fredag 26 maj 2017

Escape MathLocks

Ända sedan jag var med om mitt första escape room i vintras har jag funderat på hur jag skulle kunna göra något motsvarande med eleverna. När det för några veckor sedan blev tal om hur få skåp, som är i användning av eleverna, väcktes idéen till Escape MathLocks.

Eleverna jobbar i grupper på 3-4 elever i fem olika lag. Varje lag har en egen färg. Laget får en låda (locket till kopieringspapper) som innehåller ett papper på lagets färg, en penna och ett klottpapper. Inga hjälpmedel får användas! Alla grupper får samtidigt en liknande uppgift  att lösa (uppgifterna är alltid på lagets färg så att de skall veta att de är på rätt spår). Lösningen på uppgiften är ett tresiffrigt tal. Då de löst uppgiften skall de hitta nyckeln med det talet och springa till det skåpet. Inne i skåpet finns nästa uppgift. I varje skåp finns material, som de behöver använda genast eller ta med sig för att lösa en uppgift i ett senare skede. Då de löst den andra uppgiften kommer de tillbaka till mig, där alla nycklar är, och söker reda på nästa nyckel. På detta sätt fortsätter varje grupp med sju olika skåp. Den åttonde uppgiften är identisk för samtliga lag så att allas lösning är till samma skåp - för hela tävlingen går ut på att rädda ankan, som är inlåst i ett skåp.

RÄDDA MIG!!
Uppgifter som jag valde att använda (baserar sig på vad sjuorna gått igenom under året):
1. Vinklar (rät vinkel, full vinkel)
2. Omkrets för fyrhörning (vad betyder p?)
3. Talföljd (vilket är ett visst element i talföljden)
4. Räknesättens ordningsföljd (parentes och potenser)
5. Enhetspris (Vet kilopris och vikt, vad är priset?)
6. Kodknäckning med givna ledtrådar i tidigare skåp (en cirkel med bokstäver, en med tal, samt ledtråden A=20)
7. Ekvationer (tre olika ekvationer som ger ett tresiffrigt tal)
8. Logiska bitar (hitta de tre bitarna som fattas bland 10 de hittat tidigare)

Det blev mycket spring för eleverna eftersom skåpen är utplacerade på tre olika våningar. 
Superrolig övning både att göra och för eleverna att utföra!!

Material: Uppgifter, logiska bitar... och en massa annat, beror på hur man bygger upp det
Tidsåtgång: 45min

1 kommentar: