torsdag 13 april 2017

Cirkellaboration


Jag brukar be eleverna ta med något runt, något som har hjul till följande lektion, för att det skall finnas tillräckligt med föremål med cirklar. 

Därefter tar de ett föremål, parvis, och mäter cirkelns diameter och omkrets. Poängtera att de skall mäta, inte räkna. Här stöter de flesta på problem. Hur mäter man en cirkels omkrets med linjal? Efter en stund brukar de komma på att hjulet snurrar en sträcka, som motsvarar omkretsen, på ett varv. Pizzaskäraren är bra att demonstrera detta med. 

Efter att omkretsen och diametern är mätt, räknar de förhållandet mellan omkretsen och diametern. Jag brukar plocka ut det bästa resultatet från varje par, som de sedan får skriva på tavlan. Då vi har resultaten på tavlan diskuterar vi vad är det de har räknat då de dividerar omkretsen med diametern (förhållandet) samt vilken enhet det skall ha (utan enhet, eftersom det är ett förhållande). Sedan brukar jag fråga varför de tror att jag plockade dessa resultat och varför var de bäst? Denna diskussion torde leda fram till 𝜋

Material: Föremål med cirklar, blankett
Tidsåtgång: 30min
Tips: Loppis för olika runda föremål, Ikea har pappersmåttband som är bra att mäta med 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar