torsdag 5 november 2020

Tal - band


På en fortbildning i laborativ matematik i fjol visade en av deltagarna (tack Cygnaeus!) detta fina tips.

I varje ficka finns det väldigt många bitar med band med pärlor. Antalet pärlor på ett band är samma för en ficka (skriv antalet på fickan!)

Om jag minns rätt var banden ursprungligen julgranspynt, som sedan är klippta så att det finns 1 - 10 pärlor på banden. Dessa band kan sedan användas som laborativt stöd då elever adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar. Bäst skulle det vara om varje elev hade en egen uppsättning i sin pulpet med 10 av varje "tal" (=pärlantal). Dessa band som denna lärare har använt sig av är ypperliga för detta ändamål då de är tydliga med ett litet mellanrum mellan varje pärla. Om någon vet var man kan köpa dessa så berätta gärna för oss andra!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar