fredag 13 november 2020

Systemsortering

Då eleverna har lärt sig alla tre metoderna att lösa ekvationssystem (grafiska, additions och insättnings) får de göra en sortering. Jag har kopierat en massa uppgifter (från gamla böcker) som eleverna sedan skall sortera enligt vilken metod som är lönsammast för just den uppgiften. De jobbar i par och jag uppmanar dem att säga muntligt/diskutera sinsemellan varför en viss metod passar bäst på just den uppgiften. Detta underlättar sedan då de har sitt kunskapstest att enklare se vilken metod som lönar sig. Efter att de sorterat klart kan de räkna av uppgifterna. 

Material: kopiera upp uppgifter från gamla böcker, lappar/sorteringslådor med text "grafisk metod", "additionsmetoden", "insättningsmetoden", "grafisk eller insättningsmetod", "additions- eller insättningsmetoden"

Tidsåtgång: 20min

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar