likformiga och förenklar uttrycket (så att de nu har ett trinom). Det förenklade uttrycket skrivs i häftet. Upprepa detta fyra gånger.

Tips: När du en gång är igång med att skapa klossar, skapa några extra. Snabba elever kan få flera uppsättningar så att de har t.ex. nio termer att förenkla. Dessa samma klossar kan du även använda i ett senare skede till att öva på multiplikation av monom och multiplikation av monom med tal.

(Tack Marika för klossarna!!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar